Beszámolók

„A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája” továbbképzés a Vadaskert alapítványnál

A hiperaktivitás-figyelemzavar tünetei a figyelmetlenség-hiperaktivitás-impulzivitás területeiről a DSM-IV és a BNO 10 alapján kerültek összeállításra, minden tétel példákkal szemléltetve.

A differenciál diagnózis felállításához a szakemberek a szülőkkel részletes anamnézist vesznek fel, majd standard kérdőívek és az alapítvány saját kérdéseinek mentén alaposan körüljárják a hiperaktivitás és figyelemzavar tüneteinek kezdetét, a viselkedési jellemzők lefolyását. A gyerekekkel pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálatokat végeznek annak érdekében, hogy elkülöníthető legyen más diagnózisoktól.  Az eredmények kiértékelése után elkészítik a terápiás tervet, mely a multimodális terápia: a probléma súlyosságától függően gyógyszeres és minden esetben nem gyógyszeres (viselkedésterápia, kognitív viselkedésterápia, szülőtréning, pedagógustréning) terápiát érint.

A Vadaskert Alapítványnál működik a Fészek-program, mely egy csoportterápiás módszer 5-12 éves gyerekek részére. A program célja a viselkedés módosítása. A szülő szerepe a programban kiemelkedősen fontos, mert ő fontos alakítója a viselkedési és gondolkodási stratégiáknak és fontos információt ad a gyermek nehézségeinek megbeszéléséhez. A program időtartama 2×5 nap. A programban nagy hangsúlyt helyeznek a helyes viselkedés megerősítésére, a tanító környezet megteremtésére, a példamutatásra és a folyamatos visszajelzésre. A program keretek köré épül, meghatározott szabályok és napirend szerint zajlik, és a helyes viselkedést minden alkalommal jutalmazzák. A szülők számára naponta adnak visszajelzést, és több szülőtréning keretében segítik az otthoni környezetben is megvalósítható szabály- és jutalomrendszer kiépítését.

A szülő tréning az aktivitás és figyelemzavarral küzdő gyermekek terápiájának hatékonyságát illetően kulcsfontosságú szerepet játszik. Amennyiben a szülők szeretnék, hogy gyermekük a Fészek-program részese legyen, számukra a tréningen való részvétel kötelező, enélkül a gyermek viselkedésének hosszú távú megváltoztatása nem lehetséges. A tréning négy alkalmas. A tünetek megértésével kezdődően, a gyermek elfogadása, a hatékony nevelési stratégiák kialakítása a cél. A szülő számára természetesen maga a csoportérzés is támogató, a sokszor elkeseredett, kilátástalan, negatív szülői énképpel rendelkező felnőtteket abban is segíti, hogy meglássák gyermekük pozitívumait, erősségeit. A szülőkkel a csoportvezető gyermekpszichiáter megismerteti a gyermekkel való hatékony kommunikáció eszközeit. A tréningen részt vevők közösen kialakítják a nevelési kereteket, a napirendet és egy újfajta jutalmazási rendszert sajátítanak el a gyermek viselkedésének kedvező irányú befolyásolása érdekében. A szülők házi feladatokat is kapnak, s a következő tréningen beszámolnak személyes tapasztalataikról, hogyan valósították meg ötleteiket a gyakorlatban. Mindemellett visszajelzést is kapnak gyermekük viselkedéséről a programban való részvételen. Fontos, hogy tudják a szülők, hogy a program befejeztével nem egy „megjavult” gyereket visznek haza, hanem gyermekük viselkedésének pozitív irányú megváltoztatása az eddigi családi életforma átalakítását igényli, s a programban való részvétel után otthonukban is kitartóan folytatniuk kell a tréningen tanultakat.

Az ADHD-s gyermekkel másképpen kell kommunikálni, mint a többiekkel. A szülők szerepjátékkal gyakorolják és elsajátítják ezeket a kommunikációs startégiákat. Az ADHD-s gyerekek figyelme rövid ideig tartó, a metakommunikatív jelzésekre kevéssé figyelnek, a figyelem fókuszát a pillanatnyi érdeklődés határozza meg. Milyen módszereink lehetnek figyelmük felkeltésére? Hogyan legyünk egyértelműek? Melyek azok a kommunikációs módozatok, melyekkel leginkább elérjük céljainkat: a gyermek ránk figyeljen és megcsinálja, amit kérünk tőle? A szülők tudatosítják a gyermek énképét romboló, negatív minősítéseket tartalmazó üzeneteiket. Felismerik, hogy a tiltás helyett egyértelműen fogalmazzák meg elvárásaikat a gyermek felé, s nem utolsó sorban hogyan motiválják a gyereket a helyes viselkedésre és hogyan hagyják figyelmen kívül a nemkívánatos viselkedést.

A képzés befejezéseként egy kisfilmet vetíttetek le a képzők, s így az érdeklődő kollégák betekinthettek a Fészek mindennapi életébe.

 

                                                                                                          Kátainé Darók Bernadett
dr. Sulyokné Fedor Nóra