Külső-belső továbbképzés

Fonológiai Tudatosság Teszt és NILD technikák elsajátítása az Újszászi Telephelyen

2016.szeptember 23-án a Logopédiai Munkaközösség szervezésében a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyén 27 kolléga részvételével NILD-tanfolyamot tartott Jordanidisz Ágnes, a Hátország Egyesület1 vezetője, a NILD Hungary és a Közép és Kelet-Európai NILD Szövetség alapítótagja. Ő honosította meg Magyarországon a NILD Tanulási Terápiát, és kapott megbízást a National Institute for Learning Development amerikai intézettől, hogy terapeutákat képezzen. Az Egyesület kidolgozta a magyar NILD pedagógus-továbbképző programot az amerikai képzés mintájára, és 2006 óta tart akkreditált továbbképzéseket az érdeklődők számára.

A NILD Tanulási Terápia program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

A képzésen résztvevők a Fonológiai Tudatosság Teszt felvételével és a NILD Tanulási Terápia alapszintű nyelvi technikák – Fonológiai Tudatosság Gyakorlatok és auditív nyelvi technikák (Morze, Figyelj Rám!) programokkal ismerkedhettek meg a hatórás program keretében.

A fonológiai tudatosság mérésére kidolgozott Fonológiai Tudatosság Tesztet (FTT) Jordanidisz Ágnes fejlesztette ki az amerikai NILD Phonological Awareness Skills Survey (Barbour et al. 2003) magyar adaptációjából (Jordanidisz 2009a). A Fonológiai Tudatosság Teszt 10 altesztet tartalmaz egyenként 10–10 feladattal. Az FTT három szinten méri a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférésének képességét: a szótag, a szótagszerkezet és a beszédhangok szintjén. Az öt alteszt kétféle területet is mér, ezért összesen tizenöt különböző képességet lehet vizsgálni a teszttel:

(1) Rímfelismerés
(2) Rímkeresés ritmusos mondókában
(3) Rímkeresés szóra
(4) Szótagokból szóalkotás (szótagszintézis)2
(5) Szótagokból álszavak alkotása (szótagszintézis)
(7) Szótagolás
(8) Szótagtörlés
(9) Beszédhangtörlés
(10) Beszédhang-izolálás
(12) Beszédhangszintézis
(13) Beszédhangokból álszavak alkotása
(13) Beszédhang-szegmentálás
(14) Hosszú beszédhang megnevezése
(15) Beszédhang-manipuláció

Miután részletesen megismerhettük a teszt szakmai hátterét, feladatonként, szavanként vettük birtokba magát a mérést. A könnyebb megértést jegyzettel és tesztcsomaggal segítette az előadónk.

Ezután következett a Fonológiai Tudatosság Gyakorlatok és auditív nyelvi technikák megismerése. A Figyelj rám! (NILD technika) a hallás utáni figyelem + a hallás utáni rövid távú memória + a nyelvi feldolgozás fejlesztését tűzte ki célul. Saját élményen keresztül és az auditív figyelmet fejlesztő szöveggyűjteménnyel hozta közel hozzánk az ismereteket Jordanidisz Ágnes.

A Morze NILD technikát szintén saját élményként vehettük birtokba. A Morze jeladó és a Morze-kód táblázat segítségével megtanulhattuk a vizuális képzelet erősítésének + az auditív figyelem + az auditív szekvenciális memória fejlesztésének + a hang – jel transzformáció erősítésének + a szókincsbővítésnek + a szóanalizáló képesség fejlesztésének + a rendezett keresés erősítésének a komplex, kognitív fejlesztésbe ágyazott módszerét.

Végül egy gyakorlat alapú fejlesztés megtervezésével szerezhettünk tanúsítványt megtanult ismereteinkről. Aki bővebb információkat szeretne kapni a további képzési és fejlesztési lehetőségekről, tájékozódhat a www.nild.hu oldalon.

3Köszönjük Újszász Város Önkormányzatának, hogy helyet adott a képzés megszervezéséhez, lebonyolításához. Köszönjük a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató asszonyának, hogy lehetőséget biztosított a részvételhez, a Székhelyintézménynek a technikai felszerelésért fejezzük ki köszönetünket. Hálásak vagyunk Jordanidisz Ágnesnek a lelkes, a fejlesztésekben és a módszerben töretlenül hívő, mély szakmaiságú, ismereteinket rendszerező előadásáért és gyakorlatorientált csoportvezetéséért. Mindannyian úgy térhettünk haza a tanfolyam végén, hogy tartalmas, hasznos és szükséges, gyakorlatias ismereteket sem nélkülöző szakmai továbbképzésben volt részünk.

Bogdán Evelin
logopédus