Beszámolók

Korai fejlesztés – Szakmaközi tanácskozás

Első alkalommal rendeztük meg a Tiszafüredi Tagintézményben Korai fejlesztés címen szakmai rendezvényünket. A tanácskozásra meghívtuk az ellátási területeinken – Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, Tomajmonostora, Abádszalók és Tiszabura – dolgozó gyermek-, vegyes praxisú háziorvosokat, védőnőket, bölcsődevezetőket, a korai fejlesztésben résztvevő gyógypedagógus kollégákat.

A szakmaközi tanácskozás fő célja az volt, hogy a szakszolgálaton kívül dolgozó meghívott szakemberek, személyesen is megismerjék intézményünket, az itt dolgozó kollégákat és munkájukat, rátekintést kapjanak a szakszolgálat feladataira kiemelve benne a korai fejlesztés ellátását. A munkánkat szabályozó 15/2013 (II.26.) szakszolgálatokra vonatkozó EMMI rendelet alapján az érdeklődők megismerhették a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás alapjait. A korai fejlesztés célja, a fejlődési elmaradás, a sérülés korai életszakaszban történő felismerése, diagnosztikája, a sérült gyermek és a család megsegítése, társadalmi inklúziójának támogatása.

A rendezvény megnyitója után Csibi Enikő főigazgató asszony bemutatójában átfogóan ismertette megyei szinten a szakszolgálati ellátást és alapfeladatokat, elmondta a korai fejlesztésre vonatkozóan a megyei és a tankerületi szakértői bizottság jellemzőit, a szakértői bizottsághoz történő felterjesztések menetét, formanyomtatványait, fontos tudnivalóit.

Ezt követte szakszolgálatunk korai fejlesztésében résztvevő kollégák rövid bemutatkozása, szakmai munkájuknak ismertetése. Ácsné Nagy Beáta gyógypedagógus – pszichopedagógus előadásában a korai fejlesztés felhívó jeleit ismertette életkori csoportonként, bemutatta a komplex gyógypedagógiai fejlesztés sajátosságait, egy-egy példán elmagyarázta a részképességek fejlesztését. Miklós Andrea TATA szakos gyógypedagógus az autizmus legfontosabb jegyeit és az autista gyermekek fejlesztéséről beszélt. Borbély Imréné gyógypedagógus-logopédus a beszédfejlődés általános és eltérő jegyeiről, a megkésett beszédfejlődésről, annak terápiájáról tartott érdekes előadást. Kendrei Dóra konduktor a mozgásfejlődésükben elmaradt gyermekek mozgásfejlesztésének lényeges elemeiről számolt be. A rövid, tartalmas előadásokat, Kisnémet Nóra gyermek klinikai szakpszichológus zárta egy nagyon érdekes témával, a korai ellátásban résztvevő gyermekek és szülők pszichés megsegítse, a sérülés és a sérült gyermek elfogadásának feldolgozása, helyes nevelése címen.

A rendezvényen résztvevő szakemberek témával kapcsolatos kérdéseire adtunk választ, egyben letisztáztuk a szakértői vizsgálatok felterjesztéseit is.

A szakmai rendezvényt egy kis megvendégeléssel zártuk, kötetlen, jó hangulatú beszélgetéssel.

Minden résztvevő szakembert szakmai anyaggal, szórólapokkal ajándékoztunk meg.

Úgy gondolom, hogy az első rendezvényen résztvevő szakemberek megérthették az általunk nyújtott korai fejlesztés komplexitását, képet kaphattak a korai fejlesztés felhívó jeleiről, a vizsgálatok felterjesztésének menetéről. Kihangsúlyoztuk a külső szakemberek fontosságát a korai felismerésben, a szakszolgálat és az egyéb intézmények kölcsönös összefogását a korai ellátás sikerességében, azaz a gyógyulás esélyében. Terveink között szerepel ennek a szakmai rendezvénynek a rendszeressé tétele, amely lehetőséget ad a további kérdések, problémák időben történő megbeszéléséhez, egymás szakmai munkájának támogatásában.

 

Tiszafüred, 2015. 05. 13.

 

Bukta Henrietta

tagintézmény-igazgató

P1000777 P1000779 P1000780 P1000781 P1000783 P1000784 P1000798