Karcagi tagintézmény Külső-belső továbbképzés

Speciális ellátási módszerek a gyermekpszichiátriában

2015. 11. 20. előadás referálás – Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályának előadása

Dr. Kalmárné Bajnok Andrea klinikai szakpszichológus A családi háttér szerepe a szenvedélybetegség kialakulásában és fenntartásában című  előadásában beszélt a családról, mint támogató vagy visszahúzó közegről, továbbá a  származási család viszonyrendszerének, értékrendjének megjelenéséről a kamaszkori devianciákban, valamint a felnőttkorban kialakított párkapcsolatban és a családban. Hallhatunk a szenvedélybeteg családban felnövő gyermekről, s a szenvedélybetegséget támogató kodependencia kérdéséről

Dr. Ladányi Andrea Az egészségügyi és a szociális jelzőrendszer közötti kommunikáció a gyermek és ifjúság ellátásban című előadásában arról tájékoztatott, hogy a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokban bekövetkező változások miatt új kereteket kell kidolgozni a szociális intézmények, az egészségügyi intézmények és a hatóságok közötti jelzőrendszer hatékony működése érdekében. Az életbe lépő új rendelkezések, melyek 2016. január 01-tól kerülnek bevezetésre: a gyermekvédelmi gyámság jogintézménye, a 12 év alatti gyermek befogadó szülői elhelyezése, a befogadó szülő fogalma, továbbá a helyettes szülők és a nevelőszülők egységes foglalkoztatási jogviszonya. A változások ismertetésén túl ismertetésre került a szociális háló elemeinek felsorolása, a gyermekellátás területén az egészségügy és a gyermekvédelmi szervek hatékony együttműködésének bemutatása.

Dr. Zombor Erika a Serdülőkori szenvedélybetegek kezelési lehetőségeiről tartott előadást. A 12 lépéses program egy amerikai módszer magyarországi alkalmazása, a betegségtudatra, mint koncepcióra épülő edukációs és motivációs beszélgetésekből kiinduló újszerű terápiás eljárás, mely a függőséget, mint betegséget határozza meg. A drogkarriert újszerű megközelítésből világítja meg, mely a droghasználati karriert három főbb szakaszra osztja I. buli van szakasz. II. Baj van szakasz. III, meghalok… szakasz. Az egyes kezelőhelyek egyre nagyobb arányban térnek át a 12 lépéses modell alkalmazására, mert utánkövetéses módszerekkel jó hatékonysági mutatót tudnak felmutatni, emellett hosszú távú költséghatékony kezelést és utógondozást is tudnak a szenvedélybetegek számára megajánlani. Az előadásban továbbá bemutatásra kerülnek az átmeneti korosztályt is ellátó hiánypótló intézmények és rehabilitációs otthonok (Pécsvárad, Szatymaz).

      Schmidt Aliz klinikai szakpszichológus A mese terápiás hatása és feldolgozásának gyakorlata című előadásában arról beszélt, hogy szinte minden, gyermeket érintő élethelyzetnek megvan a maga megfelelője a mesék nyelvén, ahol a hőst próbatételek elé állítják, s egy segítő támogatásával képes túllépni az akadályokon és megoldani a problémákat. A mese ,,modellfunkciója” lehetőséget termet arra, hogy a gyermekek a saját életükben felmerülő nehézségekkel is könnyebben megbirkózzanak. A mesék feldolgozása többféle módszerrel történhet, melyek során a képek és szimbólumok olyan érzelmi folyamatokat indítanak el a gyermekekben, mely a korrektív emocionális élményen és a katarzison túl lehetőséget adnak arra is, hogy mozgósítsák saját megküzdési stratégiáikat.

     Dr. Varga Tamás Állatasszisztált terápia című előadásában elhangzott, hogy az utóbbi időben ugyan hazánkban az állatasszisztált terápiák, de az egészségügyi ellátásban mégis nehezen elérhetőek. A betegek és hozzátartozóik, ill. a szakma irányából pedig egyre nagyobb igény mutatkozik rá. Gyermekpszichiátriai szempontból nagyon széles a spektrum. Ezen terápiák számos betegségben jó eredménnyel alkalmazhatók, pl. mentális retardáció, autizmus, mozgászavarok, tanulási zavarok, ADHD, beszédzavarok, elektív mutizmus, magatartászavarok, hangulatzavarok, szorongásos zavarok, szocializációs zavarok stb. A terápiás foglalkozáson minden alkalommal a terápiát irányító szakember (gyógypedagógus, pszichológus, orvos) kiképzett és vizsgázott kutyafelvezető és kutyája vesz részt.

Szabó Ágota
klinikai szakpszichológus