Korai munkaközösség Uncategorized

Beszámoló a korai fejlesztés munkaközösség 2019.02.04-én megtartott rendkívüli értekezletéről

A rendkívüli munkaközösségi értekezlet összehívását az intézményi önértékeléshez kacsolódó intézkedési tervben foglalt, a kliensek állapotában – a beavatkozás eredményeképpen – beálló változások értékelésének egységesítésére vonatkozó fejlesztési törekvés indokolta. A munkaközösségi találkozó célja, hogy a munkaközösség a vezető irányításával dolgozza ki a beavatkozások eredményességét mérő eszközöket.
A munkaközösség előzetesen áttekintette a Koragyermekkori intervenció, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakszolgálati protokolljának a szakmai munka minőségének ellenőrzésére vonatkozó ajánlásait.
A munkaközösség-vezető tájékoztatta a munkaközösség tagjait az intézményi önértékelés ellenőrzés, értékelés és korrekció pedagógiai folyamataihoz kapcsolódó, valamint a pedagógus önértékelés indikátorai közül az ellenőrzésre, értékelésre és korrekcióra vonatkozó önértékelési szempontokról és elvárásokról.)
A munkaközösség-vezető tájékoztatta a munkaközösség tagjait az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére című kiadványban javasolt, a fejlesztés során elért eredmények mérésére, értékelésére vonatkozó tartalmakat.)
A munkaközösség számba vette a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás területén, a beavatkozás fázisában (is) alkalmazható, az eredményesség mérésére, értékelésére szolgáló módszereket, eszközöket, a teljesség igénye nélkül:
A munkaközösség megállapodott a célok és feladatok, a kliens problémájától függően az ajánlott módszereket, eszközöket illetően. Meghatározta a felelősök körét, illetve a mérésre, illetve a mérés bevezetésére vonatkozó időtervet. Felmérte és rögzítette a tevékenység végrehajtásához szükséges erőforrás-igényt.
A Korai fejlesztés munkaközösség 2019. március 28-ra tervezett találkozója az eredményesség mérés rendkívüli feladatai miatt elmarad. A következő munkaközösségi foglalkozásra 2019. május 23-án kerül sor, a Tiszafüredi Tagintézményben, szakmai nap keretében.
A munkaközösségi foglalkozáson 13 fő vett részt, 1 fő delegált munkaközösségi tag betegség miatt maradt távol.

Jászberény, 2019. 02. 05.

Béres Lászlóné
Munkaközösség-vezető