Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

Műhelyfoglalkozás a Megyei Szakértői Bizottságban 2017. február 13.

A Megyei Szakértői Bizottságban 2017. február 13-án került sor a Tanórai differenciálás című műhelyfoglalkozásra, melyre a megye több településéről érkeztek érdeklődő pedagógusok. A mindennapi pedagógiai gyakorlatban nélkülözhetetlen a tanórai differenciálás, melynek jó gyakorlatai kialakultak, kialakulnak az intézményekben, mégis fontos a tudásmegosztás a szakemberek között.

A műhelyfoglalkozás bevezető gondolatai az integrációról szóltak. Az integráció egy olyan folyamat, melyben a sajátos nevelési igényű és ép gyermekek együtt vesznek részt az óvodai nevelésben, iskolai nevelés-oktatásban, közöttük az interakció maximálisan megvalósul. Szó esett az integráció fajtáiról, alapvető feltételeiről, integrációt segítő tényezőkről. Ezt követően került kifejtésre a differenciálás kérdésköre a pedagógiában:

  • Differenciálás szintjei
  • Differenciálás feltételei
  • Differenciálás módozatai
  • Differenciálás az értékelésben

Gyakorlati példák bemutatására is sor került, három szintű differenciálással. Lehetőség nyílt egy történeten keresztül a differenciálás tervezésének kipróbálására is, mely szinte minden tanórán alkalmazható, amelyen szövegfeldolgozás történik.

Hangsúlyoztuk, hogy a tanulói megismerés nélkülözhetetlen a differenciálás tervezéséhez, eredményes megvalósításához, melynek módszerei a pedagógusok számára is elérhető. A pedagógusnak tisztában kell lennie a tanulók egyéni képességeivel, előzetes tudásszintjével, rendelkeznie kell az egyéni fejlesztés stratégiájával, s mindezeket a tanulókban is tudatosítania kell.

A műhelyfoglalkozáson résztvevő pedagógusok megosztották egymással tapasztalataikat a differenciálás megvalósításáról saját gyakorlatukban, kitérve a sikerekre, nehézségekre. Támogató, segítő hozzászólásokkal biztatták egymást a jó gyakorlatok kipróbálására. Nagy eredménye a találkozónak, hogy nemcsak a nehezen tanuló, felzárkóztatásra szoruló tanulókkal kapcsolatban merült fel a tanórai differenciálás igénye, hanem a kiválóan teljesítő, tehetséges tanulók esetében is nagy hangsúlyt kapott.

A műhelyfoglalkozás tartalmas együtt töltött időnek bizonyult, több kolléga számára gondolatébresztő volt.

Szolnok, 2017.02.14.

Barnáné Pintér Gizella