Hírek Megyei Szakértői Bizottság

Minden együttnevelést, együttoktatást végző intézmény figyelmébe!

Az együttnevelés, együttoktatás megvalósításának paramétereit „A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve”, illetve „A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei” tartalmazzák, minden sajátos nevelési igény típusra, akár óvodáskorú gyermekről, akár iskolás tanulóról van szó. Ezeket az irányelveket korábban a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet tartalmazta, mely 2020 nyarán hatályát vesztette. Az új irányelvek az Oktatási Hivatal honlapján megtalálhatóak (köznevelés/irányelvek és alapprogramok fül alatt), vagy az intézményünk honlapján, a „Letöltések” fülön letölthetők).

 JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság