A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszafüredi Tagintézmény korai fejlesztő munkája

A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet alapján a Tiszafüredi Tagintézmény 2013 szeptemberétől ellátja a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakszolgálati feladatokat. A szakszolgálati rendelet alapján feladatunk a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

DSC_00941

Szakszolgálatunk a Tiszafüredi Járás korai ellátásra szoruló gyermekek fejlesztésben nyújt segítséget. A szakértői bizottság véleményében foglaltak alapján biztosítjuk a hozzánk tartozó gyermekek számára egyéni/csoportos formában, fejlesztési tervnek megfelelően, a megadott óraszámban 0-5 éves kor között a korai fejlesztést, majd tanköteles korig a fejlesztő nevelést. A gyermekek fejlesztése a rendeletben foglaltak alapján, ha a szakszolgálatban nem oldható meg, akkor a gyermek otthonában – amennyiben az otthoni körülmények megfelelőek – vagy külső intézményben infrastrukturális szerződés alapján történik. Tagintézményünkben igyekszünk figyelembe venni a fejlesztés helyszínének megválasztásakor a család hátrányos helyzetét, az otthon távolságát, a tömegközlekedési lehetőségeket intézményünktől.

Szakszolgálatunk a korai fejlesztéshez szükséges alapeszközökkel és tornaszobával rendelkezik. Tagintézményünkben a komplex gyógypedagógiai órákat a szakértői vélemények javaslatainak megfelelve szervezzük meg. Szakszolgáltunk szoros kapcsolatban áll a védőnői szolgálattal, akikkel együttműködve a hozzánk forduló szülőknek preventív tanácsadást nyújtunk, szükség esetén szakértői vizsgálatot javasolunk. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal kapcsolatunk szintén szoros. A gyermekvédelmi gyámokkal, mint a nevelésbe vett gyermekek törvényes képviselőivel a kapcsolatot ápoljuk, a nevelőszülőkkel szintén együttműködünk, a fejlesztett gyermekek érdekében. A szülőkkel, nevelőszülőkkel a terápiás órákat igyekszünk együtt tartani, hogy a szülő is láthassa, elsajátíthassa a gyakorlatokat az otthoni fejlesztés érdekében. Minden szülővel a fejlesztő szakember ismerteti a szakértői vélemény alapján, a gyermekre elkészített fejlesztési tervet.

Az EFOP- 1.9.5- „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” kiemelt projektben veszünk részt, a munkacsoport koordinátora tagintézményünk gyógypedagógusa.