Újszászi Telephely Uncategorized

Szakmai műhelymunka az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában az Újszászi Telephely szakembereinek vezetésével

2016.október 17-én tervezett szakmai programként megvalósítottuk az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a szakmai kapcsolat erősítéseként a szakszolgálati feladatok, kompetenciakörök tisztázását, a szakértői vélemények tartalmának értelmezését, megismertetését szolgáló szakmai műhelyt. 30 percben a tantestületnek közösen prezentációban foglaltuk össze a tankerületi -érintőlegesen a megyei- szakértői tevékenységet, 60 percben tartottunk szakmai műhelyeket az alsó és a felső tagozatos pedagógusoknak. A szakértői feladatellátásról beszéltünk, beszélgettünk az iskolában dolgozókkal a számukra fontos információk kapcsán. Jó hangulatú, kérdésekben bővelkedő szakmai programban vettünk részt, melyen a Telephely minden dolgozója a közös ügyet szolgálva képviseltette magát.

2016.november 28-án tartottuk a második szakmai műhelyfoglalkozást a helyi általános iskola pedagógusainak a partnerkapcsolatok építése, mélyítése érdekében. Témánk az októberi műhely folytatásaként a szakértői vélemények javaslatai, a korrekciós és nevelési javaslatok tartalma, az ajánlott irodalmak értelmezése és a többségi pedagógus differenciálási lehetőségei voltak. Két szekcióban folyt a munka az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola épületében. Az alsó tagozatos pedagógusok foglalkozását Kovács Orsolya moderálta és vezette. A felsősökét Szabó Katalin moderálta, Bogdán Evelin a gondolatébresztő és foglalkozásvezető szerepét töltötte be a közös munkában. A foglalkozás első felében áttekintettük a vizsgálati vélemények javaslatokat megfogalmazó részét, majd

Kovács Orsolya egy összefoglaló 4. osztályos differenciáló magyaróra vázlatát és szempontjait osztotta meg a kollégákkal, Bogdán Evelin egy új anyagot közlő 6. osztályos történelemóra differenciáló változatát mutatta meg a felső tagozatban tanítóknak. A gondolatébresztők és óravázlatok megtekintése, értékelése után egyéni, kapcsolódó kérdések megbeszélésére is nyílt lehetőség a délutánon.

A beilleszkedési, magatartási nehézségek témaköréről 2017. január 31-én 14 órától 16 óráig lesz módjuk a pedagógusoknak Magyarné Kovács Ildikó pszichológussal konzultálni Telephelyünkön. Mivel sok kérdés érkezett logopédiai illetékességű problémákról, így Szabó Katalin és Bogdán Evelin logopédusok felajánlották a 2017. január 31-ét 14 órától 15 óráig konzultációs lehetőségként a Telephely Iskola utca 8.szám alatti épületében.

Elindult a tényleges, konkrétumokra fókuszáló párbeszéd a helyi iskola dolgozóival. Remélem aktívabbá, hatékonyabbá tudjuk ezzel tenni az ellátást Újszász településen. Büszke vagyok a közreműködő kollégákra, felkészülten, komolyan álltak a feladathoz. Az óravázlatokat, a szakirodalmi ajánlókat nyomtatott változatban is megkapták a helyszínen a pedagógusok.