Szabó Judit szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
tagintézmény – igazgató
Burai Zsuzsanna szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Farkas István szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Juhász Olga szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
Kóródi Anikó tanácsadó szakpszichológus
Kripta Viktória gyógypedagógus – pszichopedagógus
Orosz Máténé tanító-tanár, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés-tehetséggondozás szakirányon, tréner
Récziné Halmai Hédi gyógytestnevelő, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiéné szakirányon
Stefán Edina egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája szakon szakvizsgázott pedagógus, tanító
Szöllősi Virág Szabina gyógytestnevelő
Takács Edit szakvizsgázott pedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Hoppál Imréné szakszolgálati titkár
Nagy Sándorné kisegítő dolgozó