Bartusné Major Ágnes
tagintézmény-igazgató, szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Béres Lászlóné
tagintézményigazgató-helyettes, szakvizsgázott pedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
Balla Annamária
gyógypedagógus, logopédia szakirányon és gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Borbás-Pintér Anita
okleveles pedagógus, szakvizsgázott pedagógus,  gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Csillik Szilvia
gyógypedagógus, logopédia szakirányon
Halasi-Bata Linda
okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakirányon
Kméczik Róbert
szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Lakatos-Szabó Gabriella
szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
Paréjné Eszik Viktória
gyógypedagógus, logopédia szakirányon és gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Rusvainé Seres Anita
oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Szöllősi Boglárka
testnevelő – gyógytestnevelő tanár
Durucz Renáta
szakszolgálati titkár