Beszámolók

Pedagógusnap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

Pedagógusnap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

Uj_LOGO_szerk

2015. június 15-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógusnapi ünnepséget tartott, melynek helyszíne a Szolnok, Mária út 19. szám alatti POK épületrész, tekintettel e székhelyintézmény korlátozott befogadási kapacitására.

Az ünnepség programja:
JNSZMPSZ Pedagógus Nap
2015.06.15.

9:50-10:00      Érkezés, helyfoglalás, beszélgetés

10:00-10:05    Főigazgató köszönti a megjelenteket: Fenntartó képviselőjét, főigazgató helyetteseket, tagintézmény-igazgatókat, helyetteseket, munkatársakat; ismerteti a nap célját, programját, röviden, felkonferálja az ünnepi műsort

10:05-10:20    Ünnepi műsor (Bartók Béla AMI tanulói)- majd Császár I. kikíséri, megajándékozza őket

10:20 – 10:21  Főigazgató felkéri a Fenntartó képviselőjét a köszöntő megtartására

10:21-10:30    Fenntartói köszöntő (szakreferens)

10:30-10:40    Főigazgatói beszéd: A mi Pedagógus Napunk

10:40-11:00    Pedagógusnapi elismerések, oklevelek átadása

11:00-11:15    Kávé- és teaszünet, pogácsa és ásványvíz; munkatársak távozása (díjazottak)

11:15-11:20    Munkaértekezlet, benne:

Főigazgatói tájékoztató: –     beszámoló: 2014/2015. (leadási határidő)

  • munkatervi csomópontok: 2015/2016. (leadási határidő)
  • szabadságok, egységes táblázata
  • közös iktató- és törzsprogram

POK vezető rövid tájékoztatója az intézményről: működés rendje, ellátási körzet, célok, feladatok

11:20-11:45    Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes tájékoztatója az önértékelés aktuális és sürgős feladatairól

11:45-11:50    Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes tájékoztatója a 2015. július 2-án tartandó kihelyezett vezetői munkanapról

11:50-12:00    Különfélék: kérdések és válaszok, aktualitások, távozás

Főigazgatói köszöntő:

Tisztelt Referens Asszony! Tisztelt Vezetőtársak! Kedves Kollégák!

A JNSZMPSZ életében, azaz 2013. szeptember 1-jétől immár második alkalommal ünnepelhetjük intézményi szinten a pedagógusnapot, melyet a Fenntartó is megtisztelt jelenlétével.
Az ünnepek nélkülözhetetlenek életünkben, jól esik megszakítani a hétköznapok sorát, ilyenkor visszatekinthetünk az elmúlt évre, eszünkbe jutnak a megtörtént szép, és nemes dolgaink, elgondolkodunk kudarcainkon, nehézségeinken, illetve kissé előretekintve újabb feladatokat tűzhetünk ki magunk elé.
A mai ünnepségünkön köszöntjük az aktív pedagógus kollégáinkat, és a pedagógusok sikeres munkájához nélkülözhetetlen intézményi dolgozókat, akik nélkül egy intézmény sem működhet.
Engedjétek meg, hogy a mai ünnepségünket egy kis visszatekintéssel kezdjem. 2013 ősze előtt a pedagógiai szakszolgálati rendszer szétaprózott, különböző fenntartók különböző prioritásai mentén működő intézmények voltak, különböző infrastruktúrával, személyi feltételekkel, tárgyi eszközbázissal. A köznevelés irányítás új koncepciója révén 2013. szeptember 1-jétől megtörtént az egységesítés: a megyékben működő kisebb-nagyobb pedagógiai szakszolgálatok egyetlen nagy megyei intézménybe tömörültek. Így történt ez nálunk is, kialakult a JNSZMPSZ. Az alakulás útja nem volt és ma sem mondható zökkenő mentesnek, de szép lassan, egymást támogatva csak előre visznek lépteink. Néha vissza-visszanézünk, eltöprengünk szakmai múltunk nagyívű, vagy dicstelen momentumain, majd tovább lépkedünk, hisz ez a járható közös utunk.
Közös céljaink, feladataink, prioritásaink és tevékenységünk sikeressé tételében támaszkodhatunk azon pedagógus és egyéb végzettséggel intézményünkben dolgozó munkatársainkra, akik tisztességes, szorgalmas, és az átlagot messze meghaladó színvonalú munkájukért a mai ünnepségünkön elismerésben részesülnek.
Aki a pedagógushivatást választja, az egy életre elkötelezi magát. A pedagógus pálya többet követel annál, mint megtartani a napi kötelező órákat, megvizsgálni naponta 2-3 SNI/BTMN gyermeket, feltölteni a napi 4 kötelező kontakt órát. A pedagógus egész lényében, és egész életében pedagógus. A pedagógusok mintát jelentenek a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Sokan emlékszünk egy-egy szeretett óvó nénire, tanítóra, tanárra. Emlékeinkbe belevésődnek a mosolyok, egy-egy jellemző mondat, a jövőbe mutató intelem, tanács, segítség, támogatás, biztatás; a NAGY pedagógusok szavai még ma is ott csengenek az emlékeinkben, visszük magunkkal életutunk rögös útjain, hamuban sült pogácsaként, örökre! Rájuk, valamennyi pedagógusra és jelenlévő kollégámra gondolva kötöm csokorba a köszönet szavait.
Köszönöm, köszönjük aktív pedagógus kollégáink áldozatkész, állhatatos munkáját.
Köszönjük, hogy a sokszor nem könnyű körülmények között magas színvonalon végzik diagnosztikai, terápiás és fejlesztő tevékenységüket, és a sok változás, nehézség ellenére is kitartanak a választott hivatás mellett.
A pedagógus pálya összetettségét Gyergyai Albert szemléletesen így fogalmazta meg: „A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés- hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.”

Tisztelt Vezetőtársak! Tisztelt Kollégák!

Eredményes, de fárasztó tanév vége felé járunk: az iskolák bezárnak, az udvaraikoat csend üli be, és megnő a fű a járdák szélén. A PSZ pedagógus dolgozói számára azonban csak részben érkezett meg a jól megérdemelt pihenés időszaka, hiszen a folyamatos működés nem teszi lehetővé a teljes leállást. A PSZ dolgozik tovább, csökkentett létszámmal bár, de nagy szorgalommal, a gyermek mindenek feletti érdekeinek érvényesítőjeként. Munkánk a csendes esőhöz hasonlítható, amely csendesen, lassan, hosszú ideig áztatja a földben megbújó magokat. A magvak magukba szívják a nedvességet és később, akár szárazság idején is képesek termőre fordulni. Hisszük, hogy így lesz!
S bár munkánk nem mindig kecsegtet azonnali sikerrel, annak valódi haszna sokszor csak évek, esetleg évtizedek múlva mutatkozik meg, és abból a haszonból nekünk lehet, hogy csak egy kedves mosoly, egy hálás köszönet jut, mégis megéri a befektetést!

Még egyszer köszönöm minden vezető társamnak és minden kollégának az ebben a tanévben végzett munkáját.

Pedagógusnapi, kiemelkedő munkáért járó oklevelek átadása: Dr. Takács Orsolya pedagógiai szakszolgálati szakreferens (oklevelek átadása), Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes (virágok átadása), Csibi Enikő főigazgató: díjazott vezetők és kollégák méltatása, az alábbiak szerint:

Kovácsné Bögödi Beáta

Előterjesztő: Csibi Enikő főigazgató és Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes

A JNSZMPSZ szakmai és koordinációs főigazgató helyettese 2014. szeptember 1-jétől, szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár – logopédus, mesterpedagógus. Munkássága sokrétű, gyakorló logopédusként is dolgozott, de volt vezetője a megyei SZB-nak, illetve a SZVÓ EPSZ-nak. Vezetői tevékenységére a sokoldalúság és a munkatársi közösség számára a lehetőségek gyors és sokszempontú megtalálása, gyakorlatba ültetése jellemző. Gyakorlott pályázat író és kivitelező, a minőségügy iránt elkötelezett szakember. Az Intézménybe történő beintegrálódását követően felpezsdült a pályázati élet, irányítása alatt – konzorciumban és egyénileg is – sikeres pályázati kivitelezési fázisban vagyunk, úgy az EGYMI-Szolnok, mint a tehetséggondozás terén. Beáta munkássága a munkaközösségek szakmai összefogásán túl a KIR nyomon követését, illetve a pedagógus továbbképzési, beiskolázási terv kezelését is felöleli, beleértve az évenkénti pedagógus szakmai ellenőrzésre, minősítésre való jelentkezést, jelentkeztetést. Ugyanakkor szakmai irányítása alatt indul a JNSZMPSZ Önértékelési csoportja, melynek munkálatait nem elsősorban főigazgató – helyettesként, sokkal inkább vezetői önértékelési-trénereként irányítja majd, a kezdő lépésektől az önállósodásig, tréneri-tutori tapasztalatait, tudását is beforgatva a Szervezet minél színvonalasabb működése érdekében.

Kovácsné Bögödi Beáta vezetői/szakmai munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Beáta! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Kovács Imréné

Előterjesztő: Csibi Enikő főigazgató és Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes

A JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményének mb. igazgatója, a Tiszaföldvár- Homoki Gyógypedagógiai Intézmény Pedagógiai Szakszolgálati intézmény-egységének vezetője, a JNSZMPI, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójának korábbi vezetője, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár, tapasztalt szakember, hosszú ideje vezetőtárs. Gyógypedagógiai és vezetői munkásságára az emberszeretet és tisztelet, a megértés, empátia és alázat jellemző. Szakmai maximalizmusa jó értelemben kimagasló szakmai igényessége dicséretes. Magabiztosan, rengeteg tapasztalatát megosztva vezeti a Kunszentmártoni Tagintézményt, ahol munkacsoportjával együtt jellemző Rá a rugalmasság, a gyors és teljeskörű reagálás az újra. Az új szakszolgálati protokoll gyakorlatba ültetésének szorgalmas követője és megkövetelője.

Kovács Imréné gyógypedagógusi és vezetői munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Marika! Köszönöm a 2014/2015. évi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Bencsik Mária Bernadett

Előterjesztő: Csibi Enikő főigazgató, Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes

 A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézmény 2014. szeptember 1-jétől kinevezett igazgatója, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár – pszichológus, sokrétű és sokoldalú szakember, kiváló vezetőtárs. Gyógypedagógiai-logopédiai-pszichológiai és vezetői munkásságára az embertársak iránti tisztelet, a megértés, empátia jellemző. A klienskezelés során sugárzik róla a gyermekszeretet, az ő mindenek feletti érdekeik messzemenő szem előtt tartása. Vezetői tevékenysége kreatív, ezt tükrözi a tagintézmény épületének díszítése, mely minden szögletében jó ízlésről, gondos kezekről és kiváló kollégiális kapcsolatban születő közös munkáról, jó gazda szemléletről tanúskodik. Bernadett az új szakszolgálati protokoll első körös megismerője, gyakorlatba ültetésének szorgalmas követője és megkövetelője.

Bencsik Mária Bernadett pszichológusigyógypedagógusi és vezetői munkájnak elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Detti! Köszönöm a 2014/2015. évi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Bukta Henrietta

Előterjesztő: Csibi Enikő főigazgató, Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes

A JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézmény 2014. szeptember 1-jétől kinevezett igazgatója, klinikai szakpszichológus, sokrétű és sokoldalú, rendkívül igényes szakember, kiváló vezetőtárs, akinek az őszinte véleményére, korrekt-kritikus, így építő jellegű támogatására a közös cél érdekében mindig lehet számítani. Pszichológiai és vezetői munkásságára a kollégák és embertársak iránti tisztelet, a megértés és empátia jellemző, ugyanakkor ehhez visszafogott – szerény attitűd, szakmai alázat, de kőkemény, szilárd jellem társul. Henriettáról a klienskezelés során sugárzik a gyermekszeretet, a gyermekek mindenek feletti érdekeinek messzemenő szem előtt tartása, a szülők szerepének maximális elfogadása és megtámogatása. Vezetői tevékenysége igényes, sokrétű. A pedagógiai szakszolgálati protokoll kiváló ismerője és betartója, a vezetői megbeszélések és döntések azonnali és igényes, következetes, szigorú hatályba léptetője, megkövetelője, betartatója. A tagintézmény igényes berendezésének jó gazdája megóvója, kollégáinak kiváló támogatója és megértő vezetője.

Bukta Henrietta pszichológusi és vezetői munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Heni! Köszönöm a 2014/2015. évi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Szabó Ildikó

Előterjesztő: Csibi Enikő főigazgató, Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes

 A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény 2014. szeptember 1-jétől kinevezett igazgatóhelyettese, a Fegyverneki Telephely vezetője, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos, szakvizsgázott gyógypedagógiai tanár, tapasztalt szakember, hosszú ideje kiváló vezetőtárs, munkatárs, a képzéseink során támogató és megértő, jó kedélyű, derűs évfolyamtárs. Ildikó gyógypedagógusi és vezetői munkásságára az emberszeretet és tisztelet, a megértés és empátia jellemző. Motiváltsága, tenni akarása, pozitív attitűdje mintaértékű. Az intézményi költözés önálló megtervezője, megszervezője és a kollégáival együtt, családi erőket is bevonó kivitelezője. A Fegyverneki Telephely intézményi környezetének kialakításában hangsúlyos szerepet vállalt, melynek a körülményekhez képest ízléses külleme a vezető és munkatársainak jó gazda szemléletét tükrözi.

Ildikó vezetői tevékenysége igényes, sokrétű. A pedagógiai szakszolgálati protokoll kiváló ismerője és betartója, a vezetői megbeszélések és döntések azonnali és igényes, következetes, szigorú hatályba léptetője, megkövetelője, betartatója, aki kiváló szakmai és emberi kapcsolatot ápol a Törökszentmiklósi Tagintézmény igazgatójával és teamjével. A két ügyviteli hely szakembereinek együttműködése példa értékű, követendő.

Szabó Ildikó gyógypedagógusi és vezetői munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Ildikó! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Labancz Zoltánné

Előterjesztő: Csibi Enikő főigazgató, Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató helyettes, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes

Labancz Zoltánné a JNSZMPSZ Székhelyintézmény Főigazgatóságának vezető gazdasági ügyintézője, kiváló felkészültségű gazdasági szakember, aki a magán szférából jött be a köznevelési területre. Könnyen alkalmazkodott, szorgalmasan tanulta a folyamatainkat, együtt fejlődött a kialakuló intézménnyel, így elmondható, hogy azonos korúak. Erika pozitív személyiségű, szerény, rendkívül szorgalmas ember. Határtalan türelemmel képes meghallgatni a segítségért hozzá forduló tagintézmény igazgatókat, belső és külső kollégákat, klienseket. Minden kérdező felé szerény, de határozott szakmai álláspontot képvisel. Munkájára a Főigazgatóság minden tagja számít, szakmai véleménye meghatározó, szorgalma dicséretes, embersége példaértékű.

Labancz Zoltánné Erika nagy szorgalommal és jó hozzáértéssel irányítja a Főigazgatóság Gazdasági – HR munkacsoportját, így garantálva a biztos hátteret a teljes Intézmény gazdasági – pénzügyi – HR ügyintézésének.

Labancz Zoltánné munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Era! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

 Ácsné Nagy Beáta

Előterjesztő: Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató

Ácsné Nagy Beáta 2010-ben kezdte meg gyógypedagógusi munkáját Tiszafüreden az akkor még Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Szakszolgálatában, majd 2013-tól a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményének dolgozója. Betöltött munkája mellett két gyermek édesanyja.

Általános iskolai tanító-könyvtár szakos alaplapvégzettségét 2005-ben egészítette ki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógus-pszichopedagógus végezettséggel, majd 2013-ban szakvizsgát szerezett szocioterapeuta szakterületen. A tagintézményben 2013 óta több szakszolgálati feladatkörben dolgozik megbízhatóan: nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység és korai fejlesztés. Rendkívül lelkiismeretes, szorgalmas ember. Magas szintű precizitás és megbízhatóság jellemzi munkáját. Az általa ellátott klienseknél figyelembe veszi a gyermekek személyiségét, eltérő fejlődési ütemét, szociális hátterét. Szakszerűséget, törvényességet megfelelően képviseli munkája során. Önmaga és pedagógus kollégái felé viszonyulása őszinte, nyitott. Tájékozott, naprakész szakmájában. Ismereteit szívesen bővíti intézményen belüli és kívüli tanfolyamokon, képzéseken.

Ácsné Nagy Beáta munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Beáta! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Barna Nelli

Előterjesztő: Pappné Szabó Gabriella mb tagintézmény-igazgató

Pszichológus kolléganő 4 éve dolgozik intézményünknél.
Magas szintű szakmai felkészültség jellemzi. Munkához való hozzáállása, munkabírása példaértékű. Rendszerező szemléletű gondolkodásmódja, globális látásmódja nagyon nagy segítség a mindennapi intézményi szintű- munka megszervezésénél.
Egyéni munkájában is az igényesség, precizitás van jelen, mindez gyermekközpontú szemlélettel társul.
A munkatársak valamennyien elismerik munkáját, az intézményért végzett tevékenységét. A pedagógus napi dicséretet kollektívánk közösen javasolta kolléganőnknek.

Barna Nelli munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Nelli! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Csete Olga

Előterjesztő: Bencsik Mária Bernadett tagintézmény-igazgató

A JNSZMPSZ Mezőtúri Tagintézményének konduktor-tanítója. Kötelező munkavégzése magas színvonalú, alapos. Folyamatos önszorgalommal képzi magát az aktuálisan gondozott gyermekek szükségleteihez mérten, igyekszik tájékozott lenni szakterülete korszerű ismereteiről. Dokumentációja pontosan vezetett, naprakész. Természetes tisztelettel és alázattal fordul a kliensek és a kollégák felé, valamint minden lehetőséget megragad az önzetlen segítségadásra. Nagymértékben hozzájárul a szakmaközi kapcsolatok eredményes alakulásához Mezőtúr Járásban és a megyében. Viselkedése szakmailag is példaértékű, sokat tesz a Szakszolgálat elismertségének és minél jobb megítélésének érdekében.

A kötelezőn kívüli rendszeres tevékenységei:

  • karitatív tevékenysége keretében a kinőtt ruhák, játékok csere-beréje, adományozása a korai gondozottak körében,
  • segíti a korai gondozottakat és szüleiket a mindennapokban a gyermek és a család harmonikus erősödésében (orvoshoz jár velük, segíti a szülő-orvos kommunikációt, a gyógycipők elkészítésében, beszerzésében személyes segítségükre van),
  • konzultációkat folytat a szülőkkel a mindennapi könnyebb életvezetéshez és a hosszabb távú jövőre vonatkozó lehetőségekről is tájékoztatja őket (munkaidőn túl),
  • összehozza a gondozottak szüleit tapasztalatcsere céljából,
  • utánajár és a gyermekek számára leghatékonyabb fejlesztőeszközöket beszerzi lehetőleg ingyen (még, ha kölcsönbe is) kollégáktól, korábbi gondozottaitól,
  • adományok, eszközök gyűjtése a Szakszolgálati fejlesztő munka számára (pl.: Matató fal, Adamo hinta, speciális járást segítő eszközök).

Csete Olga munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Olga! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Homoki Judit

Előterjesztő: Zsoldos Erzsébet mb. tagintézmény-igazgató

Homoki Judit a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének gyógypedagógusa, rövidesen logopédusa. Óvodapedagógusi alapdiplomájának megszerzése után végezte el a gyógypedagógiai tanárszakot, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. 2008 óta dolgozik a tagintézményben a nevelési tanácsadás, a szakértői bizottsági tevékenység, és a korai fejlesztés területeken. Munkáját szakmai igényességgel, precízen végzi. Esetkezelését a komplexitás és az alaposság jellemzi. A team munkában való részvétele konstruktív. A szülőkkel, intézmények pedagógusaival kölcsönösen aktív, eredményes kapcsolatot alakít ki és tart fenn. A megújulásra, továbbképzésre való törekvés egész pályafutását jellemzi. A szakvizsga megszerzése után jelenleg logopédia szakos hallgató.

Homoki Judit munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Judit! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Kátainé Darók Bernadett

Előterjesztő: Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes, bizottságvezető

Kátainé Darók Bernadett 2013 szeptemberétől főállású gyógypedagógusa a Megyei Szakértői Bizottságnak, korábban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet PSZSZ Nevelési Tanácsadó munkatársa volt.

Bernadett magas szakmai felkészültséggel, kimagasló elhivatottsággal vesz részt a szakértői bizottsági tevékenységben, a gyermekek mindenek feletti érdekét szem előtt tartva. Munkáját igényesen, pontosan végzi. Munkatársaival jó kapcsolatot ápol, együttműködésre mindig kész, segítő attitűdje dicséretes. Nagy figyelmet fordít a folyamatos szakmai fejlődésére, megújulásra, a megszerzett tudást szívesen megosztja. A kolléganő igen értékes tagja a szakmai közösségnek.

Kátainé Darók Bernadett munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Bernadett! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Krómi Zoltánné

Előterjesztő: Bukta Henrietta tagintézmény-igazgató

Krómi Zoltánné 1986 óta dolgozik a pedagógusi pályán, 2006-tól egyik legtapasztaltabb munkatársaként gazdagítja, formálja a Tiszafüredi Tagintézmény szakmai teamjét. 2010-ben fejlesztő-differenciáló szakpedagógiai képesítést szerezett. 2013-ben az inkluzív nevelés tanára MA szakkal egészítette ki eddigi ismeretit. A már meglévő tapasztalatait, szakmai tudását állandó képzésekkel, tanfolyamokkal gazdagítja. Ő az a pedagógus, aki mindig szívesen tanul, képzi magát, nyitott az új ismeretekre, a törvényi változásokra. Munkájában, emberi kapcsolataiban higgadt, nyugodt megfontolt szakember. Gyermekekkel, tanulókkal történő munkájában a megértés, az elfogadás, a motiválás jellemzi, az egyéni differenciálás eszközeit hatékonyan és érdemben használja. Szakmai tudását igen nagy pedagógiai hiteleséggel képes átadni, ösztönözni, biztosítva ez által a nála tanuló kliensek maximális kibontakozását, fejlődését.

Munkáját a magas szintű szakmaiság, elkötelezettség, az intézményi és a törvényi elvárásoknak való megfelelés jellemzi. Munkatársaival közvetlen, őszinte, mindig törekszik a jó emberi kapcsolatokra. Kiváló szervezési képességekkel rendelkezik, munkájában képes önállóan és csapatban is jól dolgozni. Aktívan képviseli a Tiszafüredi Tagintézményt a Megyei Nevelési Tanácsadás Munkaközösségi értekezletein. A Tiszafüredi Tagintézményben a tagintézmény-igazgató szakmai helyetteseként is tevékenykedik.

Krómi Zoltánné munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Tünde! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Kunné Monoki Andrea

Előterjesztő: Zsoldos Erzsébet mb. tagintézmény-igazgató

Kunné Monoki Andrea a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményének gyógypedagógusa, a tagintézmény-igazgató szakmai helyettese. 31 éve van a pályán, melyből 1 évig Budapesten a Mosonyi utcai –akkori nevén – kisegítő iskolában dolgozott, majd a Karcagi különoktatást végző gyógypedagógiai iskolában volt gyógypedagógus és igazgató-helyettes. Az elmúlt 10 évben, amit a Szakszolgálatban töltött, a diagnosztikai és a terápiás tevékenységek mellett szakmai helyettesként is segítette az aktuális vezető munkáját. Kunné Monoki Andrea szakmai képzettsége sokoldalú, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik. Munkavégzése elmélyült. A team gyűléseknek, esetmegbeszéléseknek szakmai irányítója, a kollegák kikérik, elfogadják véleményét. Szívesen, önzetlenül segíti a csapatmunkát, víg kedélye, humora meghatározó színfoltja a tagintézménynek.

Kunné Monoki Andrea munkásságának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Andrea! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Laczka Zsuzsanna

Előterjesztő: Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató

Laczka Zsuzsanna tagintézményigazgató-helyettes, aki kemelten sok feladatot vállal a tagintézményen belüli szakmai rendezvények, csapatépítő programok szervezésében, megvalósításában. Vállalását önzetlenség, alaposság és kreativitás jellemzi.

Vezetői munkája mellett elismerés illeti szakmai felkészültségét, tudásának sokrétűségét. Mint pszichológus mindig ott vállal feladatot, ahol a legnagyobb az igény, soha nem tétovázik, nem elégedetlenkedik.

Laczka Zsuzsanna munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Zsuzsanna! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Lazányi Józsefné

Előterjesztő: Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató

Lazányi Józsefné nemrég került gyógytestnevelőként a pedagógiai szakszolgálathoz, de az eltelt két tanévnyi idő alatt megmutatta szakmai elkötelezettségét, önzetlenségét, fejlett közösségi tudatát. Színes tagja a megyei gyógytestnevelők és a Szolnoki Tagintézmény munkatársi közösségének, programokon/rendezvényeken rendkívül aktív, vezető szerepet tölt be. Összefogja és koordinálja a JNSZMPSZ gyógytestnevelőinek, illetve a Szolnoki Tagintézmény gyógytestnevelőinek munkáját, számukra végtelen türelemmel nyújt szakmai és emberi támogatást egyaránt. Lazányiné a megyei gyógytestnevelés szakszolgálati tevékenységének munkaközösségvezető koordinátora, rendkívüli igényességgel, szakszerűséggel, hatalmas és sokrétű szakmai kapcsolatrendszerét latba vetve készíti el a megyei gyógytestnevelők intézményekhez történő rendelését, órabeosztását, aktualizálva a gyógytestnevelésre szakorvosok által kiszűrt tanulók adatbázisát, minden tanév végén, így hozzájárulva az új tanévi gyógytestnevelési tevékenység megalapozásához, sikerre viteléhez.

Lazányi Józsefné munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Gyöngyi! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Magyarné Kovács Ildikó

Előterjesztő: Szabó Katalin mb. tagintézményigazgató-helyettes, telephely vezető

Magyarné Kovács Ildikó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyének pszichológusa. Magyar szakos tanári alapdiplomájának megszerzése után végezte el a pszichológia szakot. 2008 óta dolgozik a telephelyen a szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás területeken. Munkáját a teljesség igényével, kiemelkedő szakmai tudással, alapossággal végzi. A szülőkkel és az intézmények pedagógusaival  eredményes kapcsolatot tart fenn. A team munka aktív, kreatív tagja. Pályafutására jellemző a nyitottság a megújulásra, továbbképzésre való törekvés. Jelenleg szakvizsgás képzésének záróvizsgáján ad számot tudásáról.

Magyarné Kovács Ildikó munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Ildikó! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

 Récziné Halmai Hédi

Előterjesztő: Szabó Judit tagintézmény-igazgató

Récziné Halmai Hédi a JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményének gyógytestnevelő tanára, jó együttműködést alakított ki az ellátott intézményekkel, és a védőnőkkel. Az ellátásban résztvevő gyermekeket pedagógiai munkájával, személyiségével úgy közelíti meg, hogy örömmel vesznek részt a gyógytestnevelés órákon, a hiányzások száma lényegesen lecsökkent a korábbi évekhez viszonyítva. Pedagógiai munkája, adminisztrációja pontos, precíz. A külső területen végzett munkája mellet is törekszik arra, hogy minden munkatársával nyitott, közvetlen legyen, jó kapcsolatot alakítson ki.

Récziné Halmai Hédi munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Hédi! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Rusvainé Seres Anita

Előterjesztő: Pappné Szabó Gabriella mb tagintézmény-igazgató

Gyógypedagógus kolléganő 6 éve dolgozik intézményünknél.
Csendes, szerény, visszahúzódó személyisége nagyon precíz munkavégző képességgel társul.
Munkafegyelme, munkához való hozzáállása példamutató.
A rá bízott feladatokat minden esetben igyekszik körültekintően, nagy alapossággal elvégezni.
Gyermekszeretetét, kollegiális magatartását kollektívánk a pedagógus napi dicséret javaslatával ismeri el.

Rusvainé Seres Anita munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Anita! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Szaszkóné Gala Katalin

Előterjesztő: Kovács Imréné mb. tagintézmény-igazgató

Szaszkóné Gala Katalin 11 éve dolgozik a JNSZMPSZ Kunszentmártoni Tagintézményében, és jogelőd intézményeiben. Nyelv – és beszédfejlesztő pedagógusként ként kapcsolódott be a Tiszazug logopédiai ellátásába. Időközben kiváló eredménnyel gyógypedagógus-logopédus diplomát szerzett. Aktívan részt vesz a megyei logopédiai munkaközösség tevékenységében. Lelkiismeretes, precíz munkájáról az intézmények vezetői, munkatársai valamint a szülők elismerően szólnak. Szaszkóné Gala Katalin részt vesz a szakmai konferenciákon, és az ott megszerzett ismereteket igyekszik átadni munkatársainak. Jelenleg dyscalkulia tanfolyamot végzett. Munkája példaértékű, értékes tagja a tagintézmény munkaközösségének. Törekszik arra, hogy minden munkatársával nyitott, közvetlen legyen, jó kapcsolatot alakítson ki.

Szaszkóné Gala Katalin munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Katalin! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Szekrényesné Juhász Mária

Előterjesztő: Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató

Szekrényesné Juhász Mária nagy tapasztalattal rendelkező logopédus, akinek munkája iránti teljes elköteleződése, gyermekszeretete, embersége példa értékű. Szakmai hozzáállását a hivatása iránti mély tisztelet jellemzi, aminek részét képezi módszertani felkészültsége. Egyedisége különösen megmutatkozik abban, hogy fiatalos lendülettel ötvözi drámapedagógiai ismereteit a logopédiai munkával. Tudását, tapasztalatát szívesen adja át a fiataloknak, főiskolai hallgatóknak, akik szívesen és sokat tanulnak Tőle. Nem egyszer vállalt a tagintézmény kollektívájáért, szellemiségének megőrzéséért plusz feladatot. Munkáját alázattal, többlet teher vállalással végzi, és emiatt panaszkodni soha nem hallották.

Szekrényesné Juhász Mária munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Mária! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Szórád Zoltánné

Előterjesztő: Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgató

Szórád Zoltánné már sok éve nyújt segítséget olyan családoknak és kisgyermekeiknek, akiknek a fejlődése valamilyen okból eltér a normális fejlődésmenettől. A szülők visszajelzése alapján elmondható, hogy mindig mély szakmai tudatossággal, emberséggel és szeretettel végzi feladatát. A sérült gyermeket nevelő családokkal empatikus, éppen ezért nagyon szeretik nemcsak munkatársai, hanem az általa ellátott gyermekek és szüleik is.

Szívesen vállal munkakörén túlmutató feladatokat a munkatársi közösség érdekében anélkül, hogy ezért bármilyen elismerésre is számítana. Szakmai és emberi hozzáállását mutatja, hogy örömmel fogad főiskolai hallgatókat, mentorál pályakezdőt, adja át tudását, szakmai tapasztalatát a fiatal kollégáknak. Aktív tagja a gyógypedagógusi teamnek, jó példával jár elöl az újonnan bekerülő kollégák előtt.

Szórád Zoltánné munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Mária! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!

Varga Mária

Előterjesztő: Szabó Judit tagintézményigazgató-helyettes, telephely vezető

Varga Mária a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat megalakulása előtt már szakszolgálati dolgozó volt. A szakszolgálati feladatellátásban – ebben a tanévben – három szakterületen dolgozott: korai fejlesztés, szakértői bizottsági tevékenység és nevelési tanácsadás. A korais munkaközösség aktív tagja, valamint a szakértői munkaközösség találkozóján is rendszeresen részt vett. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók munkaközösségének jelenlegi vezetője. Szakmailag felkészült, motivált kolléga, aki munkáját precízen, alaposan végzi. Nyitott az új ismeretek iránt, jellemzi a folyamatos önképzés. Teherbírása magas. Igazi csapatjátékos, akire a Telephely dolgozói minden helyzetben számíthatnak, és a kire rendkívül büszkék.

Varga Mária munkájának elismeréseként Pedagógus Napi elismerésben részesül.

Mária! Köszönöm a 2014/2015. tanévi befektetett munkádat! A JNSZMPSZ és a Fenntartó KLIK Szolnoki Tankerület nevében további jó munkát és jó egészséget kívánok, kívánunk Neked!