Rendezvényeink

A mi tanévzárónk 2016/2017

A tanév mottója:

„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál,  nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát – de egyirányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.”

Müller Péter

Tanévet zárt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2017. június 22-én, 10:00 órakor, a Campuson.  És bár a pedagógiai szakszolgálat egész évben folyamatosan működik, a szakembereknek mégis meg kell pihenni, így a tagintézmények egymást kisegítve biztosítják a törvényi kötelezettség szerinti ellátást egész nyáron.

Az ünnepségnek méltó helyet biztosított a Szolnoki Tankerületi Központ, hiszen a 161 fős szakember létszám jelentős.

A rendezvényt Csibi Enikő főigazgató nyitotta meg, majd Szutorisz – Szügyi Csongor tankerületi igazgató mondott értékelő-köszöntő beszédet. Ebben méltatta a pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó szakemberek hivatástudatát, szorgalmát, gyermekközpontúságát, majd Pedagógusnapi Díjakat adott át Dr. Takács Orsolya pedagógiai szakszolgálati szakreferens és Csibi Enikő főigazgató segédletével a szakszolgálat 16 kiváló szakemberének.

A tanévzáró programja a főigazgató-helyettesek beszámolóival folytatódott. Először Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes számolt be a munkaközösségek éves tevékenységéről, értékelte azokat, majd a szakmai ellenőrzés eredményeit elemezte, végezetül pedig a humánerőforrás-gazdálkodás és menedzselés eredményeinek immár pozitívba hajló statisztikai adataival zárta mondandóját.

Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes távollétében a beszámolóját Csibi Enikő főigazgató mondta el. A beszámoló kiterjedt a megyei szakértői tevékenységre, a megyei munka- és tűzvédelmi feladatokra, illetve az INYR feltöltés problémáira, így az ellenőrzés megvalósíthatatlanságára.

Pedagógus napi ünnepi műsor következett, melyet a két szolnoki zeneiskola és a Szolnok Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy- Vízügyi diákjai szolgáltatták, hangszeres bemutatókkal, verssel. Nagyon szép volt!

A műsort követően került sor Csibi Enikő főigazgató összegző beszámolóra, mely gazdasági-HR iroda vezetőjének, illetve a főigazgató-helyettesek, tagintézmény-igazgatók, telephely-vezetők, munkaközösség-vezetők beszámolóinak szintézise, a főigazgató saját munkájának összegzése, és a székhelyintézmény-vezetői feladatok megvalósulásának szintézise alapján készült és került bemutatásra. A főigazgató elmondta, hogy a 2016/2017. tanévben végre pozitívba fordult létszám mérlegünk, azaz magasabb az újonnan fölvett, mint a távozó kollégák létszáma. Az alkalmazásnál a szakok prioritását igyekszünk érvényesíteni. A gazdasági folyamataink is elfogadhatóan alakultak, takarékosan működtünk. Ennek fényében felsorolta, mely tagintézményekben és telephelyeken lesznek komolyabb nyári karbantartási munkálatok. A szakmai munkát részletesen elemezte, beszámolt a most már számottevő eredményekről, melyek a jól kialakított, stabil alapoknak köszönhetőek. méltatta a szépen alakuló szervezeti kultúrát, a „MI”- tudat alakulását az Intézményben. Beszélt a sikeres tanfelügyeleti és minősítési eljárásokról is. Elmondta, hogy a Mesterpedagógusok száma 2 fővel gyarapodott az idén, egy pedig még folyamatban van.  Az új Mesterpedagógusok teljesítményét kiválóra értékelte. Az Intézményben az egységesség, jogszerűség, szakszerűség és költséghatékonyság elveinek szem előtt tartását végre általánosan elfogadott és alkalmazott értékként említhette.

Végezetül átadta az Intézményi Ösztönző Rendszer éves munkáért járó fokozatait, azaz Az Év Dolgozója (Szabó Ildikó és Bencsik Mária Bernadett), Az Év Logopédusa (Pappné Szabó Gabriella), Az Év Nevelési Tanácsadó Szakemberét (Barna Nelli), és Az Év Tehetséggondozója (Krómi Zoltánné) díjakat, méltatva a kollégák területen kifejtett kimagasló teljesítményét.

Az értekezlet a főigazgató nyári pihenésre, feltöltődésre vonatkozó jókívánságaival ért véget.

 

                                                                           Csibi Enikő
főigazgató