Szakértői munkaközösség SZB Munkaközösség Uncategorized

Beszámoló a szakértői bizottsági tevékenység munkaközösségi foglalkozásáról 2016. október 20.

mk logóA 2016/2017. tanévi második munkaközösségi találkozón 18 fő vett részt, jelenléti ív szerint.

Ismét beszéltünk róla, hogy előzetes jelzés szerint, bárki kezdeményezhet esetmegbeszélést, amennyiben felmerülne az igény. Előzetes e-mail-es jelzésre van szükség a munkaközösség-vezetőnek, hogy a következő alkalomra be tudjuk ütemezni a kérést.

Fő témakörünk szerint a részképességekkel foglalkoztunk. Öt csoportra osztottuk a jelenlévőket, akik kaptak egy-egy területet, majd az alábbi szempontok segítségével közösen összegyűjtötték az adott részképességhez kapcsolódó ismereteiket:

 • Eljárás neve/feladattípus
 • Korosztály – akivel az adott feladat elvégezhető
 • Milyen információkat kapunk, mit tudunk meg az adott feladat által

A közös munkát megosztotta minden csoport, beszámoltak a többi kollégának. Az alábbi részképesség-területekről beszéltünk:

 • Akusztikus észlelés
 • Vizuális észlelés
 • Emlékezet
 • Figyelem
 • Grafomotorika

A tudásmegosztást egy közös eszmecsere követte, mely szerint a kollégáknak hasonló tapasztalataik vannak, mindannyian ugyanazzal a problémakörrel szembesülünk – melyek közül néhány az alábbiakban szerepel, a teljesség igénye nélkül:

 • Az óvoda és iskola átmenet hiánya – a gyermekek több területen is jelentős elmaradással küzdenek pl. grafomotorika, akusztikus differenciálás, gestalt észlelés.
 • A probléma hátterében állhat az-az óvodai program is, mely szerint a jelenlegi irányelvek alapján nem szükséges a gyermek kötött foglalkozáson való részvétele.
 • A tanulók közül nagyon kevesen olvasnak, már nincs akkora hagyománya a kötelező irodalomolvasásnak, mint régen – melyek megválasztását igazítani kellene a jelenkor gyermekéhez.
 • Sajnos a gyermekek egy része – óvodáskorban – nem képes önálló, vagy csoportos szabad játékra, nem tudják adekvátan használni az eszközöket (kreativitás hiánya, fantáziavilág és az érdeklődés beszűkült).

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető

mk logó