Rendezvényeink

Tanévnyitó a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálat hagyományainak megfelelően, a munkatársak részvételével tartotta meg a 2018/2019. tanév megnyitóját.
A Munkaterv alapján ezt a tanévet A „Tehetség Évének” nyilvánította a szervezet. A Tanévnyitó kezdetén Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az eltelt öt év alatt, amióta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatként tevékenykedik az intézmény, kialakult a szervezete működnek, folyamatai. Az infrastruktúra javult, de az informatikai eszközök tekintetében a megvalósítás szakaszában lévő EFOP pályázat beszerzéseit nagyon várják a szakszolgálat munkatársai. Évente a költségvetési előirányzat segítségével is igyekszik a Fenntartó kielégíteni a Székhelyintézmény a Tagintézmények és Telephelyek igényeit. Így az elmúlt években mindenütt volt állagmegóvás, karbantartás. A feltétlenül szükséges eszközök beszerzéséről a Fenntartó lehetőségeihez mérten igyekszik gondoskodni.
Személyi feltételeket tekintve sajnos érződik a szakemberhiány, a vezetők és a kollégák jelentős szervezési feladatokkal tudják biztosítani a folyamatos ellátást. Talán segít a gondok enyhítésén, hogy a következő tanévben a Jászberényi Campuson megindul a logopédus képzés, így lehetőség lesz új szakemberek felvételére. Az egységes szemlélet nagyon fontos. Kiépült és működik a rendszer, az itt dolgozó szakemberek lelkiismeretes munkája révén, valamint a vezetők irányítása nyomán folyamatosan javul az eredményesség. Ez itt az ellátott esetek magas számát, a pontos diagnózist, a sikeres terápiát jelenti.
A tanévnyitó további részében a „Tehetség Évének” megnyitásaként Páskuné dr. Kiss Judit habilitált egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanára tartott előadást: Tanácsadás a Pedagógiai Szakszolgálatok gyakorlatában címmel. Az előadó kiemelte, hogy a tanácsadás olyan feladat, amely a pedagógiai szakszolgálatok többféle szakmai területét is érinti, de a tehetségkoordinációban kiemelt szerepe van.
A megyei helyzetet, Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók ellátásának koordinációja a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, Császár István tehetséggondozó koordinátor mutatta be.
Ezután a Tagintézmény igazgatók munkaterveinek bemutatása következett, amelyet követően Csibi Enikő főigazgató összegezte a tanévi feladatokat, kitérve a tagintézményi, a munkaközösségi és a munkacsoportok feladataira.
Főigazgató asszony elmondta, hogy a munkatervek nagyon jól összeállítottak, sokrétűek, jól összeilleszthetőek. Megköszönte a vezetőtársak munkaterv készítésbe fektetett, igen színvonalas tervező munkáját. A tagintézményi tervekre vonatkoztatva kiemelte, hogy eddig ez volt a legsikeresebb közös munkaterv, amelyre nagyon büszke. A „Tehetség Éve” rendezvényeit a Munkatervben foglaltakat felhasználva a tagintézmények tovább konkretizálják, beleépítve a Pedagógiai Szakszolgálatok Hetének rendezvénysorozatába.
Főigazgató asszony megköszönte mindenkinek a részvételt, és azt kívánta, hogy sikeres és eredményekben gazdag legyen a 2018/2019. tanév.

Császár István
JNSZMPSZ PVT