A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyének korai fejlesztő munkája

Újszász, Iskola út 8. szám alatt, a Telephely épületében 2 helyiség áll a rendelkezésünkre: egy tornaterem széles skálájú fejlesztőeszközökkel, melyeket az óvodásokkal közösen használunk, egy fejlesztőszoba kifejezetten korai fejlesztéshez használatos terápiás eszközökkel (Educatio pályázatából). Az eszközfelszereltség megfelelően jó színvonala miatt és a szocializáció segítésének érdekében a Telephelyen zajló terápiákat szorgalmazzuk. Tájékoztatjuk az OEP támogatott utazás lehetőségéről klienseinket, igény szerint elkészítjük az ehhez szükséges nyomtatványokat.
A gyermekeket minden esetben a szülők hozzák hozzánk a Telephelyre, a terápiás foglalkozásoknak aktív résztvevői mindvégig. Kedvelt az ellátásnak ez a formája, minden dolgozónk szeretettel fogadja a gyermekeket és a szülőket, családias légkörben zajlanak az intézményben az egyéni fejlesztések, a családok szívesen jönnek hozzánk.

A 2015/16-os tanév hozta meg a lehetőséget a Telephely számára, hogy beindulhasson a korai fejlesztés. 2015 augusztusától szomatopedagógus szakember is tagja az alkalmazotti közösségnek, a tárgyi feltételekhez, felszerelésekhez pedig pályázat eredményeként jutottunk hozzá. 2015 novemberétől folyamatosan növekszik ellátotti létszámunk.

Szakembereink:

1

hupple

  • Seller Gabriella – gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
  • Bogdán Evelin – gyógypedagógus- logopédus
  • Magyarné Kovács Ildikó – tanácsadó szakpszichológus (szülők támogatása, szükség esetén)

Tanácsadás tevékenységünk:

A Telephelyen folyamatosan fogadjuk az érdeklődő szülőket, családokat előzetes egyeztetés, behívás alapján abban az esetben is, ha nem rendelkeznek szakértői vizsgálati véleménnyel. A jelzés érkezhet a család kezdeményezésére, de jelezhetnek, közvetíthetik az elérhetőségeinket a védőnők és a családsegítő, gyermekjóléti szolgálat munkatársai is. Nevelési tanácsadás keretében segítjük elő a mihamarabbi rendszerbe kerülés esélyét, a hatékony segítségnyújtást, amennyiben szükséges, a gyors szakértői bizottsági diagnózis elérését.

A helyi bölcsődével élő együttműködésünk van. Szülőcsoport munkájában működünk közre. Találkozunk a szülőkkel a bölcsőde épületében, a mozgásfejlődés és a beszédfejlődés kezdeti szakaszáról cseréljük ki gondolatainkat. A bölcsőde szülői munkaközösségének vezetőjével is kapcsolatban állunk, érdeklődik programjaink iránt, jelezte szándékát a korai fejlesztéssel kapcsolatos rendezvényeken való megjelenésre. Hidat képez a szülők és a szakszolgálati ellátók között, fontos információközvetítő szerepe van a munkánkban.

Az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolunk, az Oktatási, Sport-, Kulturális, Értéktár Bizottság elnökének felkérésére a helyi újságban jelentettünk meg ismertetőt szakmai munkánkról, elérhetőségeinkről.

31