Beszámolók Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai munkaközösség 2021. 05. 19-én megtartott 3. foglalkozásáról

Játékos logopédiai ötletek és módszerek megosztása műhelymunka keretében 

A munkaközösségi foglalkozás helye: Google Team

Ideje: 2021. 05. 19. 14.00-16.00 óra

A FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézmény és a JNSZMPSZ Logopédiai munkaközössége közösen tartott munkaközösségi műhelymunkát “Játékos logopédiai ötletek és módszerek megosztása” címmel. A FPSZ XVIII. Kerületi Tagintézményt előadásával Karayné Pavalacs Zsuzsanna tagintézmény-igazgató, Ravaszné Bencze Veronika tagintézmény-igazgatóhelyettes, Ácsné G. Katalin, Marton Andrea, Turiné Jámbor Rita, Szakács-Antós Kata, Imrefi-Pataky Dorottya, Hufnágel Janka és Bodó Rita logopédusok képviselték.

A JNSZMPSZ-ot előadóként Benedek Péterné, Tóthné Répási Anett, Halasi-Bata Linda, Mályiné Koór Cecília, Farkasné Rózant Ildikó, Gál Nóra, Józsáné Gombos Kata, Farkas István, Marsi Noémi és Szabó Katalin logopédusok képviselték, valamint részt vett Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes.

A logopédusok által terápiás foglalkozásokon alkalmazott játékok közül többek között megismerhettük az orrhangzós beszédterápiában alkalmazott fűszerek és gyógynövények szagolgatásával megvalósítható fúvás-szívás előkészítő gyakorlatait, illetve az artikulációs zavar terápiás módszer előkészítő szakaszában használható játékos szívó- és fújógyakorlatokat és a hallási differenciálást fejlesztő hangkereső játékokat. Az előadások alkalmával láthattunk artikulációs mozgásügyesítést, hallási differenciálást fejlesztő saját készítésű logopédiai társasjátékokat. A logopédiai terápia során a rögzítés, automatizálás metodikájában alkalmazható ötletek közül a „piramis építés” című  játékot is megismerhettük. A színpaletta tovább bővült a hangok automatizálásában használható logopédiai társasjátékok bemutatásával pl.: saját készítésű dobble játékok, „Majom etetés”, „Bingó játék”, „Szóforgató”, „Furfangos párkereső”. Megismerhettük, hogy hogyan valósítható meg színes formák és képek segítségével a S-Zs-Cs hangok motoros differenciálása szavakban és mondatokban. Csoportos artikuláció (beszédtechnika) fejlesztésére a „Szamuráj játékot” és a „Csapasd a ritmust!” című csoportos koncentrációs játékot színművészeti hallgatók mutatták be. Meghallgattuk azt, hogyan történik a beszédmegértés fejlesztése Barkochba játékkal, a nyelvi késés és nyelvi zavar fejlesztése megrajzolt képek és gyurmák integrálásával. Megtudtuk hogyan fejleszthetjük a gyermekek fonológiai tudatosságát mesezene módszerrel. Láthattunk szókincsbővítésre használt kreatív munkával elkészített 4 évszakos textilböngészőt. Az iskolakészültség elérését célzó részképességeket fejlesztő játékok sokaságát ismerhettük meg. Nemcsak saját ötletekkel gazdagíthattuk módszertani terápiás gyakorlatunkat, hanem közismert, interneten elérhető, vagy megvásárolható játékokról is gyűjthettünk információkat.

Az előadások meghallgatása után kérdéseket tehettek fel a kollégák egymásnak.

A Logopédiai munkaközösségi találkozó mindannyiunk számára gazdag ötlettárat adott terápiás tevékenységeink magas színvonalú szakmai gyakorlatához.

Természetesen nemcsak szakmai, terápiás gyakorlatunkat bővíthettük új ismeretekkel, hanem kapcsolatot ápolhatunk egy másik megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményében dolgozó logopédus kollégákkal.

Nagy örömünkre szolgált a munkaközösségi találkozóval kapcsolatos pozitív visszajelzés, illetve Karayné Pavalacs Zsuzsanna és Ravaszné Bencze Veronika meghívása tagintézményük látogatására, valamint az általuk megrendezésre kerülő novemberi logopédiai konferenciára, abban az esetben, ha a járványügyi helyzet azt megengedi.

A logopédusok által összegyűjtött játékokról készült ppt-ket természetesen a megállapodáshoz híven minden résztvevő számára eljuttatjuk e-mailen keresztül.

Újszász, 2021. 05. 21.

Szabó Katalin
munkaközösség-vezető