Gyógytestnevelés munkaközösség Külső-belső továbbképzés

„Közösen a gyógytestnevelésért” Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelés munkaközössége által szervezett országos konferencia

gyogytesi

JNSZMPSZ Gyógytestnevelés Munkaközösség

A rendezvény címe:„Közösen a gyógytestnevelésért” Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelés munkaközössége által szervezett országos konferencia

Helyszín: Bicske, Fiatalok Háza
Ideje: 2017. március 10. 9:00-16:00 óra

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat „Szakszolgálatok Hete” rendezvénysorozatának gyógytestnevelés konferenciáján több mint 150 gyógytestnevelőt és testnevelőt köszönthetett Kaliczáné Szalai Katalin tagintézmény igazgató, gyógytestnevelő tanár.

Szőke Eszter gyógytestnevelő tanár, munkaközösség- vezető beszámolójából megtudtuk, hogy kevés a gyógytestnevelő szakember a megyében. Nagyon sok helyet kell ellátni egy-egy szakembernek, az ideális az lenne, ha 2-3 helyre kellene menniük. Sok idő megy el az utazásokra. Eszközhiány, helyhiány és órarend problémával is meg kell birkózniuk. A nyári táborok sikeresek, sok érdeklődőt vonzanak. Célként tűzték ki a gyógytestnevelő szakemberhiány megoldását.

Gerincferdült gyermek a gyógytestnevelésben – Mit, mikor, hogyan a Schroth terápia alapján Horváth Krisztina Schroth terapeuta, egyetemi oktató előadást tartott a scoliosis kialakulásának okairól, a Schroth terápia lényegéről.

Cél: a korrekciós testhelyzet kialakításával minden törzsrészletet vissza kell az eredeti helyzetbe hozni, a görbületi romlást meg kell állítani. A gyógytestnevelés feladata a felnőttkori súlyosabb probléma megelőzése.

Fontos a jó diagnózis, a korai felismerés, a klinikai vizsgálat. Elemezte a terápia egyes szakaszaiban folyó feladatokat. Kiemelte a gyógytestnevelés fontosságát és kihangsúlyozta, hogy a gerincferdült gyerekek javulása /gyógyulása/ nagyon hosszú és kitartó munkát igényel.

A scoliósisos tanulók gyógyúszása címmel Ramocsa Gábor gyógytestnevelő tanár, rehabilitációs szakember, a fogyatékos személyek sportjának szakembere, úszó edző előadást tartott a scoliósisos tanulók rehabilitációjáról, a rahabilitáció céljáról. Problémaként vázolta fel, hogy a scoliósis felismerése és a szakellátás között 3-4 hónap telik el, addig nagyon sokat romolhat a gerinc. Beszélt a gyógytestnevelés elméleti hátteréről, fontos tartalmi összetevőiről. Rendelettel támasztotta alá kik végezhetik a gyógyúszást. Részletesen taglalta az Ortopédiai Szakmai Kollégium besorolási szempontjait és az ellátás szempontjait az iskolai testnevelés órán, a gyógytestnevelés órán és a gyógyúszáson.

gyogytesi-konf_01A kosárlabda adaptációjának kezdete az általános iskolások körében című előadásában Vezér Katalin gyógytestnevelő tanár megindokolta a témaválasztását. Problémának érezte a motiválatlanságot tanulóinknál, célként tűzte ki az élményszerű órák szervezését. Tananyagválasztásban a NAT testnevelési kerettantervben szereplő kosárlabda sportág technikai elemeit használta fel.  Filmen megtekinthettük, hogyan alkalmazza a korrekciót egyes diagnózisoknál a labdás gyakorlatok közben.

Balogh Veronika gyógytestnevelő tanár bemutatta a szivacskézilabda technikai és taktikai elemeinek az ellátásban használható tananyagát. Kiválóan alkalmazható az általános és középiskolás fiúk és lányok körében ez a mozgásanyag. A szivacskézilabda gyakorlatai jól kiegészítik, színesítik a gyógytestnevelés „hagyományosabb” labdás feladatait.

Nincs olyan konferencia, melyen ne találkoznánk lesújtó adatokkal a gyerekkori elhízással kapcsolatban. Tóth Balázs pszichológus, SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika PhD hallgatótól sok praktikus tanácsot kaptunk- a pszichofiziológiai ismeretek mellett- e probléma kezelésére.  A pszichológus szakember előadásában 4 területen vizsgálta az elhízás okait és annak megoldását

A szenzomotoros tréning és a gyógytestnevelés kapcsolata témakörben hallhattunk előadást Sinka Anikó gyógytestnevelő tanártól. A két szakterület tevékenysége különböző, de párhuzamba állításukkal több ponton is rámutatott a kapcsolódási pontokra, az ok-okozati tényezőkre. Megfelelő szakértelemmel a két terület jól kiegészítheti egymást.

Gyógyító lovak, képességfejlesztés lóháton volt a címe Klemencsics Orsolya gyógytestnevelő tanár előadásának, aki évek óta tart terápiás foglalkozásokat gyermekek számára. Az elért eredmények is bizonyítják, hogy milyen hatékony módszer a ló és a lovas összhangjának megteremtése, mely egy komplex tevékenység kezdve a törődéstől, állatgondozástól a lovaglásig. A lovaglás az idegrendszert folyamatosan stimulálva csodákra képes a gyermek állapotának javításában.

Ramocsa Gábor gyógytestnevelő tanár, gyakorlati bemutató órájára a scoliosisos tanulók számára korrekciós úszógyakorlatokat állított össze. Szakmai tudása, a gyakorlatanyag összeállítása, óravezetési stílusa mindig élmény nyújt a gyermekek, egyben a tanulni, megújulni vágyó gyógytestnevelők számára.

A délelőtti elméleti tájékoztató után délután saját élményen keresztül tapasztalhattuk meg a Schroth tornát. Több oktató segítségével, a fiziológiailag helyes pózok beállítása után, egyszerű tartás- és légző gyakorlatok végrehajtása során érzékeltették velünk a torna lényegét. Mivel a mozgás betanítása nagyon speciális és egyéni bánásmódot igényel, így a gyógytestnevelés órákon történő teljes körű alkalmazása nem megoldható, de rövid elemek beépíthetők és mindenképp továbbgondolásra érdemesek.

A szivacskézilabdáról délelőtt hallott előadást délutáni gyakorlati bemutató követett. Mini órát láthattunk, amelyben szerepelt bemelegítő játék, páros gyakorlatok, kiscsoportos feladatok állomásokon és labdás játék is, sőt még egy kis mezítlábas lúdtalptornára is maradt idő. A feladatok érdekesek, változatosak és innovatívak voltak. Előnyük, hogy másfajta labdára is adaptálhatók, így tényleg hasznosnak bizonyultak.

A nap zárásaként a délelőtti kosárlabda adaptációjának kezdete az általános iskolások körében előadáshoz kapcsolódóan láttunk gyakorlati bemutató foglalkozást, amit 10 fő felső tagozatossal Vezér Katalin a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének pedagógusa tartott a bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tornatermében.

A konferenciához kapcsolódott a Nemzeti Pedagógus Kar Pedagógiai Szakszolgálati Tagozat Gyógytestnevelési Munkacsoportjának megalakítása és a tisztségviselők megválasztása. A tisztségviselők (5 fő) személyének a megválasztása nyílt szavazással történt.

Szolnok, 2017. március 14.

Szekeres Julianna
munkaközösség-vezető