Külső-belső továbbképzés Székhelyintézmény SZB.

Műhelyfoglalkozás a Megyei Szakértői Bizottságban – 2017. március 6.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók együttnevelése, együttoktatása témában 2017. március 6-án került sor műhelyfoglalkozásra, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában. A foglalkozásra több környező településről érkeztek gyógypedagógusok és tanítók, tanárok. Az érdeklődők munkájuk során mindannyian kapcsolatba kerültek már a tanulásban akadályozott tanulók integrációjának problematikájával, nehézségeivel. Az általuk tapasztalt pozitívumok, sikerek, nehézségek, kétségek megosztásának színtere, a segítségnyújtás csatornáinak hatékony igénybe vétele, és az egymás közötti tapasztalatcsere kevésnek, hiányterületnek bizonyul. Mindennapi életükben mégis elhivatottan, és a megoldást keresve állnak az integráció által támasztott feladat előtt, vagyis ez esetben, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanuló ép társaikkal együtt vehessen részt az általános iskolai oktatásban.

szb-muhely-20170306-01A műhelyfoglalkozás egy közös alap megteremtésével indult, amelyben szó volt a sajátos nevelési igény meghatározásáról, és a szakértői bizottságok által kiadott szakértői vélemények diagnózisainak csoportosításáról. A foglalkozás fő témája a tanulásban akadályozott tanulókra fókuszált, ezért szükséges volt szót ejteni arról a tartós, súlyos és mélyreható pedagógiai problémáról, amely megnehezíti fejlődésüket, illetve a velük való munkát a hagyományos iskolai keretek között.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődéséhez éppen ezért a megfelelő ellátási forma biztosítása az egyik kiemelt tényező. A különnevelés, különoktatás és az integráció – mint nevelési színtér – kijelölése a Megyei Szakértői Bizottságok feladata. A döntésben szerepet játszó szempontok, és a pedagógiai jellemzések fontossága is megjelent a foglalkozáson.

Ezt követően kifejtésre kerültek az együttnevelés, együttoktatás feltételei, a tanuló megfelelő integrációjának lehetőségei intézményi szinten és tanórákon. A jelenlévőkkel közösen gyűjtöttük össze azt a módszertani repertoárt, amelyet jelenleg is alkalmaznak vagy már kipróbáltak pedagógiai munkájuk során. Egymással megosztották jó gyakorlataikat, a megvalósítás nehézségeit, valamint közösen kerestünk megoldási lehetőséget az aktuális problémáikra, esetleges tankönyv választási dilemmájukra.

Az együttnevelés, együttoktatás megvalósításának jogszabályi hátterét a 32/2012. EMMI rendelet szabályozza, amelynek célja, hogy a sajátos nevelési igény fennállása esetében a tartalmi szabályozás és a tanulói sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint a többi tanulónál. Megismerkedtünk az irányelvekkel és hangsúlyos szerep jutott a kerettanterv követelményszintjeinek a tanulásban akadályozott tanulókra vonatkozóan.

szb-muhely-20170306-01A foglalkozás utolsó részében egy alsó tagozatos szintű szöveg feldolgozása történt meg. A feladat az adott szöveg redukálása volt úgy, hogy befogadható legyen egy tanulásban akadályozott diák számára is. Az előzőekben összegyűjtött módszereket, lehetőségeket a gyakorlatban is kipróbálva oldottuk meg közösen a feladatot.

A műhelyfoglalkozás pozitív töltetű, és előremutató jellegű volt. A kollégák szívesen osztották meg tapasztalataikat, jó gyakorlataikat és nyitottak voltak a Szakértői Bizottság által képviselt irányvonalra. Hasznosan és tartalmasan telt az együtt töltött idő.

Szolnok, 2017. március 12.

Adamecz Judit
gyógypedagógus, Megyei SZB