2021/2022 Beszámolók Jászberényi Tagintézmény Külső-belső továbbképzés

Beszámoló a Gyermeknyelvi Kutatócsoport Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig című konferenciájáról

Az ELTE Bölcsésztudományi Kar konferenciáján különböző egyetemekről képviseltették magukat a tudomány hazai kutatói az online téren keresztül. Az előadások célja a legújabb humán kutatások bemutatása, melyek a gyakorlati szakemberek számára is hasznos és érdekes információkat hordoztak. A program a dékáni köszöntőt követően Konok Veronika előadásával kezdődött, aki a digitális eszközök kognitív fejlődésre kifejtett hatása területén szerzett kutatási tapasztalatokról számolt be. Az eredmények elemzésén és a negatív hatások ismertetésén túl bemutatásra került az Alfa Generáció Labor által fejlesztett applikáció-csomag is, az Alfi, melynek célja a mobileszközök lehetséges negatív hatásainak a kiküszöbölése, a társas interakciók és az offline aktivitás motiválása.
Hacki Tamás, Vasvári Gergely Pál, Császár Andrea, Palotai Gáborné az auditív jelfeldolgozási és észlelési zavarok diagnosztikai kérdéseit vetette fel. A hazai gyakorlatban jórészt fejlesztésre szorul az „auditív feldolgozás és észlelés zavar” szimptóma standardizált diagnosztikája. Az előadás bemutatta a gyermek hallásdiagnosztika fontos láncszemét a hazai gyakorlat jelen állása szerint. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány budapesti rendelőjében a megkésett vagy eltérő beszédfejlődésű gyermekek komplex vizsgálatára van lehetőség, ami magába foglalja a foniátriai, logopédiai és gyermek-audiológiai vizsgálatokat. A rendelőbe az ország bármely területéről fogadnak gyermekeket. A diagnosztizálás mellett fejlesztési és kezelési terv is meghatározásra kerül.
Zemán Andrea Anna a fonológiai tudatosság fejlődését befolyásoló hatások körében végzett vizsgálati eredményeket mutatta be. A fonológiai tudatosság a sikeres olvasáselsajátítás egyik fontos tényezője, melynek fejlődését több tényező befolyásolhatja. A beszédhang-zavarok rizikótényezőt jelentenek a fonológiai tudatosság fejlődésére. A logopédiai fejlesztés azonban kompenzációs erővel bír. A kutatás eredménye arra a következtetésre jutott, hogy minden óvodás számára fontos lenne – a fonológiai tudatosság szempontjából – a logopédiai ellátás. A konferencián 29 előadás hangzott el, melyek összefoglalása a www.btk.elte.hu oldalon található absztraktfüzetben elérhető. Jelen beszámolóban három olyan előadást emeltem ki, melyek nagy hatással voltak rám, de a többi előadásban is számos érdekes, megdöbbentő, fontos ismeretet hallhattunk, melyek nagyban hozzájárultak az ismereteink frissítéséhez, bővítéséhez.

Halasi-Bata Linda
logopédus