2023/2024

10 éves a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás jelenlegi felépítése 10 éves múltra tekint vissza. 2013. szeptember 1-jén a megye pedagógiai szakszolgálatainak összevonásával és új tagintézmények létesítésével jött létre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Székhelyintézménye Szolnok megyei jogú városban, kilenc tagintézménye a járási központokban, összesen 13 telephelyen működik. A Tagintézmények összesen 78 település gyermekeinek, tanulóinak, családjainak nyújtanak segítséget. A legtöbb településen helyben, az óvodákban, iskolákban vehetik igénybe a szülők gyermekük számára a szükséges ellátást, ezáltal megvalósul a szakszolgálati ellátás központosított átszervezésének egyik kiemelt célja, a lakóhely közeli ellátás. A pedagógiai szakszolgálat székhely- és tagintézményeiben sokoldalúan képzett szakpszichológusok, pszichológusok, szakvizsgázott gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztő pedagógusok, konduktorok, gyógytestnevelők, pályaválasztási tanácsadó és tehetségkoordinátor szakemberek dolgoznak. Gyermekbarát környezetben, korszerű szakmai eszközparkkal felszerelt telephelyeken várják a klienseket.

A 10 éves jubileumot méltó helyszínen, a Vármegyeházán, nagyszabású konferencián ünnepelte meg az Intézmény.

Zsoldos Erzsébet főigazgató üdvözlő szavai után köszöntők következtek. Rusvai Károly, a fenntartó Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója a szakszolgálat által végzett feladatokat emelte ki, méltatta az Intézmény eddigi és jelenlegi munkáját, a szakalkalmazottak széles spektrumú, magas szakmai színvonalat képviselő tevékenységét. A jubileum alkalmából okleveleket adott át azoknak, akik tevékeny munkájukkal a szervezet létrehozását segítették és működtették. Hubai Imre, a Vármegyei Közgyűlés elnöke a megyében a gyermekekért végzett áldozatos munkát emelte ki a konferenciát megnyitó gondolataiban.

A köszöntőket előadások követték.

Elsőként Dr. Kiss László pedagógiai szakszolgálati és gyógypedagógiai referens, a Belügyminisztérium Köznevelés-igazgatási Főosztály, Kiemelt Figyelmet igénylő Gyermekek, Tanulók Ügyeinek osztálya munkatársa adott áttekintést arról, hogy 2013-ban hogyan jöttek létre a megyei, szakszolgálati feladatellátást biztosító intézmények.  Szutorisz-Szügyi Csongor nyugalmazott tankerületi igazgató – akinek szolgálati idejére esett a megyei szervezet létrehozása – érzelmekkel átszőtt előadásában érzékeltette, hogy az addig elszigetelt intézmények milyen úton integrálódtak a megyei szervezetbe. Csibi Enikő nyugalmazott főigazgató a Megtett út című előadásában mutatta be az Intézmény működésének 10 évét, amely alatt kialakította az egységes eljárásrendet, a dokumentumokat, szakmai anyagokat, valamint az egységes, szakszerű működés elérésének folyamatát. Szabó Győzőné pszichológus – szakértő Mindennapi kihívásaink a találkozástól az együttműködésig címmel tartott előadásában a segítő szakmák művelőinek adott gyakorlati tanácsokat, amelyeket elméleti háttérrel is kiegészített. A délutáni szakmai program szekciókba rendezett előadások, műhelymunkák formájában valósult meg, melyeken a Tagintézmények egyéni arculatának, a szakmai munka egy-egy részletének bemutatása történt. A résztvevők szünetekben egy fényképes összeállítás megtekintésével kaphattak képet az elmúlt 10 évről.

Köszönjük a fenntartó Szolnoki Tankerületi Központ támogatását, mely hozzájárult a jubileum színvonalas, méltó megünnepléséhez.

Szolnok, 2023. november 30.

Zsoldos Erzsébet
főigazgató