Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett Iskolarendőrök szakmai továbbképzésének programjáról

Időpont: 2016. február 18.

Szitár Ferenc r. alezredes megnyitójából megtudtam, hogy az Iskolarendőr program 2008. szeptember 1-jén indult – immár nyolcadik tanéve fut – a megye általános iskoláiban. Ez idő alatt második alkalommal került sor az iskolarendőrök átfogó képzésére. A r. alezredes úr szemléletes asszociációja, miszerint az Iskolarendőr programot egy 8 éves, 2. osztályos tanulóhoz, illetve annak teljesítményéhez hasonlította. Egy másodikos diáknak már vannak eredményei, látni lehet, hogy éppen most hol tart, de irányt is kell szabni, hogy merre haladjon tovább. Az iskolarendőrök munkája is leginkább reaktivitásra épül, egy adott eseményre, már kialakult

kép1
Forrás: Új Néplap 2016. február 19. XXVII. évfolyam 42. szám

helyzetre próbálnak a lehető legjobban reagálni. A cél, hogy cselekedeteik tervszerű, proaktív legyen. Ez is teljesen összecseng az iskolapszichológia prevenciós szemléletével.

kép2
Forrás: Új Néplap 2016. február 19. XXVII. évfolyam 42. szám

A megye 120 nevelési-oktatási intézményében összesen 102 iskolarendőr tevékenykedik, akik napi kapcsolatban állnak egy-egy iskolával. Az iskolarendőrök – éppen úgy, mint az iskolapszichológusok – a pedagógusokkal, diákokkal és szülőkkel kerülnek kapcsolatba egy-egy felmerülő kérdés, megoldandó probléma vagy prevenciós programmal kapcsolatosan. Fontos, hogy az iskolarendőr is benne legyen a közösségi térben, csak így tud beépülni az iskola életébe.
Az iskolarendőrök legfőbb feladata a biztonságos közlekedésre nevelés, a bűnmegelőzés, amelyet osztályfőnöki órák keretében „oktatnak” a felnövekvő ifjúságnak, illetve vetélkedőket és tájékoztató előadásokat is szerveznek. Munkájuknak fontos része, hogy kiemelt rendőri jelenlét tapasztalható az iskolák környéki gyalogos átkelőhelyeken, ezzel is elősegítve a biztonságos közlekedést. Az éves statisztikákat összevetve sikerként könyvelhető el, hogy a közúti balesetben megsérült, illetve exitált gyermekek száma javuló tendenciát mutat – tudtuk meg Kosztyó Gábor r. alezredes megyei közlekedésbiztonsági helyzet értékeléséből. Nagy szerepe van ebben a tudatos közlekedési magatartás kialakításának, amely az iskolarendőrök hatékony munkáját igazolja.

Ezt követően Szutorisz-Szügyi Csongor KLIK tankerület igazgató számolt be az iskolarendőrök tevékenységeinek tapasztalatairól. A megye KLIK fenntartású általános iskoláiban felmérést végeztek az iskolarendőrök munkájának elégedettségével kapcsolatban, rávilágítva a további igényekre, estleges fejlesztendő területekre is.

A nap további előadásai során szó esett a vagyon elleni bűncselekményekről, az internetes bűnözés veszélyeiről, valamint az új pszichotrop anyagokról. A résztvevők betekintést kaptak a gyermekek közlekedésre nevelésébe, továbbá az iskolarendőrök kiemelt feladataiba és eredményeibe.
A jelen képzés új eleme, hogy az iskolában előforduló jelenségeket iskolapszichológiai megvilágításban is megismerhette a hallgatóság. Előadásom címe: „Négy muskétás, avagy az iskolai közszolgáltatók együttműködése.” Alcím: „Az iskolapszichológus szerepe krízishelyzetben és az agresszió kezelésében”. Lényegesnek tartom, hogy a maga szakmaterületén mindenki professzionális munkát végez, azonban egyre gyakrabban találkozunk olyan komplex esetekkel, amikor szakmaközi összefogásra van szükség. Igaz ez akár egy prevenciós programra, amely csak akkor hatékony, ha az információnyújtás mellett visszautasítási készségekre vonatkozó elemeket, vagyis társas befolyást is tartalmaz (Urbán, 2007), vagy akár egy krízishelyzetre. Esetbemutatásom kitért arra, hogyan kell krízishelyzetben a környezet válságát kezelni, s hogyan valósulhat meg ez az iskolarendőr vagy bűnmegelőzési szakember és az iskolapszichológus közös munkájában.
Azt gondolom, hogy a nap legfőbb hozadéka a kapcsolatépítés, hogy elindult egy kommunikáció és szakmai együttgondolkodás, amit hatékony együttműködés követhet.

Szabó Anita
pszichológus
JNSZMPSZ, Szolnoki Tagintézmény