Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

Beszámoló a 2015. őszi MLSZSZ konferenciáról

A MLSZSZ 2015. évi őszi szakmai konferenciája november 21-én, szombaton került megrendezésre „Az elmélet és a gyakorlat egysége” címmel. A nap során rendkívül színes, sokrétű előadások hangzottak el, mind az elmélet, mind a gyakorlat szempontjából megközelítve. Elsőként a Sarbó Artúr-díj került átadásra, melyet idén Dr. Juhász Ágnesnek ítéltek oda, aki beszédet mondott A logopédiától az AAK-ig címmel, felölelve pályája fontosabb állomásait. A második előadást Kas Bence tartotta, aki a szórend szerepéről beszélt a nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek mondatmegértésével összefüggésben. Megállapította, hogy a nem hagyományos szórend nehezíti a mondatfeldolgozást a nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek számára. Ezután röviden beszámolt a CPLOL-ben folyó szakmai munkáról. Molnárné Bogáth Réka az MLSZSZ mentori hálózatának tervét ismertette. Az országos szintű hálózat kiépítésének célja a szakmai párbeszéd generálása, a logopédiai ellátás szakmai színvonalának támogatása, alkotó műhelyek létrehozása. Ezután Nagy Katalin Kitti a Csoportos Afáziaterápia módszerét ismertette. Logopédusként felnőtt, agyi történésen átesett betegek beszédfejlesztését végzi egészségügyi intézményben, valamint az Újrabeszélők Egyesületénél. Elmondta, hogy a csoport legfőbb ereje az összetartozás megélése, a folyamatos motiváció, mely a résztvevő embereket a kommunikáció fejlődésében segíti, valamint szociális életteret biztosít az ide járó betegek számára.

A második blokk elején a fejlesztődiagnosztika különböző területei kerültek bemutatásra. Elsőként Sósné Pintye Mária mutatta be az írott nyelvi zavarok kezelését meghatározó diagnosztikai szempontokat, valamint beszélt az olvasás-, írástanulás nyelvi-kognitív dinamikájáról is. Majd Imre Angéla ismertette az akusztikai elemzést, mint lehetséges objektív segítséget a diagnosztikában, elsősorban hangképzési zavarok objektív vizsgálata során. A későbbiekben Lőrik József mutatta be a több szakember által kidolgozott és sztenderdizált öt új logopédiai vizsgálóeljárást, többek között a LAPP aktívszókincs-vizsgálatot.

A következő két előadás gyakorlati szempontból közelítette meg a logopédiai fejlesztés témakörét, lehetséges eszközként bemutatva az iOS rendszerű (iPAD), valamint az Andorid-alapú applikációk alkalmazási lehetőségeit. Több hasznos programot ismertettek, melyek színesíthetik a foglalkozásokat, fejlesztve a különböző részképességeket. A MOzgóKALandOK, avagy hogyan csempésszük be a mozgást a logopédiai foglalkozásokba című előadás a mindennapi logopédia gyakorlati oldalát közelítette meg, bemutatva a  különböző beszédterápiákhoz kapcsolódó módszertani eszköztárat, mellyel a gyakorló szakemberek színesíthetik, változatosabbá tehetik munkájukat. A Budapesti Francia Iskola logopédusa a többnyelvűség hatásait elemezte beszámolójában a nyelvi zavarok és az olvasástanulás tükrében.

A konferencia Kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol a pedagógusminősítés gyakorlatáról esett szó a logopédia területén, előzetesen feltett kérdések alapján

2015 12. 15.

Nieberlné Sági Mónik
logoopédus