rbt

Baloghné Bencsik Izabella

magyar – népművelés szakos általános iskolai tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus,  tagintézmény – igazgató helyettes és Újszászi Telephelyvezető

 „Már elég régen rájöttem, hogy a világot nem lehet megváltani, de talán tisztességes, becsületes munkával egy ideig még tud működni.” (Bródy János)

Pedagógus pályámat Szolnokon a Mátyás Király Általános Iskolában kezdtem magyar szakos tanárként 1990-ben. A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusi szakirányú képzést követően a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán szereztem logopédusi végzettséget. 2008 óta dolgozom logopédusként, főként óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozom, akikkel az artikulációs zavarok terápiáját, a diszlexia megelőzését végzem. A megkésett beszédfejlődésű gyermekek fejlesztését izgalmas, komplex feladatként élem meg.

Jelenleg  tagintézmény-igazgató helyettesként és az Újszászi Telephely vezetőjeként tevékenykedem.

Szabó Katalin

tanító, oligrofénpedagógia – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

2003 szeptembere óta dolgozom mint logopédus. Munkám során gyermekek tanulási képességének, beszédének vizsgálatával és logopédiai terápiájával foglalkoztam, és foglalkozom mind a mai napig.

Logopédiai tevékenységem folyamán a logopédiai ellátás többféle területével volt alkalmam megismerkedni, így gyakorlati tapasztalatot szerezhettem a következő területekből: artikulációs zavar, megkésett beszédfejlődés, dadogás, orrhangzós beszéd, diszlexia-prevenció, diszlexia-reedukáció.

„Reményből élők sokkal messzebbre látnak. Szeretetből élők sokkal mélyebbre látnak. Hitből élők mindent más színben látnak.” (Lothar Zenetti)

Kovács Ágnes

kisgyermek nevelő- szakgondozónő, gyógypedagógus és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Diplomám megszerzése előtt 28 évig a szolnoki bölcsődékben gondoztam, neveltem, fejlesztettem a gyermekeket. Gyógypedagógusi tapasztalataimat 6 éven keresztül a szolnoki Liget úti Általános Iskolában szereztem. 2020 márciusától dolgozom a JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyén.

„Életem nagyon szép, mert ugyan az a hivatásom, mint a szenvedélyem… Gyermekekre figyelek. Legbensőbb lényemben érintenek meg. Magukkal ragadnak, elbűvölnek. Fejlődésük olyan, mint a fáké, REJTETT. Nem látom hogyan nő az ág, de érzékelem, egy-egy levél kibomlását, színe változását. A fa egészét sosem látom.”
/ Kokas Klára /

Nagyné Sári Ágnes

tanító, tanulásban akadályozottak és autizmus spektrumzavar pedagógiája szakos szakvizsgázott gyógypedagógus

Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzőn szereztem tanítói diplomámat 2002-ben, s ekkor helyezkedtem el egy debreceni gyógypedagógiai általános iskolában, ahol 6 évig dolgoztam. 2008-ban szereztem gyógypedagógus diplomát, s Budapesten, a VIII. kerületi Nevelési Tanácsadóban helyezkedtem el, ahol fejlesztéseket és vizsgálatokat végeztem, itt kerültek látókörömbe autizmussal élő gyermekek is. 2010-ben szereztem meg az autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirányt, több budapesti óvodában foglalkoztam integrált, autizmussal élő gyermekkel. 2012-ben gyógypedagógus szakvizsgát szereztem. 2012-ben és 2014-ben megszülettek a gyermekeim, Kristóf és Sára. 2017-ben a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottságában kaptam jó alapokat a szakértői vizsgálatok végzéséhez. Később a szolnoki Liget úti EGYMI-ben is dolgoztam, ahol egyéni autizmus specifikus fejlesztéseket tartottam, majd 1 évig integrációra felkészítő autizmus specifikus óvodai csoportot vezettünk kolléganőmmel. Jelenleg a JNSZMPSZ Újszászi Telephelyén dolgozom, három óvodában prevenciós fejlesztő foglalkozásokat tartok, valamint a Telephely szakértői vizsgálatainak gyógypedagógiai részét végzem.

„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen.” (Wass Albert)

Kiss Tímea

Szakszolgálati titkár

A Károli Gáspár Református Egyetem  gazdaságtudományi területén végeztem tanulmányaimat.  2020. decembere óta dolgozom a Pedagógiai Szakszolgálatnál. Feladataim közé tartozik az Újszászi Telephely ügyviteli tevékenységeinek ellátása, valamint a szakemberek munkájának segítése. Hiszek abban, hogy szeretetteljes, emberséges hozzáállással érhetjük el a legtartósabb eredményeket.

„ Egy ember jelleme igazán abban mutatkozik meg, hogy miként bánik valakivel, aki egyáltalán semmit nem tud érte tenni”
(Samuel Johnson)

Korpásné Bakos Valéria

szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

2005-ben kerültem Újszászra, ahol óvodapedagógusként, majd fejlesztőpedagógusként dolgoztam. 2013-tól, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat megalakulása óta vagyok az intézmény kinevezett státusában fejlesztőpedagógus. Munkámat az Újszászi Telephely munkatársaként látom el. Feladatellátásom fő profiljában iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezek és valósítok meg iskolába készülő nagycsoportos óvodások részére. Az iskolaelőkészítés fókuszában a tanulási képességek kialakításához szükséges részképességek állnak. Legfontosabb célom és feladatom minden gyermeknél ezen részképességek aktivizálása és optimális színvonalra emelése, mely a sikeres iskolakezdéshez és eredményes iskolai tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül szükséges.