SZB Munkaközösség

Beszámoló Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség Szolnok, 2017. február 16.

A tanév negyedik munkaközösségi foglalkozásán 23 fő volt jelen,  jelenléti ív szerint.

Első kitűzött témakörünk szerint beszéltünk a tankerületi és a megyei szakértői pszichológiai vizsgálatokról.

kep-01Előfordult már többször, hogy a tankerületnél felmerült az enyhe értelmi fogyatékosság gyanúja, és a megyei pszichológiai vizsgálatnál ép értelmű övezetben teljesített a gyermek/tanuló. Ilyen esetben nálunk a protokoll a kiegészítő vizsgálat elvégzése, amely megerősíti, vagy megcáfolja az előző mérések valamelyikét.
A különböző mérések hátterében túlnyomó többségében beszédértési probléma áll. A tankerületi kollégák munkáját nehezíti, hogy tagintézménynél hiány van, nincs nonverbális intelligencia vizsgáló eljárás. Megállapodtunk abban, ha az adott teszt nonverbális képességterületen mért értéke ép értelemre utal, akkor a kollégák megfogalmazzák a véleményükben, vagy jelzik a beküldött dokumentációban – pl. külön feljegyzés -, hogy az elért eredmény fenntartással kezelendő.
Figyelemzavar esetén is előfordul, hogy a gyermek/tanuló alulteljesít. A gyermek bevonhatóságára is ügyeljünk, milyen mértékben működött velünk együtt a tesztfelvétel során.
Ha a gyógypedagógiai és a pszichológiai vizsgálaton különböző viselkedést tapasztalnak a kollégák, már az is jelzés értékű számunkra.
A WPPSI, WISC, WAIS teszteknél fontos, hogy minden esetben profilelemzésen alapuljon a képességterületek közötti szórtság megállapítása, tehát nem a 10 értékpontnyi különbség itt a mérvadó. A 2014. decemberi és a 2015. novemberi munkaközösségi foglalkozásokon is beszéltünk már a pszichológiai vizsgálatokról.
A MAWGYI-R tesztnél az 1995-ös standard-et használjuk.
A WPPSI, WISC, WAIS, UNIT2 űrlapjai jogvédettek, nem lehet fénymásolni őket, de a mi megyénkben ezzel már nincs probléma.
A WPPSI, WISC, WAIS felvétele tanúsítvány köteles lenne, akinek nincs, nézzen utána az OS Hungary-nál és a februári továbbképzési tervbe jelentkezzen.
Rendkívüli esetekben – a pszichológus tartós távollétében – beküldhető a tankerületi dokumentáció sni irányába pszichológiai mérés nélkül is, a megyei szakértői bizottságban elvégezzük a vizsgálatot.

2017. február 1-től jár utazási utalvány a lakóhely és a pedagógiai szakszolgálat között, az utalvány kiállítója az adott pedagógiai szakszolgálat, aki az ellátást javasolta – pl. nevelési tanácsadás esetében is.

Második témakörünkben egy meghívott előadót köszönthettünk körünkben.

kep-02Rátkainé Hegedűs Ilona a Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadója tartotta meg A szakértői vélemények pedagógus szemmel című előadását. Ilona összefoglalta, milyen hozadéka van a szakértői véleményeknek, illetve, milyen nehézségekkel küszködnek a többségi pedagógusok. Pozitívumként emelte ki, hogy a szakértői vélemények jól követhetők, áttekinthetők, logikusan felépítettek. A kiemelések segítik az eligazodást és a felhasználást. A javaslati pontok a fejlesztési tervek alapjául szolgálnak. A szakember megjelölése és a törvényi hivatkozások segítik a munkát. A szakirodalmakat javasolják minden iskola könyvtárába beszerezni. Igyekeznek a szakértői vélemények tartalmát betartani és betarttatni.

A felmerülő akadályok: a differenciálás, a tanuló státuszának elfogadtatása, a mentesítések.

Gondot jelent az értelmezésben:

  • iktató vagy törzsszám kerüljön-e a naplóba (az érvényes szakértői vélemény törzsszáma)
  • a mentesítés kérdésköre: a magyar nyelv és irodalom összetettsége miatt, a nyelvtani ismeretek értékelése az írás, helyesírás nélkül reálisan nem megvalósítható, a kollégák ódzkodnak a szöveges értékelés készítésétől – javasoltuk, hogy az intézmény a pedagógiai programjába építse be, mint kötelező feladatot
  • magyar nyelv felmentés mellett, az idegen nyelv tanulása is nehézségeket okoz – többnyire teszünk javaslatot az utóbbi tantárgyra vonatkozóan, tantárgyrész alóli mentesítés esetén, pedig minden tantárgyat érint az adott mentesítés
  • elhangzott, hogy a szakszolgálatnak ismernie kellene az adott osztály követelményeit – válaszként megfogalmaztuk, hogy mi ismerjük, de a feladatunk a tanulási képességek vizsgálata, a tanuló befogadó képességének, részképesség szintjének a megismerése
  • a tantárgyrészi mentesítés esetén – pl. helyesírás – kaphat osztályzatot a tanuló, hiszen nem mentesül a szabályok ismerete alól, csak az alkalmazás alól
  • a felelősség három oldalú – szülő, iskola, szakértői bizottság – ne mi legyünk a mentsvár
  • a differenciálás mindennapi alkalmazása még mindig megnehezíti a pedagógusok munkáját, a szakmai műhelyek – párbeszédek hosszútávon szemléletformálást eredményezhetnek

A munkaközösség-vezető megköszönte a munkaközösség tagjainak az aktív együttműködést és az elektronikus leveles kommunikáció interaktivitását.

Szolnok, 2017. február 16.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető