Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Kerekasztal üléséről

A JNSz Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által működtetett Jász-Nagykun Szolnok Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Kerekasztal soron következő találkozóján vettünk részt 2015. december 14-én a Megyeházán. A program Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató előadásával kezdődött, melynek témája: Aktuális változások a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésében. Az előadást szakmai beszélgetés, konzultáció követte.

A program láthatóan felkeltette a pedagógusok, gyermekvédelmi területeken dolgozók figyelmét, hiszen megtelt a Megyeháza Nagykun terme. Dr. Nagyné Varga Ilona, a CsEÖH irodavezetője és igazgatója ezúton is jelezte, hogy a kerekasztal programsorozat mindenki számára nyitott, várják az újonnan bekapcsolódókat.

A jelenlévők részéről már az előadás kezdetén megfogalmazódott, hogy gyermek- és ifjúságvédelmi szempontból leginkább milyen nehézségekkel küzdenek a pedagógusok. A legfőbb problémát az iskolába újonnan érkezők szociális hátterének különbözőségéből adódó nehézségek, illetve a felső tagozatosok körében a magatartási anomáliák és a hiányzások nagy száma jelenti.

Igazgató Úr előadásában beszámolt arról, hogy milyen, a megye egészét érintő változások történtek az elmúlt évben a Klebersberg Intézményfenntartó Központ működésében.  Intézmények átadásáról, illetve feladatok átvételéről számolt be, s a szervezeti felépítésben továbbra is folyamatos változások érhetőek tetten.

A gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat szakmailag, módszertanilag kell felkészteni a problémák kezelésére, hiszen a legkülönbözőbb szociális hátterű gyermekek lépnek be évről évre az iskolákba. Elengedhetetlen a hosszú távú pozitív változások elérése érdekében, hogy a tudásukban, hátterükben különböző gyermekek mindegyike érezze azt, hogy ő valóban fontos. Szó volt arról, hogyan lehet elérni, hogy kevesebb legyen a hiányzások, a magatartási problémák száma, s ezzel együtt növekedjék a gyermekek tanulmányi eredménye. Egy olyan iskolai közeg megteremtésén kell fáradozni, melyben egyúttal a pedagógus nem a problémák miatti tehetetlenséget éli meg, hanem kompetensebb, jobban érzi magát. Kiemelendő, hogy a tantestületi összefogás feltétele a változások elérésének. Egy olyan program lehetőségéről is hallhattunk Igazgató Úrtól, mely lépésről lépésre kidolgozott, konkrét, egyénre szabott elemeket tartalmaz, s a változások megteremtésében hangsúlyozza a pedagógus felelősségvállalását. Figyelmünkbe ajánlotta a hejőkeresztúri általános iskolában alkalmazott gyakorlatot, a Komplex Instrukciós Programot (KIP).

Lázárné Barna Andrea gyógypedagógus és dr. Sulyokné Fedor Nóra pszichológus
Megyei Szakértői Bizottság