Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

Szakértői szakmai nap a JNSZMPSZ székhely- és tagintézményeiben dolgozó szakemberek számára

01A 15/2013. (II.26.) 4. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

(2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

(2a) A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

A fenti jogszabályi helyek és az EMMI szervezésében megrendezett tájékoztató fórumon elhangzottak életbe léptetésére a Székhelyintézmény Megyei Szakértői Bizottsága szakmai napot szervezett a tagintézmények és tagintézményi telephelyek vezetői és szakértői tevékenységet végző szakemberei részére, a 18 hónapnál fiatalabb korú kisgyermekek orvosi leletek és szakorvosi vélemények alapján készítendő szakértői véleményeinek megtámogatására. A szakmai napot 2017. március 8-án tartottuk, melyen minden tagintézmény és telephely képviseltette magát.

A programot Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes, megyei SZB vezető nyitotta meg, ismertetve annak célját. Előadását a jogszabályi változások ismertetésével, bemutatásával kezdte.

02A továbbiakban bemutatta a járási és megyei korai diagnosztika folyamatábráját, melynek segítségével a két folyamat jól szétválasztható, ugyanakkor szépen egymásba is illeszthető. Az exponált folyamatábrához a hallgatóság jó és hasznos kiegészítéseket tett, így a közös tudás hasznosságának megélése mindenki számára sikerélményt hozott.

Szóba kerültek továbbá azok a gyakrabban használt diagnosztikus kategóriák, melyek ismerete a szakértői vélemények készítői számára rendkívül fontos. Erre vonatkozóan a Megyei Szakértői Bizottság egy diagnózisokat tartalmazó gyűjteményt is készített a járási szakértő munkatársak részére, tevékenységüket megtámogatandó. Készül a Megyei Szakértői Bizottságban továbbá néhány segédanyag még: szakértői vélemény sablon, ellátást záró dokumentum minta, állapotváltozás esetén óraszámot módosító záradék minta, stb.

03A Megyei Szakértői Bizottság szakmai koordinációs tevékenységének keretében a későbbiek során is segíteni kívánja a járási bizottságok szakmai munkáját, korais diagnosztikai tevékenységét, szakmai konzultációk, egyeztetések lehetőségének folyamatos biztosításával.

A szakértői szakmai sok megnyugvással, de újabb dilemmákkal zárult, melyek tisztására a konkrét diagnosztikai – leíró tevékenység során folyamatosan lesz lehetőség, az Intézmény szakemberei között, a Megyei SZB irányításával.

Csibi Enikő