Munkaközösség Pályaválasztási munkaközösség Tehetség munkaközösség

Beszámoló a kiemelten tehetséges tanulók gondozása és pályaválasztási tanácsadás munkaközösség első foglalkozásáról

Időpontja: 2016. szeptember 14. 13.30-15.30 óra

Az első napirendi pont az évi munkaterv megbeszélése volt. Az időpont kijelölésmiert_olvasson_a_gyerek_2 ismertetése fontos az időtervezés szempontjából. A témák tekintetében hangsúlyos, hogy minden munkaközösségi tag hasznos és korszerű ismeretekhez jusson.

Az évi munkaközösségi foglalkozások tervezése:

Helyszíne: Székhelyintézmény előadói terem

A munkaközösségi foglakozások tervezett időpontjai:

2016.szeptember 14. 13.30 – 15.30 óráig
2016.október 26. 13.30 – 15.30 óráig
2016.november 23. 13.30 – 15.30 óráig
2017.február 15. 13.30 – 15.30 óráig
2017.március 29. 13.30 – 15.30 óráig
2017.május 10. 13.30 – 15.30 óráig

Második napirendi pontként arról esett szó, hogy ebben a tanévben a munkatervekben foglaltak szerint minden tagintézmény a jogszabályban foglaltaknak megfelelően folytat tehetség felismerést, s a pedagógusok, szülők, vagy más személyek által felkutatott tanulók számára fejlesztő foglalkozásokat. A munkaközösség évi munkájának egyik alapvonulata ennek a munkának a segítése, többféle szempontból. Fontos a módszertani segítségnyújtás, de legalább ennyire fontosak a szervezési kérdések is, mivel új tevékenység végzéséről van szó. A munkaközösség tagjai megállapodtak abban, hogy minden foglalkozáson tagintézményenkénti konzultáció keretében beszélik meg a tehetségfejlesztő foglalkozások aktuális helyzetét, valamint a következő lépéseket. Ezt kiegészíti a megyei tehetséggondozó koordinátor helyszíni tanácsadása a tagintézményekben. A szükséges dokumentáció készül, amelyeket a Tagintézmények hamarosan megkapnak.

E téma zárásaként a munkaközösségen a Tagintézményekben dolgozó kollégák beszámoltak arról, hogy első lépésként felvették a kapcsolatot a járásukban lévő köznevelési intézményekkel, s beszámoltak arról, hogy a tanulók kiválasztásában hol járnak.

A Pályaválasztási Tanácsadás Munkacsoport beszámolt a következő tanév előkészítéséről, a tanácsadás újszerű megszervezéséről. Kiemelték a pályaválasztási tanácsadásra történő jelentkezés módjának bemutatását, a tanácsadás általános menetét. Erre azért volt szükség és időszakonként fontos feleleveníteni, mert pályaválasztási tanácsadás csak a Székhelyintézményben folyik, de a tagintézményekben dolgozóknak is rendelkezniük kell azokkal az információkkal, amelyekkel az érdeklődőket útba tudják igazítani.

3A munkaközösség tagjai egyhangúlag állást foglaltak amellett, hogy fontos a külső kapcsolatok keresése, a kollégák szeretnének megismerkedni a más megyékben folyó tehetséggondozással., munkaközösségi  munkaszervezéssel, így felvesszük a kapcsolatot a környező megyék szakszolgálataival a kölcsönös tájékozódás érdekében.

Császár István
munkaközösség vezető