A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye és Fegyverneki Telephelye köznevelési közszolgálati feladatellátás keretében, speciális, korszerű szakmai felkészültséggel támogatja a hozzá forduló, problémákkal küzdő gyermekeket és szülőket, egyénre szabott, problémához igazodó eszközökkel, módszerekkel, elősegítve a gyermek folyamatos fejlődését, a társadalomba való beilleszkedését. A célok megvalósulása érdekében együttműködik a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, a gyermekek fejlődésére hatással lévő más partnerekkel, segítő szakemberekkel.

Ellátott települések:

 • Kengyel
 • Kuncsorba
 • Tiszapüspöki
 • Tiszatenyő
 • Törökszentmiklós

Ellátott feladataink:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A Törökszentmiklósi Tagintézményben mindig is hangsúlyos volt a prevenció, valamint a szülők és pedagógusok segítése. A szakszolgálati feladatellátás során folyamatos magas szakmai színvonalú megvalósításra törekszünk, az ellátási terület igényeinek megfelelően. Szakembereink eltérő személyisége, gondolkodásmódja, az új ismeretekre való nyitottsága, szakmódszertani ismerete, együttműködési képessége biztosítja a sokszínűséget az intézmény működésében, valamint a minél sokoldalúbb megközelítését a problémáknak. A célok elérése érdekében törekszünk arra, hogy már a gyermekek korai életszakaszában segítséget kapjanak a szülők a szülői kompetenciák erősítésében, a családban történő szocializációs folyamatok optimális feltételeinek megteremtésében, a gyermekekkel szemben történő, életkori sajátosságoknak megfelelő elvárások kialakításában, a képességek kibontakoztatásában. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szüleit támogatni kívánjuk pszichológiai eszközökkel az elfogadásban, valamint olyan módszertani segítséget nyújtunk számukra, ami elősegíti az otthoni tevékenységeken keresztül megvalósítható fejlesztést, és a magatartási problémák leküzdését. Törekszünk a szülők fokozottabb bevonására a gyermeküket érintő terápiás folyamatokba. A fenti célok megvalósítása érdekében továbbra is biztosítjuk a társintézmények szakembereinek az esetmegbeszélés, valamint konzultációs lehetőségeket, törekedve a korábbi együttműködési módok bővítésére, a komplexitás fokozására. Segíteni kívánjuk a szülők és intézmények közötti kommunikációt.

Szabó Judit
tagintézmény – igazgató