Szabó Judit

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgató

Műszaki jellegű első diplomám megszerzése után nem szakmában, hanem családgondozóként helyezkedetem el. Az itt szerzett tapasztalataim hatására 1999-ben végeztem el a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskolán az oligofrénpedagógia – pszichopedagógia gyógypedagógiai tanári szakot. Utolsó éves hallgatóként már egy pedagógiai szakszolgálat létrehozásában vehettem részt. 5 évig hangsúlyosan a nevelési tanácsadást, prevenciós tevékenységeket, illetve diagnosztikai feladatokat láttam itt el. Később lehetőségem nyílt korai fejlesztés gondozás területén, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében tapasztalatokat szerezni különböző intézménytípusokban. 2012-ben gyógypedagógus szakvizsgát szereztem szakértői, valamint szakmai megújító modulokon az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 2008 óta dolgozom a Törökszentmiklóson működő Pedagógiai Szakszolgálatban. Jelenleg a vezetői feladatok mellett a szakértői bizottsági tevékenységben veszek részt.

„Ha egyetlen célt követsz, mindennél fontosabb, hogy az útra figyelj.
Mert az út tanít meg arra, hogyan érj célba. Ha odafigyelsz,
minden lépéssel gazdagabb leszel.” (Tolvaj Ferenc)

Burai Zsuzsanna

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Szakmai életutam mindenképp az óvónői szakközépiskolai képzéstől indítom.1985-1989 Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola Tiszaföldvár. Miért is? Itt kezdődött el az a ”hatás”, ami későbbiekben is meghatározta szakmaiságom. Következő megálló: a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola.(1996) Már óvónőként is felfigyeltem a többitől eltérően fejlődő gyermekekre. Érdekelt a kulcs, hogyan segíthetném őket abban, hogy sikereik legyenek, ne érezzék magukat a közösségben kirekesztve értéktelen embernek. Ez az érzés vezérelt a gyógypedagógiai felé.

Tanulás után a gyakorlati alkalmazás színterei:

  • 1998-2007 Hunyadi Mátyás Nevelési Oktatási Központban dolgoztam. Sokszínű volt a munkám, hiszen tanítottam az iskola eltérő tantervű tagozatán, fejlesztő osztályaiban, végül logopédusként a szakszolgálatban.
  • 2007-2014. Homokon igazgató. Szakmai szempontból életem legszínesebb és leggazdagabb és rendkívüli kihívásokkal teli éve volt.

Jelenleg a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Törökszentmiklósi tagintézményénél dolgozom logopédusként. A „hatás” folyamatosan generál. Jelenleg olyan potenciálokat keresek, mely sikeresebbé teszik logopédiai munkámat. Folyamatosan képzem magam ez irányban. 2015.ben elvégeztem a Kulcsár Mihályné féle mozgás-terápiát. Jelenleg a művészetek világában kalandozva ismerkedem a jobb agyféltekés rajz-tudomány lehetőségeivel.

A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van.” (Maria Montessori)

 Farkas István

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Az érettségi megszerzése után mérnöki diplomát szereztem, majd 1992-ben képesítés nélküli pedagógusként dolgoztam a Tiszabői általános Iskolában. Ebben az évben jelentkeztem és felvételt nyertem a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára oligofrénpedagógia – logopédia szakpárra. 1993-tól Törökszentmiklóson enyhe értelmi sérült diákok általános iskolai oktatását, nevelését végeztem, szegregált intézményben, ezzel párhuzamosan élelmiszeripari mérnök végzettségemet kihasználva szakiskolában is tanítottam. 2008-tól kezdődően a Törökszentmiklóson működő Pedagógiai Szakszolgálatánál logopédusként dolgozok. Gyógypedagógusi tevékenységem során folyamatosan jelen van a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel/tanulókkal való terápiás munka. Munkámban fontosnak tartom, hogy a terápiában résztvevő gyermekek sikerélmény nélkül, bármilyen kicsi is legyen az, sohase távozzanak a foglalkozásról. Minden apró eredményt sikerként éljen meg a gyermek. A tévedés lehetőségét is biztosítani kell. A terápia során érezze jól mindkét fél magát.

Fehér Henriett

tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógiai tanár, Óvodapedagógus

Első diplomámat a Szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karán szereztem, mint óvodapedagógus. 2008-tól- 2016-ig a Szolnok Városi Óvodáknál dolgoztam a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjában. Ezt követően, sajátos nevelési igényű gyermekek, habilitációs, rehabilitációs fejlesztésében is részt vettem. 2008-ban jelentkeztem a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakára, ahonnan tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárként kerültem ki az iskolapadból.   2017. 01. 12-e óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményében, illetve a Megyei Szakértői Bizottság munkatársaként. Gyógypedagógusként feladatom a hozzánk érkező gyermekek/tanulók szakértői vizsgálata, sajátos nevelési igényüknek megállapítása, felülvizsgálata, illetve a nevelési tanácsadás feladatkörén belül óvodáskorú gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztése. Munkám fő célja segíteni a hozzám forduló gyermekeket, tanulókat és szüleiket abban, hogy az eléjük gördülő akadályokat, nehézségeket sikeresen leküzdjék és megtalálják útjukat, céljaikat, hogy később önállóan boldoguló, kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak.

A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”/Maria Montessori/

Gácsi Margit

tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, Alapozó mozgásterapeuta

Első diplomámat 1992-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, történelem-művelődésszervező szakán szereztem. Ezután néhány évet a közművelődésben dolgoztam, majd a vállalkozói szférában tevékenykedtem. Életem meghatározó érzése és időszaka volt az anyaság- két gyermekem van- ennek hatására találtam vissza  a pedagógiai munkához, tehát munka és család mellet megszereztem a gyógypedagógusi diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen, 2009-2012 között, két szakot végezve egyszerre. Gyógypedagógusként első élményeimet és tapasztalataimat a Révay György Általános Iskolában, Homokon szereztem, ahol tanulásban akadályozott gyerekeket tanítottam. Ezt követte a Szolnoki Szolgáltatási SzC Damjanich János Szakképző Iskolája, ahol középiskolás tanulók fejlesztését láttam el, illetve a HÍD-programban tanítottam és osztályfőnök voltam. Több éve utazó gyógypedagógusi munkát is ellátok, családoknál és iskolákban fejlesztek sajátos nevelési igényű és halmozottan fogyatékos gyerekeket. Figyelmem nagyon korán a mozgásterápiák és a korai intervenciós munka felé fordult. Szakdolgozatomat is a korai életévekben megvalósuló, vagy meg nem valósuló korai fejlesztő munkáról írtam. 2016 júliusától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézmény kollektívájának tagja vagyok. Feladataim: korai fejlesztés, nevelési tanácsadás keretében megvalósuló óvodás gyermekek egyéni és csoportos gyógypedagógiai terápiája, szakértői tevékenység.

Gazdig Dóra

pszichológus

Diplomámat Debrecenben, 2014-ben kaptam meg. Legkedvesebb pszichológusom a logoterápia megalkotója, Viktor Frankl, hazai terepen a többek között modern közösségi média hatásaival foglalkozó Tari Annamária. Közel áll hozzám emellett a pozitív pszichológia. A szakszolgálati munkát megelőző szakmai gyakorlatot elsődlegesen nonprofit szervezetek önkénteseként szereztem, ezúton alkalmam volt az óvodás és a kisiskolás gyermekekkel való munka mellett Down-szindrómás gyermekekkel foglalkozni.
A szakszolgálatnál szakértői bizottsági tevékenységet és pszichés gondozást végzek. Feladatom az egyéni terápiák során a gyermeket körülvevő környezet kapcsolati dinamikájának játékos formában történő feltárása. Az egyéni terápiák mellett csoportokat szervezünk: kihívás csoportot tehetséges gyermekek számára, mesecsoportot a szociális készségek fejlesztésére, kamaszcsoportot önismereti munkára. A gyermekekkel végzett közvetlen munkán túl nagy hangsúlyt fektetek a szülők pszichés támogatására.
Szakmai hitvallásom az alázatra és a folytonos megújulásra épül. A hozzám érkező gyerekeknek abban segítek, hogy a lehető legteljesebben kibontakoztathassák magukat.

Hoppálné Kovács Erzsébet

szakszolgálati titkár

„Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket …” (Antoine de Saint-Exupéry)

2000. Szeptembere óta dolgozom a Szakszolgálatnál ügyintézőként. Egy leánygyermekem van. Munkámat igyekszem a mindennapokban pontosan, precízen, határidőre elvégezni. Munkám során fontosnak tartom a szolgáltatásainkat igénybevevő szülőkkel és a gyermekekkel történő első találkozást.  Mind a személyes, mind pedig a telefonon történő bejelentkezéseknél igyekszem megfelelő tájékoztatást adni, megnyugtatni a bejelentkezőket, hogy az első, fontos lépést már megtették, bejelentkeztek hozzánk, segítséget mertek kérni. Partnerintézményeinkkel szintén jó kapcsolattartásra törekszem, nem kevésbé a szakmai munkát végző főállású és egyéb alkalmazásban álló munkatársaimmal. Közel tíz évet gyerekek között dolgoztam, mely életem meghatározó része volt. Ezért is fontos a mindennapi munkavégzésem során a gyermekek jelenléte az intézményben.

Juhász Olga

szakvizsgázott pedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Első diplomámat ukrán nyelv és irodalom bölcsész szakon szereztem meg, pedagógus képesítéssel. 10 évig fejlesztő pedagógusként dolgoztam a „Gólyafészek Otthon”-ban. 2009-ben értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Ezt követően súlyosan, halmozottan sérült gyermekek fejlesztő iskolai oktatása, komplex gyógypedagógiai fejlesztése, fejlesztő nevelése, korai gondozása volt a feladatom. 2013.09.01-től Szolnokon a Liget Úti Általános Iskolában folytattam gyógypedagógiai tevékenységemet. A Pedagógiai Szakszolgálatnál 2014 decemberétől dolgozom.

Feladataim: korai fejlesztés, nevelési tanácsadás keretében, gyógypedagógiai terápia, prevenciós tevékenység (RK fejlesztés), tehetséggondozás, szakértői bizottsági tevékenység
Elvégzett tanfolyamaim:

  • Szenzoros integráció terápiák elmélete és gyakorlata
  • Zeneterápiás személyiségfejlesztés
  • A játék, az együttes játék szerepe az idegrendszer fejlődésében és szocializációban
  • Fejlődési zavarok és gyermekkori rehabilitáció alapjai

Kóródi Anikó

pszichológus

2000-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán. 2009-ben Pécsen művészetterapeutaként másoddiplomáztam.  A Törökszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálatnál 2014 augusztusa óta dolgozom.  A gyermekterápiát a bábozáson, meséken, rajzoláson és mozgáson keresztül végzem. Kolléganőmmel rendszeresen indítunk mesecsoportokat, bábterápiás csoportokat, kiskamaszoknak pedig kihívás tréningeket. Hiszek a bizalomban, annak helyreállíthatóságában, ami lehetőséget ad, hogy az intimitás, a kölcsönösség, és az egymás tisztelete-szeretete kibontakozhasson a családban. Így válik gyermek és felnőtt örömteli, alkotókedvű emberré és így gazdagítja szerettei és tágabb környezete életét. Felnőttként élni felelősséget jelent, ám ez lehet örömteli tudatosság, hogy tetteinkkel és kimondott szavainkkal nem pusztán rombolni, hanem építeni is tudjuk egymás életét.

Orosz Máténé /Tünde/

szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakirány, általános iskolai tanító, magyar szakos tanár, gyermektánc-oktató, tréner.

1997-ben kezdtem a pályám. Az elmúlt 20 évben általános iskolákban tanítottam, s szereztem tapasztalatot a gyermekekről. Munkám során segítettem a lemaradókat és fejlesztettem különböző területeken a jobb képességűeket (magyar nyelv és irodalom, néptánc).
A szakszolgálathoz 2017. szeptember 1-én kerültem, s szép feladatkört kaptam. A tehetségek szűrését, azonosítását, koordinációs feladatok ellátását. Munkám fő célja, segíteni minél több tanulónak felfedezni azt a képességet, amivel kiemelkedhet, fejleszteni azt, amiben erőssége mutatkozik, megtalálni számára, azt a tevékenységet, amiben kibontakozhat a tehetsége. E mellett a gyengébb területek fejlesztésében is segítséget nyújtani pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak egyaránt.

Récziné Halmai Hédi

földrajz -testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár

Tanulmányaimat Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, illetve Budapesten a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán végeztem.
1995 óta tanítok, 19 évig a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában dolgoztam, majd 2014-ben kerültem a Szakszolgálathoz, ahol gyógytestnevelőként végzem a munkám.
Rendszeresen tartok gerinctorna foglalkozásokat is. Fontos feladatomnak és célomnak tartom, hogy a gyermekek kezébe a sporttal, a gyógytestnevelés gyakorlataival egy olyan kulcsot adjak, amivel egészségessé válhatnak és későbbi életük során is bármikor használhatják.

„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, ami a mozgást helyettesítené.”

 

Stefán Edina

egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakon szakvizsgázott pedagógus, tanító

2002-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát szereztem, majd ez év szeptemberében jelentkeztem Egerbe az Eszterházy Károly Főiskola által indított pedagógus szakvizsgás képzésére, mely az „Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakirány” nevet viselte. 2003-tól Ócsán a Halászy Károly Általános Iskolában dolgoztam fejlesztő pedagógusként. 2005-ben visszatértem Fegyvernekre, ahol tanítói feladatokat láttam el és részképességfejlesztő csoportjaim is voltak. 2011-ben már teljes állásban fejleszthettem a gyermekeket az Orczy Anna Általános Iskola Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál. 2014. 01. 01-től állok alkalmazásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahol nevelési tanácsadás keretein belül egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat tartok óvodás korú gyermekeknek. Fontosnak tartom a szakemberekkel, a pedagógusokkal és a szülőkkel való állandó kapcsolattartást a gyermekek fejlődése és a terápiák eredményessége érdekében.

Tanfolyamok: Informatikai aktualitások, Mozgásterápia a tanulási zavarok megelőzésére és oldására, A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása, Kooperatív módszertanra épülő együttműködés, Drámapedagógia az iskolában.

Tóviziné Hevesi-Tóth Mária

szakvizsgázott pedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tagintézmény-igazgató szakmai helyettese

Első diplomámat a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán kaptam. 1981-től 2014-ig tanítóként tevékenykedtem a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, majd a kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskolában. 2005-ben az Eszterházy Károly Főiskolán szakvizsgáztam „Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakirányon”. 2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyógypedagógiai alapképzési szakán pszichopedagógiai szakképzettséget szereztem. Ezt követően óvodás és általános iskolás, sajátos nevelési igényű gyermekek, habilitációs, rehabilitációs fejlesztésében is részt vettem. 2014. 01. 20-tól állok alkalmazásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézményénél pszichopedagógia szakos gyógypedagógusként.
Elvégzett tanfolyamaim: Minőségirányítási alapismeretek, Minőségirányításban használatos módszerek oktatása, Tanulásmódszertan, A matematika tanulás zavarai, WIN 95, WORD, EXCEL, Az IPR gyakorlati megvalósulása, IKT eszközök – SMART program, ECDL tanfolyam
Szakszolgálati feladataim a szakértői tevékenység, illetve a nevelési tanácsadás feladatkörén belül óvodáskorú gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztése.