2022/2023 Beszámolók Jászberényi Tagintézmény Külső-belső továbbképzés

Beszámoló a Küzdőpályán – Korai fejlesztés a logopédiában című konferenciáról

A Démoszthenész Egyesület idei utolsó szakmai konferenciáját 2022. december 9-én rendezte, melynek témája a korai fejlesztés volt. A konferencia egy nagyon fontos témát tűzött napirendre, amit bizonyít az is, hogy közel hétszázan jelentkeztek az eseményre. A személyes jelenlét mellett lehetőséget biztosítottak az online formában történő részvételre is. A konferencia Pintér Mariann által vezetett küldött gyűlés megtartásával kezdődött, majd ezt követően tartották meg előadásaikat a neves előadók. Dr. Mészáros Andrea bemutatta a Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skála- Harmadik kiadását, mely mérőeszköz átfogó képet a nyújt a csecsemők és kisgyermekek kompetenciájáról, erősségeiről, gyengeségeiről 1 hónapos kortól 3 és fél éves korig öt meghatározó tartományban (kognitív, nyelvi, motoros, társas-érzelmi, adaptív viselkedés). A skála érvényes és megbízható módon méri a gyermekek képességeit, a növekedési pontszámok pedig jól nyomon követhetővé teszik az intervenció folyamatát. „Mozogni – beszélni – gondolkodni” címmel Sósné Pintye Mária egy magával ragadó előadást tartott, melyben ismertetett egy olyan új megközelítést, ahol a logopédus a korai családközpontú team-ben kulcsszerepet kap már a preverbális időszaktól kezdve. Egy logopédus elsősorban a kommunikációs és nyelvfejlődési zavar korai rizikójegyeit mutató gyermekek prevenciós-intervenciós ellátását és nyomon követését biztosítja a korai fejlesztés során. Azonban a logopédus feladata, kompetenciája a kommunikáció- és nyelvi fejlődés segítése akkor is, ha a kommunikáció és nyelv atipikus fejlődése több fejlődési zavar korai tünetei között szerepel. Továbbá a terápiás környezet kialakítása és a stimuláció feladatán belül az anya-gyermek kommunikáció fejlesztése is kiemelten fontos feladat. Mindezek a megszokottól eltérő terápiás attitűdöt és módszereket követelnek a logopédustól. A további előadások is hasznosak és fontosak voltak a korai fejlesztés területén dolgozó logopédus szakemberek számára. Siba Mónika a nyelés és rágás fejlődéséről beszélt, Bíró Rita Zsófia a jogszabályi kereteket rendszerezte a hallgatóság számára, Dr. Szanati Dóra az idő előtt és alacsony súllyal született gyermekek kommunikációjának fejlődését vizsgáló kutatási eredményeket ismertette. A konferenciát az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika szakemberei, Cziniel Mónika, Bősenbacher Tímea, Dr. Mohai Katalin, zárták, akik a rizikó újszülöttek interdiszciplináris munkacsoportban történő utógondozásának folyamatáról számoltak be. Az előadások után lehetőség nyílt kérdések megfogalmazására, melyet a hallgatóság maximálisan ki is használt. Összességében egy nagyon hasznos, értékes napot tudhatunk magunk mögött.

2022. 12. 14.

Halasi-Bata Linda
logopédus