2022/2023 Beszámolók Nevelési tanácsadás munkaközösség

Beszámoló a Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 2022. október 19-én megtartott második (online) foglalkozásáról

Résztvevők:

Zsoldos Erzsébet főigazgató-helyettes, Debreczeniné Simon Marianna, Balláné Tóth Éva, Kis Nikolett, Bencsik Mária Bernadett, Szabó Andrea Judit, Barna Nelli, Laczó Ildikó, Kovács Dóra, Szabóné Bukta Henrietta, Csíkné Gábli Erika,

Meghívott előadó:

Sándorné Pólik Róza, az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona és Krízisambulancia intézményvezetője

Az előadás címe:

Az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona és Krízisambulancia bemutatása; Bántalmazás a családban – a segítségnyújtás szempontjai

 Az online munkaközösségi foglalkozás bevezetéseként a munkaközösség-vezető köszöntötte az előadót és a jelenlévő kollégákat. Az előadó a krízis ellátórendszer felvázolásával kezdte a CSÁO és Krízisambulancia bemutatását. Képet kaphattunk az OKIT (Országos Kríziskezelő- és Információs Telefonszolgálat) működéséről, illetve arról, hogy a krízishelyzetben lévő, különböző bántalmazásokat elszenvedő emberek hol, milyen segítséget kaphatnak a Szolgálattól. Megtudtuk, hogy a Krízisközponton kívül hol, mennyi időre, milyen feltételekkel kerülhetnek be azok, akiknek szükségük van átmeneti megoldásra. Az előadó kiemelte, hogy egyedülálló kliensek és családok is kaphatnak segítséget: szállást, ellátást, jogi- és pszichológiai megsegítést. Az ellátó rendszer bemutatását a kapcsolati erőszak típusainak részletezése követte példákkal, magyarázatokkal, videofilm bejátszással. Átbeszéltük a bántalmazó kapcsolatok dinamikáját, szóba kerültek a bántalmazó és a bántalmazott személyiségjegyei, motivációjuk. Az előadó arról is beszámolt, hogy nagyon nehéz megőrizni a kliensek „titkát”, hisz a jogi eljárások (főleg, ha van gyermek) miatt kiderülhet a családok tartózkodási helye. Különösen nehézzé teszi a segítségnyújtást, hogy az áldozatok többsége sok alkalommal visszamegy bántalmazójához, melynek okairól is beszélgettünk. Szóba került a Barnahus Szolgálat tevékenysége is (Szombathely), ahová szexuális bántalmazás esetén a rendőrség is fordulhat, felkérheti a Szolgálatot a nyomozás lefolytatására, amely sokkal kíméletesebb az áldozat szempontjából. Egészen jó hír, hogy a közeljövőben várható, hogy Szolnokon is lesz Barnahus Szolgálat. Az előadás lényeges pontja volt, hogy milyen viselkedési minták, árulkodó jelek utalhatnak arra, hogy a családban bántalmazás lehet. Az előadó hangsúlyozta, hogy a kapcsolati erőszak bűncselekmény, nem magánügy. Munkaközösségünk meghívást kapott egy intézménylátogatásra, melynek alkalmával tovább folytatódhat majd az Otthon és a Krízisambulancia bemutatása valamint a szakmai tanácskozás. A foglalkozás végén Zsoldos Erzsébet mb. szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes asszony és a munkaközösség-vezető megköszönte az előadást és a felajánlott lehetőséget a majdani személyes találkozásra. Végezetül a munkaközösség-vezető ismertette a következő foglalkozás időpontját, előadóit és a tervezett témákat is.

Fegyvernek, 2022. október 19.

Csíkné Gábli Erika
munkaközösség-vezető