Külső-belső továbbképzés Logopédiai munkaközösség

Összefoglaló a JNSZMPSZ Logopédiai Szakmai Napjáról

Összefoglaló a
JNSZMPSZ Logopédiai Szakmai Napjáról

logo

2017. február 22-én Logopédiai Munkaközösségünk kettős céllal gyűlt össze a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrumban – elsődleges feladatunk a beszédkórképekhez tartozó vizsgálati jegyzőkönyvek mintáinak kidolgozása, egyeztetése volt. Mindemellett a három éves korú gyermekek logopédiai szűrésének tapasztalataiba nyerhettünk betekintést.

A délelőtt folyamán hat szakcsoport dolgozta ki az egyes beszédkórképekhez rendelt járási- ill. megyei szakértői vizsgálati protokollt.

Az első szakcsoport Józsáné Gombos Katalin vezetésével egységesített, gördülékenyen felvehető, mégis informatív anamnézis kérdéssort dolgozott ki.

A második szakcsoport Burai Zsuzsanna vezetésével a Nyelvi fejlődési zavarok témaköréhez kapcsolódva szedte össze a megfelelő diagnózis megállapításához szükséges logopédiai vizsgálóeljárásokat. Prezentációjukban a Juhász-Bittera vizsgálathoz készítettek könnyen áttekinthető, metrikusan is pontozható és értékelhető tesztlapot, mely segíti a vizsgálati jegyzőkönyv elkészítését is. A rajzkészség, finommotorika vizsgálatán kívül a munkacsoport tagjai javasolták a nagymozgások vizsgálatát, ill. a passzív szókincs terjedelmének megállapítását is, esetlegesen felmerült bennünk a szülőtől szószedet kérése a gyermek otthoni környezetben használt aktív szavainak, szótöredékeinek megismerése céljából.

A harmadik szakcsoport Kutas Erna vezetésével az artikulációs zavarok témaköréhez készítette el átfogó, minden területre kiterjedő protokollját.

A negyedik szakcsoport feladata az orrhangzós beszéd diagnosztizálásához szükséges vizsgálati metódus meghatározása volt – Benedek Péterné vezetésével. A kidolgozott jegyzőkönyv elsődlegesen a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvében meghatározott menetet követi.

Az ötödik szakcsoport Bogdán Evelin szakmai koordinálásával a beszédfolytonossági zavarok (dadogás, hadarás) témaköréhez készített összefogó, komplex és hatékony vizsgálati protokollt ill. jegyzőkönyvet.

A hatodik szakcsoport Pappné Szabó Gabriella vezetésével a nyelvlökéses nyelés diagnosztizálásának folyamatához készített jegyzőkönyve egyedülálló és komplex, hiszen a vizsgáló szakember munkáját megkönnyíti a kóros elváltozások pontos leírásával is.

A délután folyamán a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, Mosányi Emőke és két logopédus kollégája, Dombovári Ildikó és Szűcs Mária informatív előadását hallhattuk a hároméves gyermekek logopédiai szűrésének tapasztalatairól.  Elmondták, hogy Budapesten 9 kerület vállalta ezt a kísérleti feladatot. A vendégek ismertették a KOFA kérdőív felvételével kapcsolatban szerzett tapasztalataikat; hogyan, milyen módon történik a kérdőív felvétele, kitöltése. A szűrés alapján terápiába kerülő gyermekek vizsgálata a Juhász-Bittera Megkésett beszédfejlődés vizsgálatával történik. A gyermekek szüleivel, óvodapedagógusaival folyamatos a konzultáció, kapcsolattartás. Az eredményes terápia érdekében hamarosan lehetőség nyílik a HOME Tréning-re is, melynek előreláthatólag három szintje lesz. A logopédusok munkájának megkönnyítése érdekében Sósné Pintye Mária gondozásában Biztos kezdet címmel segédanyag készül, mely hét alapterület céloz meg.

Köszönjük az intézmény vezetőségének a gondolatébresztő, tapasztalatokat átadó szakmai napot.

Józsáné Gombos Katalin
Mályiné Koór Cecília
a JNSZMPSZ logopédiai munkaközösség tagjai