Beszámolók Gyógytestnevelés munkaközösség

Beszámoló a Gyógytestnevelés munkaközösség 3. foglalkozásáról

A munkaközösségi foglalkozást – a 2020/21. tanév munkatervének megfelelően – 2021. március 18-án, online formában a Google Meet felületén tartották a megye főállású gyógytestnevelői.

Az értekezleten jelen voltak: Berczi Brigitta (Szolnoki Tagintézmény), Illyésné Nagy Olga (Karcagi Tagintézmény), Récziné Halmai Hédi (Törökszentmiklósi Tagintézmény), Rózsa Józsefné (Szolnoki Tagintézmény), Panyi Csaba, Szöllősi Boglárka (Jászberényi Tagintézmény), Szekeres Julianna munkaközösség-vezető, valamint Magyarné Kovács Ildikó szakmai főigazgató-helyettes. A Kunszentmártoni Tagintézmény delegáltja betegállománya miatt nem tudott részt venni a foglalkozáson.

Az értekezlet első témája az „Online ellátás gyakorlati és módszertani lehetőségei a folyamatleírás figyelembevételével” volt.

A szakemberek tapasztalatai:

A kapcsolatfelvétel a tankerület fenntartásában működtetett intézményekben a KRÉTA elektronikus naplón, Classroom tanterem szolgáltatáson, az egyházi fenntartású intézményekben e-mailen keresztül valósult meg.

Mozgásos anyagot, linkeket részesítik előnyben a kollégák, melyek között van állóképesség fejlesztésre, szabadlevegőn tartózkodásra irányuló séta, kocogás vagy akadálypálya készítés az udvarban, speciális mozgásanyag a diagnózis függvényében. Segítséget kapnak a tanulók a nyújtás, gerincjóga és relaxáció otthoni végzéséhez. A visszajelzések tükrében a családtagok is bekapcsolódnak alkalmanként a gyakorlatok végrehajtásába.

 „Az ország gerinctornája” online rendezvény tapasztalatai kapcsán a kollégák kiemelték a speciális elméleti és gyakorlati programot. Hasznos előadást hallhattak és láthattak: Almásy Csilla gerincterapeuta, gyógytornász – TripleX gerincközpont, Horvát Krisztina ISST-Schroth-instruktor gyógytornász – Scolinea Gyógytorna, Dr. Toman József – Országos Sportegészségügyi Intézet Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat vezető főorvosa előadásában.

A mozgásos gyakorlatokban a kollégák részt vehettek: senior és preventív gerinctornán, jóga órán, mobilizáló és erősítő TripleX foglalkozáson.

Végezetül szó esett a védőruha igénylésének lehetőségéről, és egyeztettünk a következő összejövetel tervezett időpontjáról is.

Szolnok, 2021. 03. 19.

Szekeres Julianna
munkaközösség-vezető