Jászberényi Tagintézmény Korai munkaközösség Uncategorized

Emlékeztető a 2016. április 28-án megtartott munkaközösségi megbeszélésről

Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógia

korai munkaközE tanév utolsó tervezett munkacsoport találkozójának ezúttal az Újszászi Telephely adott otthont. A helyszíni látogatás alkalmával a munkatársak bepillantást nyerhettek a szakszolgálat korai fejlesztésének gyakorlatába, különös tekintettel a logopédus és a szomatopedagógus a beszédindítás területén történő együttműködésére.

Lehetőség nyílott óralátogatásra, majd a bemutatóban közreműködő szakemberek, Bogdán Evelin logopédus és Kovács Orsolya szomatopedagógus ismertették az esetet, az egyéni fejlesztési tervet, annak főbb célkitűzéseit és feladatait, kitekintve az eset kapcsán a társszakmákkal való együttműködés módjaira, szükségességére. Az esetmegbeszélés során többek között szó esett a korai fejlesztésben résztvevő szakemberek teamben való együttműködéséről, a hiteles, bizalomra épülő kommunikációról, a terápia családközpontú megvalósításról.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Újszászi Telephely munkatársainak szívélyes vendéglátásukért, Bogdán Evelin telephely-vezető és Kovács Orsolya példamutató vállalásáért.

A továbbiakban a Humanitás Szociális Alapítvány támogatásával megvalósuló Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására című pályázat megvalósításának státuszértékelésére, valamint a korábban ismertetett, a zárótanulmány megírására vonatkozó feladatok koordinációs megbeszélésére került sor.

A munkaközösségi találkozón valamennyi tagintézmény delegált munkatársa jelen volt.

A terápiás foglalkozási tervezet innen letölthető.

Béres Lászlóné
munkacsoport-vezető