2022/2023 Beszámolók Rendezvényeink Tiszafüredi Tagintézmény

Beszámoló a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményben megrendezett szakmai napról

A Tiszafüredi Tagintézmény szakdolgozói 2022. november 29-én egy egész napos szakmai rendezvényt tarthattak meg. A nap két részre tagoldódott. A délelőtt folyamán belső tudásmegosztást tartottunk. Három témában, három kolléga tartott egy-egy kiselőadást. Rédainé Kisnémet Nóra a szakértői tevékenység során felhasználható intelligenciateszteket mutatta be számunkra, a hangsúlyt arra helyezve, hogy mit mikor használunk, milyen sajátosságokat veszünk figyelembe. A kolléganő bemutatta számunkra az új Leiter-3 nonverbális intelligenciatesztet is, amelyet nem rég sajátított el egy képzésen. Láthattuk a tesztbattériát, röviden a vizsgálat menetéről is beszélt illetve, hogy mikor jó használni ezt az új tesztet. Marton Ibolya gyógypedagógus a SEED vizsgáló eljárást és azon belül a beszéd-nyelvi területet emelte ki, hogy a szakértői vizsgálat során miképp lehet értelmezni az onnan kapott eredményeket. Utolsó előadóként Krómi Zoltánné fejlesztőpedagógus ismertette a tanulásmódszertan lehetőségeinek felhasználását a szakértői vizsgálatok során.  A szakember beszélt a tanulók „függőségéről”, a technikai vívmányok nem megfelelő alkalmazásáról, a rossz és jó tanulási technikákról, a tanulási stílusokról, a szülői elvárások negatív és pozitív hatásairól a tanulóra nézve, az otthoni tanulást segítő módszerekről és eszközökről. A szakember számunkra is szívesen ajánlotta az általa összeállított Tanulásmódszertan segédanyagot.  A belső műhelymunkát követően jó hangulatban ebédeltünk meg.

A szakmai nap délutánjának folytatásaként 13.30-tól tudásmegosztást, tájékoztatást tartottunk a területileg hozzánk tartozó oktatási intézmények meghívott vendégeinek a már rendhagyónak számító témában: járási szakértői vizsgálatok, különös tekintettel az Oktatási Hivatal által kirendelt vizsgálatokra. A megbeszélésen 8 külsős vezető, fejlesztőpedagógus/ gyógypedagógus jelent meg a hozzánk tartozó óvodákból és iskolákból. Sajnos, a betegségek miatt többen nem tudtak eljönni az előre jelzett létszámhoz képest.

Krómi Zoltánné tagintézményigazgató-helyettes ismertette a járási szakértői tevékenységet meghatározó törvényi hátteret. Felvázolta a különbséget az intézménybe még nem járó, óvodás- és iskoláskorú gyermekek szakértői vizsgálata, diagnózisalkotása között. A felterjesztések menetéről, a felterjesztési lapok helyes kitöltéséről, kapcsolódó dokumentumokról is részletesen beszéltünk: kit, mikor, milyen nyomtatványokon, határidővel lehet hozzánk küldeni. Kiemeltük a szaktanárok véleményének fontosságát is, hangsúlyoztuk, hogy írjanak a felterjesztésekben a kliensekről.  Ismertettük felmerülő SNI gyanúnál, mi az eljárásrend, milyen okok (pl. kiegészítő gyermek neurológiai, vagy audiológiai vizsgálat) miatt húzódhat el a végleges szakértői vélemény készítése.

Jeleztük a résztvevők felé, hogy szakértői vizsgálaton belül kiegészítő logopédiai vizsgálatokat csak nagyon indokolt esetben tudunk végezni, logopédus hiányunk miatt. Szintén fontos kérés pszichés problémát érintő eseteknél, hogy a szakértői vizsgálatok helyett a nevelési tanácsadás keretében kérjenek a szülővel közösen pszichológusi megsegítést. Kitértünk a korai fejlesztéshez szükséges szakértői vizsgálatok menetére, valamint jeleztük az óvodavezetők felé a „kettős ellátás” problémáját.

Az Oktatási Hivatal által kirendelt vizsgálatokkal kapcsolatosan tájékoztattuk a résztvevőket, hogy a szülők 2023. január 18-ig tudják benyújtani a halasztási, vagy korábbi iskolakezdési kérelmüket az Oktatási Hivatal felé. Javasoltuk az ügyfélkapun keresztül történő gyorsabb benyújtást. Ha szülőnek szüksége van a szakszolgálattól dokumentumra, amit szeretne mellékelni, azt időben kérje meg tőlünk, mert 2022. december 22. és 2023. január 7. között zárva leszünk.

A kliensek további megsegítésében Krómi Zoltánné két szakszerű anyagot is ajánlott a résztvevő kollégáknak: az ELTE szakmai BTMN ajánlását, illetve a Tanulásmódszertani segédanyagot is, amely az EFOP 3.1.6. pályázat keretében készült, és mely elérhető a honlapunkon is digitálisan.

A megbeszélés közel 1,5 órán keresztül tartott, rendkívül informatív, gazdag és részletes volt. Minden résztvevő nyitott volt a közös beszélgetésre és az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy a társintézményekkel a mai alkalommal is sikeresen tovább építettük a jó szakmai kapcsolatunkat.

Tiszafüred, 2022. 12. 06.

 

Szabóné Bukta Henrietta Éva
tagintézmény- igazgató