Tiszafüredi Tagintézmény

Beszámoló a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményének beszámolója a Debreceni Egyetem Testi-lelki egészségre nevelés a pedagógiai gyakorlatban című pedagógus-továbbképzési programjáról

2019. 11. 22-11.29-12.06 –án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda épületeiben valósult meg a Debreceni EgyetemTesti-lelkiegészségre nevelés a pedagógiai gyakorlatban című 30 órás pedagógus-továbbképzési programja, melyen szakszolgálatunk három szakembere vett részt: Krómi Zoltánné, Mályiné Koór Cecília és Zatroch Zsuzsa. A továbbképzés célja a résztvevők számára olyan módszertani segítségnyújtás volt, ami a tanulók testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését segíti. Cél gyakorlati minták és módszerek bemutatása az alábbi területekre vonatkozóan: élethosszig tartó egészségtudatos aktív életre való szocializáláshoz, önismeret, saját testkép kialakítására nevelés, sportoláson keresztül etikára, küzdeni tudásra, sikerorientáltságra, stressztűrésre, csapatmunkára való nevelés. Az egészségtudatos életmód, mint alternatíva bemutatása a szenvedélybetegségek prevenciója érdekében. A továbbképzés széleskörű elméleti alapokkal indult, ahol a résztvevők többek között az egészség holisztikus megközelítéséről, a prevenció alapjairól, rizikómagatartásokról, táplálkozásról, motoros fejlesztési lehetőségekről, fizikai aktivitás fontosságáról, a sport protektív hatásairól kaptak naprakész tudást dr. Müller Anetta a GTK Sportgazdasági és Menedzsment Intézetének egyetemi docense előadásában. A képzés során gyakorlati oktatást kaptunk különböző mozgáselemekről, amelyeket a munkánk során a foglalkozásokba építhetünk fejlesztve a gyermekek testtudatát és mozgás iránti szeretetét. A képzés tematikája ezen a ponton is szervesen kapcsolódik a Gyógytestnevelés éve programba. A képzés záró részében a résztvevők kiscsoportos formában saját játékot fejlesztettek és készítettek el, melyet későbbi munkájuk során alkalmazni tudnak. Az ebből elkészített projektmunka a képzés záró követelménye volt. Az elkészült társasjáték könnyen elsajátítható, több területen is alkalmazható (prevenció, logopédia, pszichológia stb.) és kis eszközigényének köszönhetően az „utazó” szakembernek is praktikus eszköze lehet. A képzésen kapott ismereteket hamarosan belső tudásmegosztás keretében szakszolgálatunk munkatársaival is megosztjuk.

Zatroch Zsuzsa
egészségpszichológus