Beszámolók Munkaközösség Tehetség munkaközösség

Kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek és pályaválasztási munkaközösség 4. mk. foglalkozása

A kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek és pályaválasztási munkaközösség 2016. február 17-én tartotta negyedik foglalkozását.

A munkaközösség tagjai látogatást tettetek a Tötökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvodában.

A kihelyezett foglalkozást az indokolta, hogy a munkaközösség tagjai számára fontos, hogy információk álljanak rendelkezésre az intézményekben folyó tehetséggondozásról.

kepA Törökszentmiklósi intézmény kiváló példa erre, hiszen a megyében elsők között, még az 1980-as években kezdődött a tehetséggondozó program elindítása Nagy Kálmán igazgató úr és az elkötelezett nevelők részvételével. Azóta is szoros kapcsolatban állnak a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékével akik támogatják munkájukat, pedagógusképzéssel és a tanulók rendszeres mérésével, a pedagógusok és szülők rendszeres tájékoztatásával. Az eredmények bizonyítják, hogy valóban átgondolt, rendszeres munka folyik az intézményben.

20160217_114957Erről Virágné Katona Zsuzsanna igazgatónő beszélt a látogatás első részében. Felvázolta az intézményi tehetséggondozó munka rendszerét, azokat a módszereket ahogy a tanórák sorában és az egyes évfolyamokra kidolgozott modulokban hogyan fejlesztik a tanulók képességét, ismerik fel bennük a tehetségre utaló jeleket. Alkalmazzák a mindennapokban azt az egyre terjedő nézetet, hogy a legjobb tehetségazonosítás a tehetséggondozás, – így nagyon sokféle lehetőséget biztosítanak a tanulók részére, hogy abban mélyedjenek el amely valóban érdekli őket, hiszen a motivált tanuló tevékenysége lehet eredményes. Az intézmény vezetői és a pedagógusok tanévekre lebontva kidolgozták azokat a modulokat, amelyek erre lehetőséget adnak. Különös gondot fordítanak a tanulók megismerésére, amelynek részét képezi a szülői ház megismerése is, hiszen a támogató környezet megléte nagymértékben erősíti a tehetséggondozást.

20160217_113544A következő részben Répási Éva tanárnő, igazgatóhelyettes tartott bemutató modulfoglalkozást tájékoztatást hetedik osztályos tanulókkal. Mindannyiunk számára világossá vált, hogy a helyes önismeret , a tréninggyakorlatok milyen nagy mértékben segítik a tanulást. A tanárnő a gyakorlatokat azonnal kapcsolta az egyes tantárgyakhoz, hogy azok tanulása során milyen segítséget használhatnak a tanulók. A feladatok fejlesztették a kreativitást, a problémamegoldó és a logikus gondolkodást. A munkában a tanulók mindvégig örömmel vettek részt, szívesen végezték a gyakorlatokat, egyénileg és csoportosan egyaránt. Mivel folyamatosan kellet értékelni saját és társaik munkáját is így a helyes önértékelés kialakítását is fejlesztette.

20160217_113624A foglalkozás után lehetőség nyílt a tanárnővel és igazgatónővel történő konzultációra, amelynek során világossá vált mindannyiunk számára, hogy az iskola tehetséggondozó munkája rendszerszerűen működik. Ebben elkötelezett vezetők és pedagógusok vesznek részt, akik az iskolában töltött nyolc év során a tanulók minél alaposabb megismerésén keresztül a lehető legteljesebb fejlesztést igyekeznek biztosítani.

Szolnok, 2016. február 18.

Császár István
mk. vezető