2021/2022 Beszámolók Fegyverneki Telephely

Beszámoló az „Együttműködés Éve” és a „Korai Fejlesztése Éve” keretében a Fegyverneki Telephelyen a Kunhegyesi Tagintézmény munkatársaival közösen megvalósult „A logopédia szerepe a korai fejlesztésben” című műhelyfoglalkozásról

2022. május 2-án Telephelyünk az „Együttműködés Éve” keretében a Kunhegyesi Tagintézmény munkatársait fogadta egy kellemes szakmai délután eltöltésére. A témánk a korai fejlesztés és a logopédia elméleti és gyakorlati kapcsolódási lehetőségeinek megbeszélése volt.

Farkasné Rózant Ildikó gyógypedagógus – logopédus „A logopédia szerepe a korai fejlesztésben” címmel tartott előadást, melyen először a törvényi hátteret emelte ki, majd áttért az érintett célcsoportra. Elmondta, hogy a logopédus azokkal a gyerekekkel foglalkozik ebben a korai életkorban, akik nem beszélnek, és elsődleges nehézségük a nyelvi fejlődés területén tapasztalható, illetve, akiknek más nehézségeik mellett a nyelvi fejlődés is jelentős elmaradást mutat. Bemutatta a gyermekek nyelvi fejlődésének tipikus útját, valamint az eltérő fejlődésmenetet, illetve annak jellemző tüneteit. Szó esett az ún. Late Talker, azaz a nyelvi késést mutató gyermekekről, valamint a nyelvi késés diagnosztikus vonatkozásairól, összehasonlítva a nyelvi zavar problematikájával. Szó esett a nyelvi késésben szenvedő gyermekek logopédiai ellátásáról, a beszédindítás feladatairól és lehetőségeiről. A beszédindítás minden esetben személyre szabott terápiát jelent, melynek különböző elemei lehetnek, ezekből ismerhettünk meg néhányat. Egyes fejlődési rendellenességek is szóba kerültek, mint például az ajak- és szájpadhasadék, mely szükségessé teszi a team munkát a különböző szakemberektől annak érdekében, hogy az egyén minél teljesebb életet élhessen. Ajak- szájpadhasadék esetén is nélkülözhetetlenné válik a logopédus szerepe a hangképzésben, beszéd- és nyelvfejlődésben. Az előadás végén esetbemutatás történt, mely során nyomon követhettük egy szájpadhasadékkal született kisfiú beszéd- és nyelvfejlődését, aki jelenleg is korai fejlesztésben részesül. A fejlesztés hatására a gyermeknél újabb hangok kialakítása sikeresen megtörtént, szókincse bővült, érthető szavakat mond. Ősztől óvodába fog járni. Az esetbemutatás után – a teljesség igénye nélkül – bemutatásra került néhány fejlesztőeszköz is, amelyek használata a beszédészlelést- és beszédértést, valamint a sikeres beszédindítást szolgálják ebben a korai életkorban. A logopédus előadása után szakmai beszélgetéssel folytattuk a délutánt.

Összességében átfogó képet kaptunk a logopédus diagnosztikus és terápiás szerepéről a korai életkorban.

Farkasné Rózant Ildikó Szabó Ildikó
logopédus tagintézményigazgató – helyettes, telephelyvezető