Pályázataink Uncategorized

Szülők számára rendezett szakmai nap Mezőtúron az ágazatközi együttműködés projekt keretében

2016 április 1-jén a Humanitas Szociális Alapítvány pályázati programjainak keretében, melynek címe: „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” szakmai napot szerveztünk elsősorban az intézményünkben korai fejlesztésben részesülő szülők számára, amelyen több előadó is segítséget nyújtott az érdeklődőknek. Meghívást kaptak a helyi védőnők, bölcsőde munkatársai, illetve azon szülők is, akik még nem részesülnek ellátásban, a jelzőrendszer és a társszakmák javaslata alapján gyermekeik azonban esetleg idővel igénybe veszik majd a szolgáltatásainkat.

A következő előadókat kértük fel egy gondolatébresztő, tájékoztató konzultáció megtartására:

SAM_8144Czagány Bernadett, tanácsadó szakpszichológus, a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakmai vezető-helyettese, aki átfogó ismertetőjében az alapvető diagnosztikai szempontokkal, a Bizottság ezen irányú tevékenységével, a vizsgálatok várható menetével és tartalmával ismertette meg a hallgatóságot. Hasznos információkkal szolgált a szülőknek ahhoz, hogy jobban átlássák a folyamatot, amely gyermekeik érdekében a lehető legpontosabb diagnózishoz vezet, továbbá többek között ahhoz, hogy tisztában legyenek a fejlesztés típusának indokával.

SAM_8149Józsáné Gombos Katalin logopédus tanár – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta kolléganő a távlati lehetőségekről tartott ismertetőt, amely a korai fejlesztést követő intézményes ellátás helyi lehetőségeit mutatta be, továbbá ismertetett jó gyakorlatokat a szomszédos körzetek szakintézményeitől, konkrét esetbemutatással, amelyek szemléletesen láttatták a szülőkkel a speciális igényekre szakosodott intézmények munkáját és a fejlesztési, fejlődési lehetőségeket. A kolléganő összeállítást készített a szülők számára a közeli területek elérhető intézményeiről, amely segítséget nyújt a későbbi iskolaválasztásban.

Bíró Imréné logopédus – gyógypedagógus a nyelv- és beszédfejlődés szakaszairól, a mindennapi támogatási lehetőségeiről tartott tájékoztatót. Praktikus információkkal szolgált ahhoz, hogyan segíthetik a szülők a folyamatban lévő terápiákat, felhívta a figyelmet a szakmai és a partneri együttműködés fontosságára, rávilágított a fejlődést katalizáló módszerekre. A szakember összeállított a szülők számára egy a mindennapokban jól használható ölbeli játékos és mozgás-beszéd integrációt fejlesztő mondókák gyűjteményét, amely segíti otthoni környezetben is a beszédkésztetés felkeltését, valamint a beszéd- és kommunikációs készségek kedvező alakulását.

A szakemberek az előadások után egyénileg is válaszoltak a felmerülő kérdésekre, konkrét esetekben is tudtak akár azonnali segítséget is nyújtani a tanácsadás terén, amely megnyugtatta a szülőket és széleskörűen tájékoztatta az érdeklődőket.

Köszönjük a szakemberek és vendégeink – szülők, nagyszülők, védőnők, bölcsődei gondozók, és érdeklődő kollégáink – részvételét ezen a programon!

Bencsik Mária Bernadett
tagintézmény-igazgató