Tiszafüredi Tagintézmény

Beszámoló a Nevelési Tanácsadás Éve keretein belül, a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény által szervezett nyári táborairól

Tagintézményünk a Nevelési Tanácsadás Éve programsorozat keretein belül két tábort tartott meg óvodás gyerekek számára.
Az elsőt 2018. június 19-22 között, négy délelőttön keresztül a Tiszafüredi Cseperedő Óvodásainak. A tábor témája a horgászat, vizek élővilága volt. Különlegessége, hogy 2 felnőtt, egy pszichológus és egy gyógypedagógus kolléga együttes munkájával valósult meg.
Célunk egy általános készség és képességfejlesztés volt, karöltve a szociális készségek erősítésével.
A napi időbeosztást rutinszerűen szerveztük: félórás, 40 perces blokkokat alkottunk, ahol a kötött foglalkozásokat mozgásos játék váltotta.
A produktumok igen széles skálán mozogtak: saját hajónk, zászlónk megfestése, az általunk gyűjtött botokból horgászbot készítése, horgászvödör, saját tenyérnyomattal díszített mappa, matrózsapka hajtogatása, papírtányérból medúza, lufiból stresszlabda, hajtogatott békák. A 4 délelőttön keresztül kincseket gyűjthettek a gyerekek, amit az utolsó napon beválthattak. A tábor lezárásaként galériát rendeztünk be, amit megmutattunk a táborba járó gyerekek szüleinek, illetve kis műsor keretében előadtuk a tanult dalainkat, mutogatós versikéket.
A felnőttek számára is kincseket rejtett a kettős csoportvezetés: megtanultunk csapatban gondolkodni, a másik munkájába betekintést nyerhettünk, személyiségét más oldalról ismertük meg. Megállapítottuk: „Jövőre veled, ugyanitt!” J

A tábor vezetői: Valentényi-Kocsis Boglárka pszichológus, Tóth Judit gyógypedagógus

Második táborunkat 2018. 07. 09- 2018. 07. 12. között tartottuk meg a Hat Szín Virág Óvoda Tiszaigari Tagóvodájában. Nagy szeretettel várták a kolléganőket az intézményben és a gyerekek is izgatottan készültek a programokra.
Tematikánkat az állatok téma köré fűztük fel és egy gyógypedagógus, valamint egy pszichológus vezette a hét fős csoportot. A tavalyi évben már volt rá példa, hogy két különböző végzettségű szakember együtt dolgozott egy tábor keretében és ezt most is szerettük volna folytatni. Fontosnak tartjuk, hogy egymás területeit jobban megismerjük és a szakmai kapcsolatunkat is erősítsük ezáltal.
Négy délelőttöt töltöttünk az intézményben, melynek során változatos programokat igyekeztünk biztosítani a gyerekek számára.
Reggel mindig egy állatos mesével kezdtünk, mely alapján 1-1 témáról beszélgettünk. Pl.: egymás elfogadása, a félelmek leküzdése és a harag negatív hatásai. Utána pedig egy kreatív tevékenység következett, melynek során dobozt készítettünk a „kincseinknek”, majd nyulat, vízi állatos hűtő mágnest, fa alapú állat dísztárgyat és mandalát.
Kártyák segítségével beszélgettünk a helyes és helytelen viselkedésről, a félelmeinkről, a környezetvédelemről és a különböző szituációkban tanúsított viselkedésünkről.
A szünetekben körjátékokat játszottunk a teremben vagy az udvaron, melyet különösen élveztek. Minden nap nagy örömmel érkeztek meg és kérdezgették, hogy a mai napon mit fogunk csinálni.
Sikerült a rendelkezésünkre álló 4 délelőttöt aktívan, vidáman és sok beszélgetéssel eltölteni. Sok tanulsággal járt a kettős csoportvezetés, valamint egymás munkájába nagyobb betekintést nyerhettünk, felfedezhettük a kapcsolódási pontokat is.

A tábor vezetői: Marton Ibolya gyógypedagógus és Oláh Júlia pszichológus

Köszönjük a Fenntartónak a támogatást.

Krómi Zoltánné
mb. tagintézmény-igazgató helyettes