Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek-és Ifjúságvédelmi kerekasztal

A JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek-és Ifjúságvédelmi kerekasztal 2015. december 14-i találkozóján elhangzottakról

A köszöntőt követően Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató úr tartott előadást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésében bekövetkezett/bekövetkező változásokról.

Összefoglalta az állami szerepvállalás növekedése és a jogszabályi, minisztériumi döntéseken alapuló 2015-ös évben bekövetkezett változások leglényegesebb elemeit:

  • 03.31. Pedagógiai Intézetek megszűnése
  • 04.01. POK megalakulása
  • 07.01. Szakképző Centrumok megalakulása
  • 08.31. gyakorló iskolák átvétele
  • 09.01. Gyermekotthonok átadása (SZGYF), intézmények-feladatok átadása-átvétele

Jász-Nagykun-Szolnok Megyében az átlagosnál kevesebb település (szám) van, de a települések lakosságszáma az átlagosnál nagyobb. Ez több specialitást is maga után von. (pl. a településen működő iskolák, ezenbelül az alsó-felső tagozat létjogosultságát).

A Szolnoki járás jellemzője, hogy itt van a legtöbb település és Fenntartói szempontból a „legszínesebb” kép, mivel sok az egyházi intézmény. A megye területén fenntartott (KLIK) intézmények száma 64, ebből Szolnok városban 30.

Az eddigi tapasztalatok alapján az állami iskolákban „sűrűsödhetnek” a problémás gyermekek aránya, száma. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell helyi és Fenntartói szinten is.

A jövőre vonatkozó teendők:

  • az állami intézményfenntartó szerkezeti átalakítása a hatékonyság növelése érdekében.

Várhatóan a megyeközponti tankerületek fogják ellátni (teljeskörűen) a gazdasági, míg a járási tankerületek a szakmai és HR folyamatokat. A Központ irányító, ellenőrző és stratégiai szerepet fog kapni.

  • Várhatóan bevezetésre kerül a Kincstári Kártya.

A kártya használatára a vezetők és az Elnök által írásban kijelölt személyek lesznek jogosultak. Havonta kerül feltöltésre és bizonylatok alapján kell elszámolni az indokolt és szükségszerű kiadásokról.

  • Iskolaközpontok létrehozása.

A kialakításuk előkészített. Létjogosultságuk alapja az összehangolt és célzott fejlesztések, az eszköz és épületállomány felújítások, bővítések, beszerzések valamint szakmai fejlesztések megvalósítása adja.

Az előadást követően néhány hozzászólás és kérdés merült fel. Igazgató úr mindenkinek a figyelmébe ajánlotta a Hejőkeresztúron működő általános iskolában alkalmazott gyakorlatot /KIP (Komplex Instrukciós Program)/.

A kerekasztal megbeszélés alatt a szervezők vendéglátással, kellemes hangulattal és néhány, az EMMI által kiadott füzetecskével kedveskedtek számunkra.

Gleviczky Marianna