Külső-belső továbbképzés Pályaválasztási munkaközösség

A szakképzés és a pályaorientáció aktuális kérdései – Szakképzési Workshop Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében került megrendezésre 2016. november 9-én az a szakmai fórum, amelynek célja a képzéssel, szakképzéssel kapcsolatos új szabályozások, aktualitások, ismeretek átadása, illetve az érintett szervezetek közötti szakmai konzultáció biztosítása volt. A rendezvényen megjelentek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a megyei oktatási és képző intézmények, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a foglalkoztatásban érintett szervezetek, a pályaválasztással foglalkozó intézmények, valamint a kereskedelmi és iparkamara képviselői. A megyei pedagógiai szakszolgálat részéről Nánásiné Dr. Horváth Edit pszichológus előadóként közreműködött a rendezvény programjában, a pályaválasztási munkacsoport további két tagja pedig részt vett a szakmai fórumon.

A rendezvényen Dr. Sziráki András a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a szakképzésben résztvevők száma a 90-es évek közepétől kezdve folyamatosan csökken, továbbá a migráció eredményeként a képzett fiatalok nagy létszámban hagyják el a hazai munkaerő-piacot. A képzés és a tényleges munkaerő igények közötti összhang hiánya miatt kialakult a hiányszakmák köre, amelyekben nincs elegendő szakember az országban. Hangsúlyozta, hogy ezeknek a problémáknak a kezelésében a képzés, oktatás területén dolgozó elméleti és gyakorlati szakembereknek komoly felelőssége van.

bihall-tamas-alelnokBihall Tamás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési alelnöke a kamara aktuális szakképzési feladatairól tartott előadást. A szakképzést érintő számszerűsíthető feladatok közül kiemelkedő eredményekről számolt be a szakmai versenyek terén, amelyek közül a World Skills 2015. versenyen egy arany, egy ezüst, három kiválósági érmet, valamint az átlag érempontok alapján 55 országból a 20. helyet szerezték meg a magyar versenyzők. A szakképzést érintő aktuális problémakörök között az iskolatípusok egymásra épülésének hiányára, az előnytelen képzési struktúrára (szakiskolák számának csökkenésére), a gimnáziumok elszívó hatására, a tanulók nagymértékű lemorzsolódására, valamint az elavult oktatási módszerekre hívta fel a fórum résztvevőinek figyelmét.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részéről Palotás József szakmai főigazgató-helyettes az átalakított szakképzési rendszer jellemzőiről, működéséről beszélt előadásában. Kiemelte, hogy a pályaorientáció erősítése nagyon fontos a szakképzés jövője szempontjából, mivel a tanulók, a szülők és a pedagógusok megszólítása egyaránt fontos a szakképzési lehetőségek megismertetése érdekében. A pályaválasztással foglalkozó intézmények között a pedagógia szakszolgálatok szerepének fontosságát is hangsúlyozta.

Szoták-Nóvé Mária a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) elnöke az MFKB létrehozásáról, feladatairól, a működését nehezítő körülményekről, valamint a megyei Szakképzés-Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról tartott előadást a szakmai fórum keretében.

A Karcagi Szakképzési Centrum képviseletében Pardi Sándor főigazgató a Szakképzési Centrum és a kamara közötti együttműködésről számolt be előadásában.

nanasine-dr-horvath-editA program keretében a megyei pedagógiai szakszolgálat részéről Nánásiné Dr. Horváth Edit pályaválasztási tanácsadó az iskolai karriertervezésről, a megyei pályaorientációs tevékenység tapasztalatairól tartott előadást. A színes és gyakorlati példákkal alátámasztott előadásban rámutatott arra, hogy a jelenleg pályaválasztással érintett ún. „Z-generáció” („facebook nemzedék” vagy „digitáis bennszülöttek”) sajátos információkezelési és kommunikációs szokásokkal, jellemzőkkel rendelkezik, melyeket a számukra biztosított pályaorientáció során a tanácsadást végző szakembernek figyelembe kell vennie. Ennek megfelelően kiemelte az életkori sajátosságokra épülő folyamatszemléletnek, a tanulói aktivitás ösztönzésének, az információ- és időmenedzsment tanításának, a módszertani változatosságnak, az egyéni esetkezelésnek, valamint az önismeret és pályaismeret növelésének fontosságát a pályaorientációs munkában. Előadása igen nagy visszhangra lelt a hallgatóság körében, az előadásokat követően szakmai beszélgetéseket indított el a résztvevők között.

A Szakmai Fórumhoz kapcsolódóan „Pályaválasztás közösen” címmel kiadvány készült, melyben többek között a pályaorientációs tevékenység hagyományos módszereiről olvashatunk Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens írásában, illetve a pedagógiai szakszolgálat pályaválasztási szolgáltatásait mutatja be Nánásiné Dr. Horváth Edit pszichológus.

A Szakképzési Workshop előadásai az alábbi linken megtekinthetőek:

http://jnszmkik.hu/Fooldal.html

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó