2021/2022 Beszámolók Mérés-ertékelés munkacsoport

Beszámoló a Mérés-értékelés munkaközösség 2021/2022. tanévben szervezett első foglalkozásáról

A 2021/2022. tanév első találkozóján 5 fő volt jelen.

Az értekezlet kezdetén a Főigazgató Asszony ismertette az elvárásait a jelen tanévben készülő mérés-értékelés elemzési dokumentum tartalmi és formai összeállítására vonatkozóan. Ezt követően a munkaterv megvitatása zajlott, majd az előkészített kérdőíveket ellenőrizték a munkaközösség tagjai és a javaslatok alapján megtörtént a papír alapú korrekció is. A mérési időszakot módosítottuk két nappal, így az 2022. március 16 – április 14. között fog történni online formában, amennyiben a Főigazgatóság is jóváhagyja ezt az intervallumot. Az online kérdőívek megszerkesztésében és a diagramok elkészítésében az informatikus kollégával dolgozunk együtt.

A tanévben a következő találkozóra 2022. április 21-én kerül sor, online formában.

Mezőtúr, 2021. október 14.

Fadgyas-Székely Orsolya
munkaközösség-vezető