Korai munkaközösség Uncategorized

Beszámoló a korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia munkaközösség megbeszélésről

kepatmeretezes_hu_11697430A munkaközösség megalakulása óta hagyománnyá vált, hogy a tanév során a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat egyik tagintézményében vagy telephelyén „kihelyezett ülést” tartunk. A Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai ellátás munkaközösség 2016. december 8-án megtartott találkozójának ezúttal a Jászberényi Tagintézmény adott otthont.

A munkaközösségi tagokat és a meghívott vendégeket Bartusné Major Ágnes tagintézmény-igazgató köszöntette, és tájékoztatta a vendégeket a Jászberényi Tagintézmény pedagógiai szakszolgálati feladatellátásáról. Béres Lászlóné gyógypedagógus bemutatta a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás és oktatás helyi gyakorlatát, valamint a feladatellátásban résztvevő főállású és megbízási szerződéssel résztvevő kollégákat. Halasi Bata Linda logopédus beszámolt korábbi, a koragyermekkori intervenció területén szerzett tapasztalatairól, az első hónapok benyomásairól a Jászberényi Tagintézménynél. Varga Judit konduktor és Csuhajné Szabó Tünde TSMT terapeuta megbízási szerződéssel dolgozó kollégák ismertették munkájukat, együttműködésüket a szakszolgálattal. Bemutatójukat fényképekkel, videóval tették színessé, gyakorlatközpontúvá.

baba-mosolyAz előadásokat követően lehetőség nyílott szakmai tapasztalatcserére: a vendégek reflektáltak az elhangzottakra, megosztották véleményüket, tapasztalatukat egy-egy felmerülő kérdéssel kapcsolatban. Alkotó társalgás alakult ki a 2016. december 5-én „TEAM AROUND CHILD” KORAI INTERVENCIÓ A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKNÁL országos konferencián elhangzott előadásokról, a korai fejlesztés jövőjét illető várható, tervezett változásokról. A délután jó hangulatban, gazdag szakmai tartalommal telt, a kollégák visszajelzései a programmal kapcsolatban pozitívak voltak.

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a Jászberényi tagintézmény igazgatójának és valamennyi dolgozójának szívélyes vendéglátásukért, továbbá Varga Judit konduktornak és Csuhajné Szabó Tünde TSMT terapeutának színvonalas előadásuk megtartásáért.

Béres Lászlóné
munkacsoport-vezető