IÖM Uncategorized

Beszámoló: IÖM első találkozó

Időpont: 2016. október 3.

 A csoport munkájának történései:iom

 • A csoport az éves önértékelési tervhez összeállította az önértékelésben részt vevő kollégák névsorát (30 fő), s kijelöltük a látogatást végzőket is. A látogatások időpontja folyamatosan szerveződik az egyeztetések alapján.
 • A látogatás időpontját mindenki jelzi felém, hogy a táblában rögzíteni tudjam.
 • Megegyeztünk, hogy az önértékelt pedagógus értékelési területéről szóló Nyilatkozat sablonját elektronikusan megküldöm.

megjegyzés: a minősítések időpontjai még nem láthatóak, ennek határideje október 15., így az időbeli tervezéshez konkrétumok nem állnak rendelkezésre

 • 2017-ben vezetői tanfelügyeleti ellenőrzést kap Csibi Enikő és Szabó Judit.
 • Rögzítésre került, hogy a Főigazgató vezetői önértékelésének kik a tagjai, az időpont és a feladatmegosztás még egyeztetés alatt van.

A vezetői önértékelést végzi:
Barnáné Pintér Gizella, Szabó Judit, Béres Lászlóné, Labancz Zoltánné

 • Szabó Judit vezetői önértékelése az előző évben megtörtént.
 • A megbeszélésen a felület nagyobb egységeit áttekintettük, ugyanakkor elhangzott az is, hogy a felületre való feltöltési kötelezettség meg fog szűnni, a tanfelügyeleti ellenőrzések során, a helyszínen kell ezeket rendelkezésre bocsátani.
 • Megegyeztünk abban is, hogy a korábbi dokumentumsablonok ismételten kiküldésre kerülnek.
 • A következő találkozó időpontja: december 5. 13:30

Megjegyzés:

 • Az emlékeztető kiküldése előtt jelzésre került, hogy Baloghné Bencsik Izabella önértékelése megtörtént az előző tanévben.
 • Szintén az emlékeztető kiküldése előtt a látogatók beosztása néhány esetben változott, erről a tagok már értesültek.
 • Vígh Mónika Eszter önértékelése felfüggesztésre, törlésre kerül.

Szabó Ildikó
munkaközösség – vezető