újszász 5052 Újszász, Iskola út 8.
Telefon: 30/874-0251
E-mail: ujszasz@jnszmpsz.hu
ujszasz

Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            7.45 – 16.15
Kedd:             7.45 – 16.15
Szerda:          7.45 – 16.15
Csütörtök:    7.45 – 16.15
Péntek:         7.45 – 13.45

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
Wass Albert

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyének minden munkatársa emberségesen közreműködik abban, hogy partnereinek kölcsönös tiszteleten és elfogadáson alapuló együttműködésben segítője és támogatója legyen, problémáinak megoldásában, magas színvonalú szolgáltatásaival.

A köznevelést támogató háttérintézményként biztosítjuk az együttműködés egymást támogató, segítő formáit az ellátási körzetünkben működő nevelési-oktatási intézmények pedagógusai számára.

Legfontosabb érték számunkra a gyermek, a szülő és a pedagógus, az ő igényeiknek megfelelő minőségi szolgáltatás a feladatunk társ segítőinkkel együttműködve.

Az Újszászi Telephely intézményi prezentációja itt megtekinthető.


Feladatellátás Helyszínei:

Újszász,
Szászberek,
Zagyvarékas

Ellátott feladatok:

Ellátott szakszolgálati feladataink:

–  Nevelési tanácsadás
–  Logopédiai ellátás
–  Szakértői bizottsági tevékenység
–  Gyógypedagógiai tanácsadás
–  Korai fejlesztés, oktatás és gondozás
–  Fejlesztő nevelés
–  Gyógytestnevelés
–  Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Szakmai célkitűzéseink, feladataink:

Kölcsönös egyeztetésen alapuló, támogató együttműködés kialakítása a szakszolgálat tagintézményeivel, telephelyeivel; pontos, precíz adminisztráció; terápiás csoportok indítása; a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés helyi gyakorlatának kialakítása; a szakmai, adminisztratív és szervezeti tanulást segítő teamrendszer működtetése; belső tréningek tartása, az egymástól tanulás szemléletének erősítése; aktív részvétel a szakszolgálati intézmény munkaközösségeinek munkájában; igény és lehetőség felsőfokú képzőhelyek hallgatóinak fogadására; a közösség összetartó erejének megszilárdítása.

jovőképAz Újszászi Telephely dinamikus fejlődés következtében biztos szakmai és infrastrukturális háttérrel rendelkezve, az összes szakszolgálati feladat ellátásához megfelelő képzettségű és létszámú szakemberrel, széles skálájú – fejlesztőértékét tekintve minőségi – eszköztárral, élő, kiválóan működő team-munkában az ellátási körzetébe tartozó kisvárosok és a megyei szakszolgálat értékeit, célkitűzéseit egyesíti.
Elkötelezett munkatársaival hitelesen, rugalmasan, empátiával és türelemmel, a folyamatos szakmai megújulás lehetőségétől támogatottan látja el klienseit és családjaikat, hatékonyan nyújt segítséget a lehető legrövidebb idő alatt – mindezt az együttműködés kultúrájának gyakorlatba építésével teszi.
A korai fejlesztést tágabban értelmezi, a korai intervenció helyi gyakorlatát szilárdítja meg a hatékony prevenció érdekében. Eredményes terápiákat folytat a rendszerszemléletű ellátás, a családi szerepek megerősödésének támogatása, a komplex személyiség- és képességfejlesztés, a célzott mozgás- és kommunikációfejlesztés érdekében, csoportos és egyéni formában.
Aktív, működő kapcsolatot ápol a társintézményekkel az elérhető és szakszerű segítségnyújtás biztosítására.