Mezőtúri tagintézmény Rendezvényeink

Logopédia Hetei Mezőtúron

A 2016/2017. tanév Logopédia Éve keretében a Logopédia Hete programjait két szakaszban valósítottuk meg Mezőtúron. Az első hétre 2017. március 6-10. között, a másodikra május 8. és 12. között került sor intézményünkben.  Logopédusaink Józsáné Gombos Katalin, Bíró Imréné és Sipos Mária Dóra közreműködésével tartottunk egyéni szakmai konzultációkat óvónőkkel, majd a szülőkkel a Tagintézményben, megvalósítottunk logopédiai nyílt napokat az ellátási körzetbe tartozó óvodákban, konferenciákon vettünk részt, amelyet belső tudásmegosztás keretében ismerhetett meg minden szakemberünk, de szerveztünk játékos eszközkészítő műhelymunkákat is, ahol a gyerekek és a szülők is részt vehettek.

A kollégák és a szülők felé kifejezhettük gondolatainkat a logopédia fontosságáról, a változásokról, terveinkről, lehetőségeinkről a prevenció és az ellátás területén. A logopédusok a fórumok alkalmával a tanácsadások során felmerülő kérdések alapján állították össze a konzultációk témáját, valamint korosztályonként és beszédhiba típusonként vázolták fel a leggyakrabban előforduló helyzeteket, problémákat a hallgatóknak, közreműködőknek. Részletes összefoglalót nyújtottak arról, hogy a gyakorlatban mit tehet otthon a szülő, illetve az óvodában az óvodapedagógus, hogy támogassa a kommunikáció, a nyelvi fejlődés és a beszédjavítás különböző szakaszait, területeit. Összeállítottak egy hasznos ötlettárat, mondókagyűjteményt, amelyet emlékeztetőként mindenki magával vihetett a találkozások után.

Józsáné Gombos Katalin részt vett a Kenézy Gyula Kórház logopédiai szakmai napján, ahol a klinikai terület tapasztalatait hallhatta, majd osztotta meg a tagintézmény munkatársaival. Sipos Mária Dóra a nyelvlökéses nyelésről tartott gondolatébresztő beszámolót, keltett kedvet a szakmai továbbképzésen való részvételhez. Bíró Imréné munkatársunk pedig bemutatta saját maga által készített gyakorlóanyag gyűjteményét a korai fejlesztés területén alkalmazható höcögtető foglalkozásokhoz kapcsolódóan. Részt vehettünk a Székhelyintézmény által szervezett Logopédiai Konferencián, ahol a szakmai kapcsolatok és szempontok frissítésére is mód volt a hasznos és tartalmas előadásokat hallgatva. Fiatal kolléganőnk, Józsáné Gombos Katalin nagy büszkeségünkre a levezetésben segítségére volt a rendezvénynek, rá is nagyon büszkék vagyunk!

A logopédia területén évről-évre egyre szélesebb körű ellátást tudunk nyújtani a klienseinknek, amely már az idei, de a következő tanévtől főként a szakembergárda bővülésének és a törvényi változásoknak köszönhetően egyre inkább erősödik.

2017. május 12.

Bencsik Mária Bernadett
logopédus, pszichológus
tagintézmény-igazgató