Külső-belső továbbképzés Pályaválasztási munkaközösség

Pályaorientációs tankönyvek és eszközök az iskolában

Két éves lett a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya.

A Magyar Pedagógiai Társaság többféle szakosztállyal rendelkezik. A Pályaorientációs Szakosztályban a tagok között vannak kollégák, akik a felnőttképzésben, szakképzésben, közoktatásban, munkaügyben jártasak.  Mind a mai napig – ha előkerül a pályaorientáció témaköre – az átlagember, átlagpedagógus legtöbbször azt gondolja, hogy pszichológust kell keresni. Ha viszont megnézzük a modern iskolákat, s azt, hogy mi történik Európa többi országában vagy a világ fejlettebb részein, akkor azt láthatjuk, hogy ma már ez egy multidiszciplináris terület – a közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, pedagógia és más szakterületek elemeit ötvözi. Nem köthető csupán egyetlen szakterülethez. Ennek alapján a pályaorientáció ugyanolyan kompetenciaterülete az oktatási intézményeknek, mint az összes többi műveltségi terület. Tehát a pályaorientációt is egy folyamatos pedagógiai tevékenységnek kell felfogni, mint a nyelvek vagy a matematika oktatását. A jelenlegi köznevelési törvény szerint a pályaorientáció a pedagógus feladata, a pályaválasztási tanácsadás pedig a pedagógiai szakszolgálatokhoz van telepítve.

A Szakosztály Programja:

A regisztráció és a szakosztályi megnyitó után, Dr. Hegyi-Halmos Nóra, ELTE PPK mutatta be doktori disszertációját, „A pályaorientáció gyakorlata a hazai gimnáziumokban” – című témában.

 Ezt követte ez Artemisszió Alapítvány képviseletében Komjáthy Zsuzsanna, aki az általuk alkalmazott „Digitális Életpálya Térkép” felhasználási módját ismertette a résztvevőkkel.

Az Eszterházy Károly Főiskola pályaorientációs társasjátékait mutatta be Fazakas Ida, az FSZK pályaorientációs programjai (Dobbantó, Ráhangolás) pedig Kovács Anikó.

Sajnos, az iskolai pályaorientációs munka során alkalmazott, alkalmazható pályaorientációs tankönyvek, eszközök áttekintése, bemutatása elmaradt az előadó betegsége miatt.

A résztvevő tagok közül, több hozzászóló volt, közülük Szabó Imrét emelném ki, aki úgy látja, hogy célként kell kitűzni illetve továbbra is szorgalmazni kell, hogy a pedagógiatudomány területén belül a pályaorientáció nagyobb figyelmet kapjon, hiszen a pályaorientáció a pedagógia minden egyes részében jelen van.

Váczi Emese
pályaválasztási tanácsadó