Munkatársaink

Bartusné Major Ágnes

oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, tagintézmény-igazgató

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem diplomát oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanárként. A főiskola elvégzése után egy kisegítő iskolában helyezkedtem el napközis nevelőként, majd a távozó logopédus helyére jelentkeztem nevelési tanácsadóba a megüresedett logopédusi állásra. Az intézmény legfiatalabb dolgozójaként minden alkalmat megragadtam az idősebb kollégáktól való tanulásra. Pályakezdőként úgy éreztem, hogy még nagyon sokat kell tanulnom, ezért minden lehetőséget kihasználtam arra, hogy minél több elméleti és gyakorlati tudásra tegyek szert (orrhangzós beszéd, logopédiai diagnosztika, beszédpercepciós diagnosztika és terápia, a matematika tanulás zavarai, teljeskörű intézményi önértékelés). 2015-ben sikeres pedagógus szakvizsgát tettem gyógypedagógiai szakirányon. A tudás mellett azonban legalább olyan fontos, hogy az ember megfelelő személyiséggel és elhivatottsággal rendelkezzen szakmája gyakorlásához. Az évek során bebizonyosodott, hogy mind a gyermekekkel, szüleikkel, pedagógusokkal, mind a munkatársaimmal megtalálom a hangot, hiteles tudok maradni, lelkiismeretes munkámmal kiérdemelve bizalmukat és szeretetüket. Az elmúlt évek során többször is volt lehetőségem átadni a megszerzett tapasztalatokat logopédus hallgatóknak gyakorlatvezetőként. Kiemelkedő munkavégzésért többször részesültem munkáltatói elismerésben. 2015. augusztus 15-től ellátom a tagintézmény-igazgatói feladatokat. A Jászberényi Tagintézmény vezetésével kapcsolatos teendők mellett aktívan kiveszem a részem a szakértői bizottsági tevékenységből is.

Barna Nelli

klinikai gyermek-szakpszichológus, tagintézmény-igazgató helyettes

Gyermekpszichológusként gyermekekkel és családjaik problémáinak kezelésével foglalkozom. Munkám során tanulási képességek feltárása céljából intelligencia vizsgálatokat, a terápiás folyamatokban diagnosztikai, terápiás és szülő konzultációs feladatokat is végzek, rendszerszemléletű, családterápiás megközelítésben. Nagyon fontos számomra a közös szakmai munka, az együtt gondolkodás az esetvezetések során. Manapság sikerült kipróbálni magam gyermek-pszichodráma csoportban és szülőcsoportban is. A 2015/2016. tanévben a Nevelési Tanácsadás Munkaközösség vezetésének feladatait is ellátom. Szerencsés embernek tartom magam, mert ez alatt a „néhány év” alatt az életemben csupa jó dolgokat kaptam az élettől. Kaptam egy családot, szülőket és testvért… Kaptam egy másik nagy lehetőséget is ez a sport volt. Mindnyájan megtanítottak arra, hogyan legyek önmagam, ugyanakkor megtanítottak az alkalmazkodásra, kitartásra, alázatra, tisztaságra. Általuk sikerült megélnem a sikereket, kudarcokat is és segítettek abban, hogy tudjam hol a helyem és mi dolgom ebben a világban. Az alábbi idézet is kicsit talán rólam is szól:

„Egy adott napon, adott körülmények között azt gondolod, korlátaid vannak. Majd eléred a határt, és azt mondod: “oké, ez a határ”. Majd hirtelen egy kicsit tovább lépsz. A gondolataid hatalmával, az eltökéltségeddel, az ösztönöddel és a tapasztalatoddal nagyon magasan tudsz repülni.”
(Ayrton Senna)

Szebeni Viola

tanácsadó szakpszichológus

Szebeni Viola vagyok, harminc éve dolgozom. 1986-1995 közt Kolozsváron tanítottam 1- 4. osztályosokat. Itt végeztem az egyetemet is, a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Házastársam magyarországi, 1995-ben költöztem ide, azóta pszichológusként dolgozom. Az ELTE Tudomány Egyetemen szakvizsgáztam 2013-ban, család és párkapcsolati tanácsadásból. Pályám során együtt dolgozhattam Meixner Ildikóval, aki a részképesség zavarok pszichés tüneteiről írt dolgozatom lektorálta. Kende Hannától a gyermekpszichodráma csoportok vezetésére vonatkozó ismereteimet kaptam. Jelenleg mesterpedagógusi éveim töltöm. Innovációs törekvéseim közé tartozik az újszerű, tudásmegosztó csoportok szervezése, mint például az anya-gyerek dráma csoport vagy a szülő csoportok szervezése a dráma módszerének alapján.

 

Béres Lászlóné

hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus

1998-ban végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, ahol tanulmányaim során tanulásban akadályozottak és hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, majd 2015-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) végzettséget szereztem. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében korai fejlesztéssel és szakértői vizsgálatokkal foglakozom. A 2015/2016. tanévtől ellátom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A korai fejlesztés, fejlesztő nevelés és konduktív pedagógiai ellátás munkacsoport vezetői feladatait.

Rusvainé Seres Anita

oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus

Diplomámat 1995-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem. Ranschburg Pál szakkollégium keretén belül képzést kaptam: Meixner Ildikó: A dyslexia reedukáció elmélete és gyakorlata témából. Speciálkollégiumot rajzból, kézművességből és korai felismerés és nevelésből végeztem. 1995-2003-ig Jászapátin az István Király Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatán, ezt követően Jászberényben a Belvárosi Általános Iskola Eltérő Tantervű Tagozatán értelmileg-és tanulásban akadályozott gyermekeket tanítottam. 2009 januárjától dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményénél gyógypedagógus munkakörben. Munkám során szakértői bizottsági feladatok mellett, nevelési tanácsadás keretén belül a jászberényi járás óvodáiban, továbbá Intézményünkben, óvodás gyermekek képességfejlesztését, korai fejlesztés keretén belül tiflopedagógiai terápiát végzek.

„Lehet a gyermeket könyvből nevelni,
de minden gyermekhez más könyv kell.”
(Thomas Gordon)

Kméczik Róbert

tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Az általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban Jászjákóhalmán végeztem. 1987 és 1991 között a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban töltöttem diákéveimet, itt az érettségi mellett kémiai anyagvizsgáló laboránsi képesítést is szereztem. A gimnázium elvégzése után a Jászberényi Tanítóképző Főiskolára jártam 1992 és 1995 között. Mai napig azt vallom, hogy az a tudás, amit elméletben és gyakorlatban ott kaptam, az volt az igazi alap és kiindulópont pedagógussá válásom útján.  Pályakezdőként Mezőtúrra kerültem a Római Katolikus Általános Iskolába, ahol kezdő pedagógusként kipróbálhattam magam egy felmenő rendszerben kiépülő iskola építésében. Itt munkaközösség vezető voltam két évig, s egy évre megbíztak az iskola vezetésével is. Az ötödik tanévemet Hevesen kezdtem a Benedek Elek Általános Iskolában. 15 évig az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását végeztem. Amikor munkámat elkezdtem a felső tagozaton az 5-8. osztályos napközis csoportot vezettem két tanévig. Később a felső tagozat munkaközösségének vezetőjévé választottak. Ezután az alsó tagozat igazgatóhelyettesi tevékenységével bíztak meg, melyet 10 évig gyakoroltam, majd az alsó tagozaton osztályfőnöki teendőket végeztem. Időközben 2004-2007 között elvégeztem Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusi tanári szakot. 2011-2012-ben Jászberényben a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészettudományi Karán a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa szakirányú továbbképzést végeztem, majd 2014-ben az egri Eszterházy Károly Főiskola egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgát adó szakirányú továbbképzésen szakvizsgát tettem. 2015. márciusa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében gyógypedagógusként, ahol szakértői bizottsági feladatokat végzek, illetve nevelési tanácsadás keretében a Jászberényi Járás óvodáiban fejlesztő foglalkozásokat vezetek.

Borbás-Pintér Anita

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus

Diplomámat 2002-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szereztem. Pályakezdő gyógypedagógusként, a helyi többségi általános iskolában helyezkedtem el, ahol sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, rehabilitációs célú foglalkoztatását, a hátrányos helyzetű tanulók hátránykompenzációját végeztem. Emellett, mint pszichopedagógus a helyi önkormányzat munkatársaként, gyermekvédelemi feladatokat is elláttam. Hálás szívvel gondolok vissza az első munkahelyemre, tapasztalt vezetőimre, kollégáimra, akiktől a szakmai tudás mellett, a munkafegyelmet is elsajátíthattam. 2006-ban lettem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének munkatársa, majd intézményvezető-helyettese. 2010-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán szakvizsgáztam, gyógypedagógiai szakterületen, gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető és vezetőtanár szakirányon. 2010-2014-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottságának külsős szakértő tagja voltam. Mentortanárként folyamatosan részt veszek gyógypedagógus hallgatók gyakorlati képzésében. Munkámat erőmhöz mérten mindig precízen és lelkiismeretesen próbálom végezni. Fontos számomra, hogy szaktudásomat folyamatosan fejlesszem, ezáltal arra törekszem, hogy munkám hatékonyságát fokozatosan növelni tudjam, naprakész ismeretekkel rendelkezzek az adott szakterületen. Ennek érdekében több módszer-specifikus végzettséget szereztem (Dékány-féle diszkalkúlia diagnosztika és terápia, Meixner-féle diszlexia, diszgráfia prevenció és reedukáció, Sindelar, GMP, Alapozó terápia, Komplex diagnosztika, Kedvesház-pedagógia, Minőségirányítás, minőségfejlesztés, Okoskocka, stb.). 2016-ban a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán közoktatás vezetői szakvizsgát szereztem. Férjemmel három csodálatos gyermeket nevelünk Jankát, Sárát és Zsombort. A család mellett nagyon fontos számomra a hivatásom. Pszichopedagógusként a nehezen kezelhető, személyiség-, viselkedés-, és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek gyógyító nevelése, fejlesztése áll szakmai érdeklődésem középpontjában. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének pszichopedagógusaként szakértői bizottsági tevékenységet végzek, valamint nevelési tanácsadás keretén belül képességfejlesztéssel foglalkozom

Kutas Erna

oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógia tanár, szakvizsgázott pedagógus

1991-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola dígofrénpedagógia-logopédia szakán. 1990 óta dolgozom logopédusként. Szakmai tudásom alapjait Dr. Meixner Ildikótól kaptam, mely áthatja mindennapi tevékenységemet. 2010 óta a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus-logopédusaként logopédiai vizsgálatokat és terápiákat, valamint szakértői tevékenységet is végzek.

Pappné Szabó Gabriella

általános iskolai tanító, biológia szakos tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Több mint 30 éve kezdtem a pedagógusi pályát. 22 évet többségi általános iskolában dolgoztam, tanítóként, biológia és kémia szakos tanárként. Az idő előrehaladtával egyre szembe ötlőbbé vált számomra, hogy folyamatosan növekszik azon gyermekek száma, akiknél a többségi pedagógia módszerei nem hoznak eredményt a tanítás-tanulás során, látszott, hogy náluk valami másra is szükség van. Ez indított el a gyógypedagógia irányába. A gyógypedagógusi-logopédusi képzettség megszerzése után éreztem, hogy igazán ez az én utam. A többségi általános iskolát hátrahagyva 2008-ban intézményt és intézménytípust is váltottam, és mai nevén a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményénél helyezkedtem el. Itt már „csak” a gyógypedagógiai-logopédiai munkát végeztem, és végzem ezt a mai napig is. Utazó logopédusként a Jászság településein dolgozom, logopédiai szűrést, vizsgálatot és terápiát biztosítok. Igény szerint részt veszek a szakértői munkában is. 2015-ben megszereztem a szakvizsgámat mentortanárként, így alkalmanként logopédus hallgatók gyakorlatát is vezetem. A 2014-2015-ös tanévben megbízott vezetője voltam tagintézményünknek. Rendszeresen látogatom a megyei logopédiai munkaközösség foglakozásait. Óraadóként gyakran dolgozom különböző külső intézményeknek az SNI ellátásban. Szeretem, amit csinálok, el sem tudnám képzelni az életemet gyerekek nélkül.  A gyerekeket, szülőket és a pedagógus kollégákat is partnernek tekintem, igyekszem, hogy olyan legyen a kapcsolatunk, hogy együttesen biztosítani tudjuk a gyermekek optimális fejlődését. A munkám során megismert gyermekek mellett magánéletemben megadatott az az öröm, hogy két csodálatos lány- a 27 évesen a Műegyetemen fizikusként doktoráló Ildikó, és a 24 éves, az ELTE TTK-án biológusnak készülő Anikó-édesanyja lehetek.

Preiningerné Seregi Ágnes

olgofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógia tanár

Preiningerné Seregi Ágnes gyógypedagógus-logopédus vagyok. 1981-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nappali tagozatán. Pályám során logopédusként zömmel óvodásokkal foglalkoztam, illetve teszem ezt a mai napig. A szakszolgálatnál eltöltött lassan immár húsz év alatt vizsgálati tapasztalatot is szereztem. Közel hatvan évesen örülök annak, hogy még a pályán vagyok, ezt a gyerekektől kapott szeretetnek köszönhetem. Újra és újra megörvendeztet, amikor valamelyik gyerekem mutatja: nézd, már tudom! És berreg, susog, sziszeg, zümmög … Szeretem a munkámat – hivatásomat -, szeretem a gyerekeket, igyekszem segíteni a hozzám forduló szülőknek, kollégáknak. Remélem, pályám utolsó szakaszában még sok kisgyereket taníthatok meg a SZÉP BESZÉDRE.

Halasi-Bata Linda

gyógypedagógus – logopédus

2010-ben tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként, 2013-ban logopédusként diplomáztam az ELTE- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán, majd 2016-ban mester oklevelet szereztem logopédia szakirányon. Három évig Zuglóban dolgoztam utazó gyógypedagógusként a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában. A munka mellett mozgásterápiás végzettséget (TSMT, DSZIT) és a családközpontú koragyermekkori intervenció szakirányú képzettségeket is megszereztem. Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének vagyok logopédus munkatársa. Érdeklődésem központjában a nyelvfejlődési késést, nyelvi zavart mutató gyermekek fejlesztése áll.


Csillik Szilvia

művelődésszervező, gyógypedagógus – logopédus

Az első diplomámat a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán szereztem, amit később Pécsett kiegészítettem egyetemi szintű művelődésszervező diplomával. 2019. januárjában végeztem logopédusként az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Az egyetemi tanulmányok alatt csatlakoztam a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programhoz, melynek köszönhetően tanulmányaim utolsó három félévében képzési ösztöndíjban részesültem. 2019. májusában örömmel csatlakoztam a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének csapatához. Bízom benne, hogy munkámmal támogatni tudom az intézményben folyó színvonalas munkát. Szívesen végzem a munkámat, szívesen tanulok, nyitott vagyok minden olyan képzésre, ami előrébb visz a szakmában. Szakdolgozatomat az IKT eszközök a logopédiában címmel írtam. Két gyermek édesanyjaként is aktív részese voltam annak, ahogyan a gyermekeket a digitális világ beszippantja, így motivált vagyok arra, hogy az oktatás új útjait keressem. Úgy gondolom, hogy a jól, személyre szabottan megválasztott eszköz nagyon hatékony kiegészítése lehet a logopédiai terápiának, hiszen a cél a magas motivációs szintnek a minél további megőrzése, a tanulási kedv fenntartása.


Sákán Anett

konduktor – tanító

2009-ben végeztem Budapesten a Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetben konduktor-tanító szakon. Tanulmányaim befejeztével Spanyolországban dolgoztam egy nyári táborban, ahol további szakmai tapasztalatokat szerezhettem. 2009 szeptemberétől a jászberényi Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgoztam konduktorként. Súlyosan és halmozottan sérült kisiskolások komplex fejlesztését végeztem egy tanéven át, majd központi idegrendszer sérült gyermekek korai fejlesztésével, valamint óvodás korú gyerekek egyéni és csoportos foglalkoztatásával, rehabilitációjával foglalkoztam. Másodállásban iskolákban óraadó, utazó pedagógusként konduktív pedagógiai fejlesztést tartottam mozgássérült gyerekeknek. 2014 nyarán új kihívások elé néztem, megszületett az első, majd 2017-ben a második gyermekem is. 2019 szeptemberében újból munkába álltam, jelenleg részmunkaidőben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményében korai fejlesztéssel foglalkozom, valamint óraadóként a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolában, súlyosan és halmozottan sérült gyermekek csoportos, komplex fejlesztését végzem.

Panyi Csaba

testnevelő – gyógytestnevelő tanár

10 évig dolgoztam hivatásos katonaként, voltam NATO és ENSZ missziókban is. Miután leszereltem, a Pécsi Tudományegyetemen végeztem el a testnevelő tanár egyetemi szakát. 2008-tól testnevelő tanárként és labdarúgó edzőként dolgozom. 2014-ben gyógytestnevelő tanári egyetemi diplomát szereztem Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán, így szakszolgálati megbízással gyógytestnevelés órákat is tartottam Jászdózsán. Időközben, a folyamatos önképzésnek köszönhetően három sportágban is középfokú edzői végzettséget szereztem, úszás, testépítés-fitness valamint labdarúgás. Mindhárom szakma jól illeszkedik, nagy segítség a mindennapi munkám során, az utóbbiban az UEFA „B” licenccel is rendelkezem valamint jelenleg az MLSZ labdarúgó erőnléti edzői tanfolyamára járok.
Szeptembertől a Jászberényi Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom gyógytestnevelő tanárként. Nagy kihívás és egyben jó érzés, hogy úttörőként közöm lehet a jászberényi gyógytestnevelés megszületéséhez, kialakításához. Remélem, hogy a kezdeti nehézségek után, sikerül egy jól működő, magas színvonalú szakszolgálati ellátási rendszert megteremtenünk, a régióban eddig hiányzó gyógytestnevelésben!

Másodállásban labdarúgó erőnléti edzőként dolgozom a Jászberényi FC-nél.

Szöllősi Boglárka

testnevelő – gyógytestnevelő tanár

Szöllősi Boglárka vagyok. 2007-ben végeztem a Testnevelési Egyetemen testnevelő-gyógytestnevelő, úszó és gyorskorcsolya edzőként. Testnevelőként dolgoztam a környező településeken évekig, majd 3 évig utazó gyógytestnevelő voltam Nagykátán a pedagógiai szakszolgálatnál, ahol 7 településen végeztem gyógytestnevelői feladatellátást. Emellett  a jászberényi uszodában úszást oktatok, illetve úszó edzést és gyógyúszást tartok egész évben  gyerekeknek és felnőtteknek. A mai napig versenyszerűen sportolok, jelenleg a Ludus Jászberény funkcionális edzőterem versenyzője vagyok.

Durucz Renáta

 szakszolgálati titkár

A Jászberényi Tagintézményben 2016. augusztus 1-je óta dolgozom ügyviteli munkatársként. Bár ez a munkakör új volt számomra, az elmúlt évek során olyan tapasztalatotokat szereztem, amelyek biztos alapot jelentenek az eredményes munkavégzéshez. Szeretek csapatban dolgozni a közös célok eléréséért. Természetesen önálló munkavégzésre is képes vagyok, meghozva a szükséges önálló döntéseket és végrehajtva azokat. Mind a munkatársaimmal, mind a szülőkkel, gyerekekkel, hozzánk forduló kliensekkel megtalálom a közös hangot. Sikerült beilleszkednem a közösségbe, melynek igyekszem hasznos tagja lenni.