Külső-belső továbbképzés Tehetség munkaközösség Uncategorized

Beszámoló a tehetséggondozás/pályaválasztási tanácsadás munkaközösség 2017. február 15-én megrendezett foglalkozásáról

A tehetséggondozás/pályaválasztási tanácsadás munkaközösség e tanévi negyedik munkaközösségi foglalkozását a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban tartotta. Az intézmény akkreditált, kiváló tehetségpontként működik, egyike a megye azon köznevelési intézményeinek, ahol a komplex tehetséggondozás a leghosszabb múltra tekint vissza.

A szakmai foglalkozásnak a gimnázium könyvtára adott otthont. Ráczné Weisz Mária igazgatóhelyettes ismertette az intézmény történetét, a tehetséggondozó program fejlődési útját az 1990-es évek tehetségdiagnosztikai és követéses vizsgálataitól a jelenlegi képzési formák kialakulásáig. Szólt a tehetséggondozás személyi feltételeiről – szaktanárok, mint mentorok, tehetségfejlesztő tanár, iskolapszichológus – a dúsítás lehetőségeiről, és a tanulók által elért kiemelkedő eredményekről.

A program első részében a munkaközösség tagjai a nyelvi előkészítő évfolyam kilencedikes tanulócsoportjának angol óráján vehettek részt, ahol a diákok ország-ismereti modul keretében változatos prezentációkkal szemléltették a különböző országok (Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália) szimbólumait, jellegzetes szokásait, földrajzi és építészeti sajátosságait. A munkaközösség tagjai számára a tanárnő által alkalmazott módszertani sokszínűség megismerése is segíti a későbbi munkájukat.

A szakmai nap a természettudományi labor megtekintésével folytatódott. Ember Tünde fizika-kémia szakos tanár, a laboratórium vezetője bemutatta a tanulást segítő korszerű eszközöket, berendezéseket. Elmondta, hogy a labor lehetőséget ad a fizikával és a kémiával ismerkedő általános iskolásoknak a kísérletezésre, érdekes jelenségek tanulmányozására, kipróbálására. A középiskolások a tanulmányi versenyekre és az emelt szintű érettségikre történő felkészüléshez kaphatnak hatékony segítséget, gyakorlási lehetőséget.

Megtekinthettük továbbá az intézmény sportcsarnokát, ami a köznevelési típusú sportiskolai képzés bázisát jelenti.

A szakmai nap zárásaként a művészeti képzésbe nyerhettünk bepillantást a gimnázium 11. évfolyamán. Drámaórát látogattunk, ahol a diákok egy új színdarab próbájának folyamatát szemléltették – színpadi beállás, hang- és fényeffektek jelentősége, rendezés. Tanáruk: dr Balátiné Szilvási Dóra magyar-dráma szakos tanárnő volt.

Sinka Péter Pro-Talento díjas rajztanár vizuális művészeti órája keretében összefoglalta a négy évfolyamos rajz- és vizuális művészeti képzés főbb tartalmi elemeit, prioritásait – tantervi modulok, fejlesztendő képesség és tehetségterületek – valamint bemutatott néhány sikeres alkotást, melyekkel a diákok versenyeken, pályázatokon indultak a közelmúltban.

A szakmai nap végén mindannyian feltöltődve, új élményekkel gazdagodva távozhattunk.

Császár István
munkaközösség vezető
Nánásiné Dr. Horváth Edit
pszichológus, pályaorientációs konzulens