Külső-belső továbbképzés Pályaválasztási munkaközösség

Beszámoló – A „18 éves a Gödöllői pályaorientációs iskola” című Pályaorientációs országos szakmai konferenciáról

„18 ÉVES A GÖDÖLLŐI PÁLYAORIENTÁCIÓS ISKOLA” címmel országos szakmai konferencia került megrendezésre 2018. április 6-án a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának rektori dísztermében.

Dr. Ugrósdy György, a kar általános és oktatási dékánhelyettese köszöntőjében elmondta, a négyezer hallgatót oktató fakultás a minél szélesebb utánpótlás érdekében igyekszik minden szóba jöhető középiskolába eljutni, toborozni a pályaválasztás előtt álló diákokból széles képzési palettája számára. A pályaorientáció szerepe az oktatási intézmények számára annál fontosabb, minél mélyebb a demográfiai hullámvölgy.

Csehné dr. Papp Imola, a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet igazgatója elmondta, hogy 8 szakot gondoznak, 1128 hallgatót tanítanak. A pályaorientációs tanárképzés 18 éves, de a pályaorientáció, mint a pályaválasztást előkészítő folyamat fontosságát már az 1800-as évek végén felismerték jeles szakemberek. Mára eljutottunk a pályacirkuláció fogalmáig. Vannak olyan emberek, akik nem jó döntést hoznak a pályaválasztásnál, ezért sem tehetségük, sem tudásuk legjavát nem tudják nyújtani munkájuk folyamán. Ezért is fontos a pályaorientáció.

Az első plenáris előadó dr. Borbély – Pecze Tibor Bors, a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztályának elnöke – az egyetem volt hallgatója a Pálya- és Szakképzési Tanácsadók Világszövetségének (IAEVG) 1995-ben Stockholmban elfogadott, majd 2017-ben Mexikóban felülvizsgált etikai irányelveiről beszélt.

Az etikai kódex felülvizsgálatát számos jelenség indokolta. Ezek között említette a digitalizációt, a globalizációt, a migrációt, a szociális biztonság megingását, az atipikus karrierpályák tömegessé válását, a nem-kognitív készségeket igénylő feladatok arányának és fontosságának jelentős növekedését. Az előadó hangsúlyozta: a kulcskompetenciák segítenek hozzá jó minőségű álláshelyekhez.

Dr. Suhajda Csilla Judit egyetemi tanársegéd Információ és (pálya)orientáció címmel tartott előadást. Az információ olyan tény, amellyel bizonytalanságot szüntethetünk meg, elérhetőséget, hozzáférhetőséget teremtünk, csökkenthetjük az esélykülönbségeket, és amikre helyes döntést alapozhatunk. A továbbiakban diákok pályaválasztáshoz kapcsolódó információforrásairól végzett kutatások eredményeit ismertette; s összegezte, mi áll rendelkezésre a pályaorientáció gyakorlásához, továbbá mit kell tenni ennek sikeres műveléséhez.

Visztenvelt Andrea egyetemi tanársegéd A pályaorientáció módszertana egy óvodai kísérleti program tükrében című előadásában ismertette a Gödöllői Kikelet Óvodában Majsai László pszichopedagógus vezetésével, 15 gyermek bevonásával megvalósult kísérleti programot. 2017-ben januártól márciusig öt darab, egyenként 40-70 perces strukturált csoportos foglalkozás valósult meg.

Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens vállalkozott a plenáris ülés legnehezebb feladatára, a Nagykorúvá vált a „Gödöllői Pályaorientációs Iskola” című előadásában e 18 év eseményeit, eredményeit foglalta össz és köszöntötte a két alapítót, dr. Völgyesy Pál professor emeritust és dr. Szilágyi Klára professor emeritát.

Az iskola munkatársai jegyzetek, tankönyvek, publikációk, PhD értekezések írásával, konferenciák szervezésével, gyakorlatok tartásával, pályázatok elkészítésével és megvalósításával járultak hozzá az iskola nagykorúvá válásához.

Érzékenyen reagáltak a változó társadalmi-gazdasági környezet jelenségeire, amiket gyakran kihívásként fogadtak el. A legfrissebb példa az úgynevezett iskolai közösségi szolgálat intézménye, amit a pályaorientáció egyik lehetőségeként értelmeznek és kutatnak.

A délutáni munkacsoportok során 15 további előadásra került sor, ahol az általános iskolai, gimnáziumi és szakgimnáziumi, valamint iskolán kívüli, intézmények közötti együttműködéseket bemutató jó gyakorlatokat ismerhettek meg a résztvevők.

 

 

Szolnok, 2018. április 09.

Váczi Emese
pályaválasztási tanácsadó